• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

O viitoare mănăstire la München (21.04.2018)

Cuvânt rostit cu ocazia slujbei de mulțumire la șantierul viitorului Așezământ Bisericesc Românesc din München-Aubing, 21 aprilie 2018

 Preasfinția Voastră, Preacucernici Părinți, Excelențele Voastre,

Iubiți credincioși,

Cei mai mulţi dintre noi am fost prezenţi, în duminica din 11 sept. 2011, la punerea pietrei de temelie de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru acest Aşezământ bisericesc. Deşi lucrările trebuiau să înceapă curând după aceea, totuşi datorită multor dificultăţi, ele au întârziat timp de 6 ani. În tot acest răstimp, Preasfinţitul Sofian s-a străduit să proiecteze cu cei mai buni arhitecţi din România un ansamblu bisericesc care să se înscrie armonios în peisajul locului, îmbinând tradiţia bisericilor vechi româneşti cu stilul modern.

Citește mai departe...

Păstorul cel bun şi blând (Nürnberg, 15.03.2018)

Cuvânt de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif la împlinirea a 20 de ani de la hirotonia întru arhiereu

Nu găsesc un cuvânt mai potrivit pentru a sintetiza personalitatea duhovnicească a   Înaltpreasfinţitului Iosif ca acela de Păstorul cel bun şi blând care pe urmele Păstorului cel mare nu domneşte peste turmă, ci se face una cu ea şi îşi pune sufletul pentru fiecare în parte. Mitropolitul Iosif este un ierarh atipic, în sensul că nu-i place să facă uz de prerogativele legate de demnitatea sa, pe care o înţelege exclusiv ca slujire. De aceea, se poartă în modul cel mai simplu, conduce maşina singur, slujeşte adeseori fără diacon, spovedeşte, cu timp şi fără timp, este mereu printre oameni, ascultându-i pe fiecare, dacă este nevoie, ore în şir. Cuvântul său blând merge la inimă. Cred că blândeţea este trăsătura fundamentală a personalităţii sale. Să fii mereu calm şi blând într-o lume atât de stresată şi de stresantă ca lumea noastră, este o adevărată minune. Cine nu doreşte să aibă alături de sine un om calm şi blând? Cred că aşa se explică „atracţia” pe care Mitropolitul Iosif o exercită asupra oamenilor, îndeosebi asupra tinerilor.

Citește mai departe...

Sf. Fecioară Maria, Biserica și Creația (Katowice, 15.11.2017)

 Prelegere susținută la cea de-a 37-a Întâlnire Internațională a Episcopilor apropiați Mișcării Focolare  “Împreună mărturisim – împreună mergem înainte”, Katowice (Polonia), 14–18 noiembrie 2017

 Încă din anul 1994, când am venit în Germania ca Mitropolit al românilor ortodocşi din Europa Centrală şi de Nord, am remarcat că Maica Domnului este reprezentată adeseori în Bisericile Catolice nu numai prin statui sau basoreliefuri, ci şi prin icoane în care Fecioara Maria acoperă cu veşmântul ei, ca o maică iubitoare, mulţime de popor: clerici, capete încoronate, nobili şi credincioşi de rând, precum şi creaţia întreagă. Această reprezentare, numită în germană „Schutzmantel Mariä” sau „Schutzmantelmadonna”, este cunoscută şi în Biserica Ortodoxă.

Citește mai departe...

Părintele Ioan Dâmbu - un protopop cu har (Nürnberg, 15.03.2018)

- părintelui Ioan Dâmbu, la împlinirea a 30 de ani de slujire  ca protopop al Năsăudului -

Mă bucur ca la împlinirea a trei decenii de slujire ca protopop al Năsăudului să adresez Preacucernicului Părinte Ioan Dâmbu un cuvânt de cinstire şi de preţuire. O fac în calitate de fost coleg de teologie la Sibiu, dar şi de ierarh care ştie mai bine ca oricine cât de importantă este misiunea unui protopop. De Părintele Ioan Dâmbu m-am bucurat întotdeauna ca fiind un „preot cu har” şi un „protopop cu har”. Expresia „preot cu har” - care este în fond un pleonasm, pentru că orice preot are harul preoţiei - vine din graiul poporului care ştie să aprecieze pe preoţii care prin osteneala rugăciunii şi ascezei, dar mai ales prin smerenie şi iubire jertfelnică pentru enoriaşii săi pun în lucrare harul primit prin Taina hirotoniei. Tot harul primit de la Dumnezeu prin Sfintele Taine şi prin rugăciune: harul Botezului,  al Preoţiei, al Pocăinţei, al Cununiei, al sănătăţii, orice har de la Dumnezeu aşteptă împreuna lucrare a credinciosului cu el, prin rugăciune şi asceză pentru ca să producă roade. Altfel harul apare ca şi inexistent. Acesta este un adevăr universal pe care-l poate constata oricine. O vorbă populară spune simplu: „Dumnezeu te ajută, dar nu-ţi bagă în traistă”.

Citește mai departe...

Moarte şi înviere cu Hristos (Münster, 12.09.2017)

Conferință susținută la Întâlnirea internațională „Căi ale păcii” organizată de Comunitatea „Sant' Egidio” la Münster, 10-12 Septembrie 2017

Olivier Clément (+2009), un mare gânditor şi teolog francez, spunea despre creştinism că nu este o religie în rând cu celelalte religii; el nu este nici măcar o religie - dacă înţelegem religia ca o sumă de precepte sau de reguli - ci, mai degrabă, criza tuturor religiilor. Creştinismul este viaţă, viaţa cea nouă în Iisus Hristos. Viaţa cea nouă descoperită lumii de Iisus Hristos depăşeşte orice regulă, orice constrângere pentru că este libertate în Duhul Sfânt. Totuşi la viaţa cea nouă, ca libertate în Duhul Sfânt nu putem ajunge decât dacă murim faţă de „omul cel vechi“ din noi.

„Adevărat vă spun vouă, că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur ; iar dacă va muri, aduce multă roadă“ (Ioan 12, 24). Prin botez, noi creştinii am murit şi am înviat cu Hristos, am îngropat pe omul cel vechi din noi şi ne-am îmbrăcat în omul cel nou făcut după chipul lui Hristos, am murit faţă de legea păcatului pentru ca să slujim legii lui Dumnezeu (cf. Romani 7, 25). Totuşi moartea şi învierea cu Hristos nu reprezintă doar un moment petrecut la botez, ci un proces care durează viaţa întreagă. Viaţa creştină este în fond actualizarea permanentă a botezului, adică a morţii şi învierii cu Hristos.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro