• pictura-catedrala-munchen.jpg
 • pictura-catedrala-munchen0.jpg
 • pictura-catedrala-munchen2.jpg
 • pictura-catedrala-munchen3.jpg
 • pictura-catedrala-munchen4.jpg
 • pictura-catedrala-munchen5.jpg
 • pictura-catedrala-munchen6.jpg
 • pictura-catedrala-munchen7.jpg
 • pictura-catedrala-munchen8.jpg
 • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Martirii Bisericii Ortodoxe Române – exemplu de încurajare pentru mărturia noastră astăzi (Viena, 21.10.2004)

 Prelegere susținută în cadrul conferințelor Asociaţiei „Pro Oriente”, intitulate ”Europa, vergiss deine Märtyrer nicht!", Viena, 21 octombrie 2004, apărută în Scrisoare duhovnicească, Anul VII, Nr. 11 (92) / nov. 2004 şi Nr. 12 (93) / dec. 2004.  

Mai întâi aş dori să mulţumesc organizatorilor acestui simpozion, personal D-lui Preşedinte Dr. Marte, pentru invitaţia de a participa la această întâlnire şi de a vorbi despre un subiect care îmi este foarte drag şi anume: Martirii Bisericii Ortodoxe Române. Exemplu de încurajare pentru mărturia noastră astăzi. Nădăjduiesc că şi acest simpozion organizat de Pro Oriente, dedicat martirilor Europei, va însemna un pas înainte pe calea apropierii dintre bisericile creştine şi a religiilor de pe acest continent, căci martirii depăşesc orice graniţă confesională. Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea vorbeşte de ecumenismul sfinţilor, al martirilor, ca fiind „cel mai convingător”. Acest ecumenism „vorbeşte cu o voce mai puternică decât creatorul dezbinărilor” (Tertio Millenio adveniente 3.7.).

Citește mai departe...

Deasă sau rară împărtășire?

Prefață la cartea Sf. Nicodim Aghioritul, Sf. Neofit Kavsokalivitul, Despre deasa împărtășire, Editura Stupul Ortodox, Tesalonic, 1995, retip. Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001

Sub acest titlu publicam în Telegraful Român de la Sibiu No 33-36/1991 un articol, care a avut ecouri pozitive atât la noi în ţară cât şi printre monahii români de la Schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos. Părinţii de la Prodromu mi-au cerut binecuvântarea de a insera acest articol în cartea „Despre deasa împărtăşire” a Sf. Nicodim Aghioritul, care se publică acum pentru prima dată în româneşte, prin generozitatea Editurii „Orthodoxos Kypseli” din Tesalonic. Reticenţa avută la început, datorită evlaviei deosebite faţă de acest mare sfânt, artizan al reînnoirii vieţii duhovniceşti şi liturgice de la sfârşitul veacului al XVIII-lea - despre care mi s-a dat să scriu (vezi „Le renouveau philocalique du XVIII-ème siècle et son influence sur la vie liturgique” în Liturgie, Conversion et vie monastique. Roma, 1989, p. 159-183) - mi-a fost spulberată de sentimentul comuniunii cu Sfântul Nicodim pe linia aceloraşi străduinţe de înrădăcinare a credincioşilor în viaţa liturgică a Bisericii, care este temelia şi sporirea vieţii creştine. Căci fără înţelegerea şi trăirea cu adevărat a Sf. Liturghii - care presupune împărtăşirea cu Sf. Taine, dar numai cu pregătirea necesară - viaţa creştină nu poate fi autentică şi nu poate spori. Un creştinism fără Euharistie se reduce la doctrină şi o Euharistie la care nimeni nu se împărtăşeşte, un non-sens. Astăzi tot mai mulţi sunt aceia care cred că pot fi credincioşi şi fără Biserică, deci fără Euharistie (căci Euharistia face Biserica), sau că pot participa la Liturghie (Euharistie) ca simpli spectatori, fără pregătirea necesară pentru a se apropia de Sf. Taine.

Citește mai departe...

Unitatea în Hristos. Cuvânt la festivitatea de intronizare (München, 5 iunie 1994)

Înalt Prea Sfinţite şi Prea Sfinţiile Voastre, Prea Cucernici Părinţi, Stimaţi invitaţi şi iubiţi credincioşi!

Primele cuvinte pe care aş dori să le adresez în aceste momente solemne diasporei ortodoxe româneşti din Eu­ropa, care mă primeşte astăzi ca pă­rinte sufletesc, sunt cuvintele Mântui­torului spuse femeilor mironosiţe în di­mineaţa Învierii:

„Bucuraţi-vă!“ şi „Nu vă temeţi!"

 • Bucuraţi-vă, că iată Dumnezeu vă­zând lacrimile şi rugăciunile voastre Vă trimite astăzi păstor prin care Vă va izbăvi de păcate dacă veţi asculta de glasul lui!
 • Bucuraţi-vă, că Hristos Vă întâmpină astăzi şi se face Mântuitorul vostru prin servitorul Său!
 • Bucuraţi-vă, că Duhul Sfânt va rămâ­ne peste voi şi vă va descoperi ade­vărul care liberează (Ioan 8, 32) prin cel pe care Dumnezeu l-a uns ca să vă fie părinte duhovnicesc!

  Citește mai departe...

Les fondements de la vie chrétienne (Saint-Laurent-sur-Sevre 1.11.1996)

Conférence de S.E. le Métropolite Séraphim au 9ème Congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale, Saint-Laurent-sur-Sevre - 1.11.1996; publie in Service Orthodoxe de Presse, 213, Dec. 1996, pp. 24-29

 Introduction

 Le sujet qui m'a été demandé pour cette conférence au Congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale est déjà bien connu de tous. Je ne veux donc pas vous importuner avec des propos qui répéteraient ce que tout chrétien sait par la catéchèse qu'il reçoit dans sa paroisse. Répondant à l'invitation des organisateurs de ce Congrès, et pour introduire le travail qui se fera au sein des ateliers, je veux présenter ces " fondements de la vie chrétienne " sous l'angle de l'actualité.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro