• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Spiritualitatea ortodoxă şi diaconia creştină (Neuendettelsau, 22 mai 2010)

Prelegere dedicată Părintelui Prof. Dr.h.c. Hermann Schoenauer de la centrul Diakonie Neuendettelsau, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani,  22 mai 2010

Introducere

Sunt deosebit de bucuros să particip cu o modestă contribuţie la această carte dedicată Părintelui Prof. Dr.h.c. Hermann Schönauer cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani. Faţă de persoana Părintelui Schönauer am un respect şi o cinstire cu totul aparte pentru că Domnia Sa întruchipează în mod exemplar dimensiunea cea mai concretă a iubirii creştine, după care vom fi judecaţi la a doua Venire a lui Hristos (Mt. 25, 34-46), aceea a diaconiei sau a slujirii dezinteresate a semenilor, în numele lui Hristos. Ca Rector al Diaconiei din Neuendettelsau, Profesorul Schönauer se străduieşte să conducă, intensificând şi diversificând, opera diaconală de aici în spiritul întemeietorului Instituţiei, Pastorul Wilhelm Löhe, după care „orice diaconie porneşte de la Altar”. În această mare şi sfântă lucrare, Părintele îşi are ca asociate în primul rând pe măicuţele diaconese care au ca principiu de viaţă străvechiul dicton monastic: „Ora et labora”, „roagă-te şi munceşte ”.

Citește mai departe...

„Ca toţi să fie una” - Ioan 17, 21 (Nürnberg, 16.05.2010)

Cuvânt rostit în cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, Nürnberg, 16 mai 2010

Înainte de Patima Sa, Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat Tatălui pentru ucenicii Săi „ca toţi să fie una, după cum Tu Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în noi să fie una, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,21). Această rugăciune este totodată şi ultimul Testament pe care Domnul îl lasă celor ce vor crede în El, şi anume, păzirea unităţii între ei. Nimic nu este mai preţios în ochii lui Dumnezeu ca şi comuniunea şi unitatea dintre oameni, în care se reflectă comuniunea şi unitatea dintre Persoanele divine. Iar creştinii sunt primii chemaţi „să fie una” „pentru ca lumea să creadă”, adică să-l cunoască pe Dumnezeu care este iubire şi ca atare izvorul comuniunii şi unităţii. După cum Dumnezeu este Unul în Treimea Persoanelor, tot astfel şi umanitatea, creată „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”(Facere 1,26), este una, în diversitatea persoanelor care o compun. Unitatea în diversitate este fundamentul însuşi al creaţiei, care însă se cere mereu apărată şi cultivată. Numai în străduinţa lor de a păstra şi dezvolta unitatea în diversitate, prin comuniunea dintre ei, oamenii îşi găsesc împlinirea şi fericirea.

Citește mai departe...

Paternitatea duhovnicească şi lumea contemporană (Bose, 21 septembrie 2009)

Prelegere susținută la Mânăstirea Bose (Italia), 21 septembrie 2009

Dat fiind că un studiu aprofundat pe această temă necesită o vastă informaţie privitoare la viaţa Bisericii, atât în Răsărit cât şi în Apus, din lipsă de timp pentru o astfel de documentare, mă voi raporta în prezentarea de faţă mai ales la Biserica Ortodoxă din România. Cazul României şi al Bisericii sale Ortodoxe, majoritară, nu este însă izolat, iar tradiţia paternităţii duhovniceşti este aceeaşi, mai mult sau mai puţin vie, în toate Bisericile Ortodoxe locale. În ce priveşte Occidentul, care a cunoscut din acest punct de vedere o „ruptură a tradiţiei” (Dom. Siluan), paternitatea duhovnicească rămâne totuşi o realitate, deşi diminuată, în monahism, mai cu seamă în cel benedictin.

Citește mai departe...

Rugăciunea pentru zorii zilei a Părintelui Arhimandrit Sofronie (München, 15 mai 2010)

München, 15 mai 2010

În loc să fac un comentariu al acestei rugăciuni, vă rog să-mi îngăduiţi să vă spun câteva cuvinte despre autorul ei, Părintele arhimandrit Sofronie (1897-1993), care a fost unul din cei mai mari duhovnici ai Bisericii Ortodoxe din secolul XX. Duhovnicii pentru noi ortodocşii sunt Părinţii noştri sufleteşti care ne povăţuiesc în Duhul Sfânt pe calea mântuirii. De origine rusă, Părintele Sofronie, a trăit mai mulţi ani la Sfântul Munte Athos, în preajma Sfântului Siluan Atonitul(+1938), iar din 1950 în Franţa unde a întemeiat o obşte monahală împreună cu care s-a mutat în 1957 în Anglia, la Essex. Aici a şi trecut la Domnul în 1993. Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex este cea mai cunoscută mânăstire ortodoxă din Occident. În ea trăiesc monahi şi monahii de origini din cele mai diverse. Om de vastă cultură, Părintele Sofronie a descoperit în Dascălul său, Siluan, monah simplu-ignorat de cei mai mulţi -, dar plin de Duhul Sfânt, omul în care Duhul Sfânt realizase unitatea lui ontologică cu întreaga umanitate şi cu întreaga creaţie.

Citește mai departe...

L’Orthodoxie entre Tradition et Modenité (Zürich, 16.05.2009)

Conference soutenue à Ökumenisches Forum für Glauben Zürich, le 16 mai 2009, et poubliée sous le titre: "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" dans le magazin ”Religion und Gesellschaft in Ost und West” (RGOW) No. 10/2009, pp. 12-15 

 En premier lieu je voudrais remercier les organisateurs de m’avoir invité à participer à cette Assemblée générale annuelle de l’association G 2 W – „Forum oecuménique pour la foi, la religion et la société dans l’Est et l’Ouest” et de m’avoir proposé le thème: „L’Orthodoxie entre Tradition et Modernité”. J’ai reçu cette invitation avec joie, comme un honneur qui m’est fait et avec la crainte de décevoir les membres distingués de cette Assemblée. Je ne suis pas un professeur de théologie qui lit beaucoup pour préparer des cours ou pour écrire des études et des livres. Attendez-vous donc, non pas à une conférence doctorale, mais plutôt au partage de quelques pensées et de soucis qui me préoccupent en relation avec ce thème. Ma vocation d’évêque est de servir et d’enseigner le peuple de Dieu, moins à partir de livres que j’ai  lus, qu’à partir de mon expérience personnelle de communion avec Dieu. Par ailleurs, comme évêque, je me sens responsable non seulement du diocèse que l’Église à laquelle j’appartiens m’a confié, mais de toute l’Église de Dieu, donc de tout ce qui se passe dans l’Église chrétienne. Paul Evdokimov exprime la responsabilité de l’Évêque ainsi: visible sur le plan horizontal, l’autorité de l’évêque se limite à son diocèse; sur l’axe vertical, il est l’évêque de l’Église tout entière.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro