• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Sfântul Duh în Tradiţia Ortodoxă (Fribourg, 20.06.2017)

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul congresului internațional „Komm, Heiliger Geist!” organizat de Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Fribourg, Elveția, 20 iunie 2017

Introducere

Mai întâi aş dori să mulţumesc organizatorilor acestei întâlniri internaţionale de la Universitatea din Fribourg pentru invitaţia de a participa cu o contribuţie ortodoxă privitoare la tema Conferinţei: „Vino Duhule Sfinte”. Deja prin rostirea acestor cuvinte în duh de rugăciune ne plasăm sub umbrirea Sfântului Duh. Totuşi, la începutul cuvântului, meu aş dori să invoc pe Sfântul Duh, şi prin cea mai populară rugăciune din Tradiţia ortodoxă adresată Lui: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre“.

Citește mai departe...

Sfântul Serafim de Sarov: „Scopul vieţii creştine este dobândirea Sfântului Duh” (Fribourg, 19.06.2017)

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul congresului internațional „Komm, Heiliger Geist!” organizat de Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Fribourg, Elveția, 19 iunie 2017

Sfântul Serafim de Sarov (1759 – 1833) este unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Tradiţiei ascetice răsăritene. Părinţii acestei Tradiţii, de la care ne-au rămas renumitele „Apoftegme” şi o mulţime de alte scrieri, sunt unanimi în a afirma că pentru a pune în lucrare harul botezului care îl sfinţeşte pe credincios, acesta trebuie să se angajeze într-o luptă aprigă împotriva păcatului şi a patimilor care fac nelucrător harul şi-l degradează pe om până la moartea sufletească şi trupească. Mari cunoscători ai sufletului omenesc, Părinţii întemeiază asceza pe cuvintele biblice: „În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit până la sânge” (Evrei 12, 4). De aici, maxima ascetică: „Dă-ţi sângele pentru a primi harul”.

Citește mai departe...

Diaspora Ortodoxă; Autonomia şi modul ei de proclamare (München, 24.11.2016)

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul conferinței „Die Orthodoxie nach der Panorthodoxen Synode: Resonanz, Rezeption, Spannungen”, organizată de Departamentul de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ludwig-Maximilian” din München (24 noiembrie).

1. Introducere. Mai întâi aş dori să mulţumesc D-lui Prof. Dr. Athanasios Vletsis pentru invitaţia la acest Simpozion pe care am primit-o cu foarte mare bucurie. De la întemeierea secţiei de învăţământ ortodox în cadrul Universităţii din München urmăresc cu admiraţie activitatea profesorilor şi studenţilor care dau mărturia unei Ortodoxiei irenice, lipsită de orice triumfalism, a unei Ortodoxii care nu se defineşte pe sine prin opoziţie cu celelalte Tradiţii creştine, ci prin mărturia propriei Tradiţii bazată pe Sfânta Scriptură şi pe scrierile Sfinţilor Părinţi, cei mai mulţi comuni Orientului şi Occidentului creştin.

Citește mai departe...

Fanatismul, păcat împotriva Sfântului Duh (Josefstal, 28.05.2017)

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul jubileului de 50 ani de la înfiinţarea Centrului de studii ecumenice de la Josefstal, Bavaria, 28 mai 2017

Mai întâi aş dori să mulţumesc Bisericii Evanghelice din Bavaria, cu deosebire, Părintelui OKR Michael Martin, care este împreună cu noi, pentru invitaţia de a împărtăşi bucuria aniversării a 50 de ani de la întemeierea Centrului de studii ecumenice din acest pitoresc loc din Josefstal. Jubileul de astăzi este în primul rând prilej de a aduce mulţumire bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat în sufletul sutelor de participanţi la cursurile de la Josefstal. Dumnezeu a lărgit inima fiecăruia (cf. II Corinteni 6, 13) ca să-i cuprindă pe ceilalţi semeni şi să se realizeze astfel comuniunea tuturor în Duhul Sfânt. Eu însumi am trăit aici, în mai multe rânduri, momente de înălţare duhovnicească şi am simţit că sunt una cu toţi cei prezenţi. Aceasta este minunea pe care Duhul Sfânt o realizează de fiecare dată când creştinii se întâlnesc fără prejudecăţi, cu respectul pe care-l datorează celuilalt şi cu dorinţa de a se îmbogăţi reciproc prin ceea ce fiecare are specific. „Iată acum ce este bine şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună”! (Psalm 132, 1). Sunt sigur că toţi cei ce au trecut pe la Josefstal au dus cu ei acasă, în familie şi în comunitatea de care aparţin, spiritul fraternităţii trăit aici, al entuziasmului în angajarea mai intensă în Biserica proprie, în dialogul ecumenic şi interreligios, ca şi în societate. Căci pretutindeni este nevoie de creştini angajaţi responsabil în Biserică, în politică şi în societate. Aceasta a fost şi este Charta acestui loc binecuvântat: să-i apropie pe oameni şi să-i motiveze pentru o angajare şi mai responsabilă în Biserică şi în societate! De aceea se cuvine să mulţumim Bisericii Evanghelice din Bavaria pentru iniţiativa întemeierii acestui Centru cu toate eforturile umane şi materiale pe care întreţinerea lui le presupune.

Citește mai departe...

Înnoirea, principiul fundamental al vieţii spirituale ortodoxe (Stein, 23.05.2016)

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul celei de-a 14-a întruniri a Dialogului teologic bilateral dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD) și Biserica Ortodoxă Română, având tema: „Înnoirea ca sarcină spirituală şi misionară a Bisericilor noastre” (Stein/Nürnberg, 23 - 27 mai 2016)

Mulţumim bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne întâlnim la o nouă rundă de dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, la Stein, lângă Nürnberg, unde se află sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Credincioşii ortodocşi se află încă în perioada pascală, de aceea mă bucur să vă salut cu cel mai frumos salut creştin: Hristos a înviat! Dialogul nostru are deja o istorie de 37 de ani şi a contribuit esenţial la elucidarea multor aspecte ale credinţei mărturisită de Bisericile noastre. Părintele Cleopa de la mănăstirea Sihăstria (+1998), un părinte duhovnicesc cu mare autoritate în România, spunea într-un dialog cu părintele Ioanichie Bălan că „întâlnirile între Biserici sunt foarte bune, căci astfel creştinii se cunosc mai bine unii pe alţii” (Convorbiri Duhovniceşti, vol. I, p. 162). Ne bucurăm că la fiecare întâlnire ne descoperim tot mai apropiaţi şi mai uniţi în Hristos, cu toate diferenţele care continuă să existe între Bisericile noastre. Sunt convins că şi de data aceasta vom găsi multe puncte comune în ce priveşte tema întâlnirii:  „Înnoirea ca datorie duhovnicească şi misionară a Bisericii“. Tema noastră se înscrie în contextul general al pregătirii comemorării a 500 de ani de la începutul Reformei lui Martin Luther. După cum ştim, intenţia lui Luther n-a fost nicidecum de a dezbina Biserica, ci de a corecta abuzurile Bisericii Romane din vremea sa. Neînţeles de autoritatea bisericească, Reforma a condus la o ruptură gravă care n-a încetat să se adâncească în decursul secolelor. Ne putem imagina că dacă Luther ar fi cunoscut teologia şi tradiţia Bisericii Ortodoxe, Reforma n-ar fi fost atât de radicală.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro