• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Ortodoxia între Tradiţie şi modernitate ( Zürich, 16 mai 2009)

Conferință susținută la Ökumenisches Forum für Glauben,  Zürich, 16 mai 2009, publicată cu titlul: "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" în revista ”Religion und Gesellschaft in Ost und West” (RGOW) Nr. 10/2009, pp. 12-15 

Mai întâi aşi dori să mulţumesc pentru invitaţia de a participa la Adunarea generală anuală a Asociaţiei G 2 W – „Forul ecumenic pentru credinţă, religie şi societate în Est şi Vest” şi pentru tema propusă: „Ortodoxia între Tradiţie şi Modernitate”. Am primit invitaţia cu bucurie ca pe o cinste care mi se face, dar şi cu o anumită teamă de a nu dezamăgi distinsul auditoriu al acestei Adunări. Eu nu sunt un profesor de teologie care citeşte mult pentru a-şi pregăti cursurile sau pentru a scrie studii şi cărţi. De aceea, să nu vă aşteptaţi la o conferinţă doctorală, ci mai degrabă la împărtăşirea unor gânduri şi dureri care mă frământă în legătură cu tema aceasta. Chemarea mea de episcop este aceea de a sluji şi a învăţa poporul lui Dumnezeu nu atât din cărţile citite, cât mai ales din experienţa comuniunii personale cu Dumnezeu. Ca episcop mă simt responsabil nu numai de eparhia pe care Biserica de care aparţin mi-a încredinţat-o, ci de întreaga Biserică a lui Dumnezeu, deci de tot ceea ce se petrece în Biserica creştină.

Citește mai departe...

Spovedania în viaţa duhovnicească (Nürnberg, martie 2009)

P.C. Pr. Sabin Vodă de la Radio Renaşterea – Alba Iulia, în dialog cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Serafim Joantă. Înregistrare CD (apărută la Radio Renașterea, 2010, cu titlul ”Cum să ne rugăm”)

Nevoia unui povăţuitor duhovnicesc * Cum ne alegem duhovnicul * Pregătirea pentru spovedanie * Cât de des să ne spovedim * Canonul – expresia practică a pocăinţei * Lucrarea harului prin gura duhovnicului * Smerenia ucenicului şi smerenia duhovnicului * Omul lui Dumnezeu – omul duhovnicesc * Sfinte necazuri – sfinte dureri – sfinte suferinţe – sfinte boli pentru înaintarea în viaţa duhovnicească

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Serafim, de ce avem nevoie de un povăţuitor în viaţă şi în special de un părinte duhovnicesc ?

Citește mai departe...

Spiritualitate monahală românească: isihasm, paisianism, note distincte faţă de monahismul altor Biserici Ortodoxe

Articol din 2011 pentru Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi (3 volume) în colaborare cu Academia Română, în curs de apariţie;

Introducere

Termenul de „spiritualitate”, tradiţional în literatura de specialitate din Occident, câştigă şi la noi tot mai mult teren în studiile referitoare la viaţa duhovnicească, mai cu seamă că el a fost folosit de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae la editarea manualului pentru Institutele teologice intitulat: „Teologia Morală Ortodoxă”, cu subtitlul „Spiritualitatea Ortodoxă”. Se pare că marele nostru teolog care şi-a publicat esenţialul creaţiei sale în timpul Dictaturii comuniste nu putea să folosească pentru o astfel de carte un titlu tradiţional şi anume acela de Mistica ortodoxă sau Ascetica ortodoxă, expresii dezagreate de puterea comunistă.

Citește mai departe...

Spiritualitatea credinţei – Impulsuri pentru o împreună-lucrare ecumenică (Nürnberg, 1.02.2009)

Cuvânt rostit cu prilejul invitației primite de a participa la jubileul Uniunii Evanghelice, Nürnberg, 1 februarie 2009    

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Îngăduiţi-mi ca la început să mulţumesc Domnului Reinke Detlev, preşedintele Uniunii Evanghelice, ramura Nürnberg e.V. pentru invitaţia de a ţine predica zilei cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la întemeierea Uniunii. Această invitaţie este pentru mine o cinste, dar şi o provocare. Cinste, pentru că mă fac părtaş unui eveniment atât de important la care doriţi să auziţi o voce ortodoxă, iar provocare, pentru că această voce ar putea să sune cu totul neobişnuit în inimile multora. De aceea, îl rog pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru al tuturor să-mi dea Cuvântul Său, care este „cuvânt cu putere multă“ (Matei 7, 29) pentru ca să vorbesc nu ceea ce place oamenilor, ci ceea ce ne este necesar tuturor spre mântuire.

Citește mai departe...

Le monachisme au XXI-e siècle

 Conference soutenue a Symposion ”Religions et cultures en dialogue “, Communauté S. Egidio, Nicosie, le 17 novembre 2008

Le monachisme chrétien est une forme spéciale de vie chrétienne basée sur les vœux monastiques : pauvreté, chasteté et obéissance. Ces trois vœux sont prononcés en toute liberté après un stage, plus un moins long, de vérification.

Par ces vœux, les moines entendent vivre le maximalisme évangélique : „ Si tu veux ętre parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu aura un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi ! “ (Mt. 19, 21) ou „ Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-męme et prenne sa croix, et qu’il me suive “ (Mc. 8, 34). Dans l’Eglise primitive et dans l’Eglise Orthodoxe jusqu’aujourd’hui, l’habit monastique ne crée pas du point de vu juridique un état spécial. Les moines sont des laiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont ordonnés et qui appartient à l’état sacerdotal.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro