• pictura-catedrala-munchen.jpg
 • pictura-catedrala-munchen0.jpg
 • pictura-catedrala-munchen2.jpg
 • pictura-catedrala-munchen3.jpg
 • pictura-catedrala-munchen4.jpg
 • pictura-catedrala-munchen5.jpg
 • pictura-catedrala-munchen6.jpg
 • pictura-catedrala-munchen7.jpg
 • pictura-catedrala-munchen8.jpg
 • pictura-catedrala-munchen9.jpg

 

Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti (10 Ianuarie)

Sf. Mucenici Ermil şi Stratonic (13 Ianuarie)

Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului (25 Ianuarie)

Sf. Cuvios Gherman din Dobrogea (28/29 Februarie)

Sf. Cuvios Ioan Casian Romanul (28/29 Februarie)

Sf. Mucenici Montanus, preotul şi soţia sa, Maxima  (26 Martie)

Sf. Mc. Irineu, Episcop de Sirmium (6 Aprilie)

Sf. Ierarh Calinic de la Cernica  (11 Aprilie)

Sf. Mucenic Sava de la Buzău (12 Aprilie)

Sf. Cuv. Ierarh Pahomie de la Gledin (14 Aprilie)

Sf. Teotim, Episcopul Tomisului (20 Aprilie)

Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei (24 Aprilie)

Sf. Ierarh Simion Ștefan (2011) (24 Aprilie)

Sf. Ierarh Iosif  Mărturisitorul din Maramureş (24 Aprilie)

Sf. Mucenici Pasicrat şi Valentin (24 Aprilie)

Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (25 Aprilie)

Sf. Mc. din Dobrogea  Chiril, Chindeu si Tasie (26 Aprilie)

Sf. Mc. Cvintilian, Maxim și Dada din Ozovia (28 Aprilie)

Sf. Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie),  Patriarhul Constantinopolului (2 Mai)

Sf. Cuvios Irodion de la Lainici (3 Mai)

Sf. Mucenic Ioan Valahul (12 Mai)

Sf. Mucenic Iuliu Veteranul (27 Mai)

Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou  de la Suceava  (2 Iunie)

Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel (4 Iunie)

Sf. Martiri Nicandru şi Marcian  de la Durostorum  (8 Iunie)

Sf. Mucenic Isihie (15 Iunie)

Duminica Sfinţilor Români (Dată schimbătoare)

Sf. Ierarh Grigorie Dascălu,  Mitropolitul Ţării Româneşti (22 Iunie)

Sf. Niceta de Remesiana (24 Iunie)

Aducerea Moaştelor Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (24 Iunie)

Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (30 Iunie)

Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi (1 Iulie)

Sf. Voievod Ştefan cel Mare (2 Iulie)

Sf. Mucenici Epictet şi Astion  (8 Iulie)

Sf. Mucenic Emilian de la Durostor (18 Iulie)

Sf. Cuvioşi Rafael şi Partenie  de la Agapia Veche  (21 Iulie)

Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou  de la Muscel (26 Iulie)

Sf. Cuvios Ioan Iacob  de la Neamţ (5 August)

Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla (7 August)

Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului  (11 August)

Sf. Martiri Brancoveni (16 August)

Sf. Cuvios Iosif  de la Văratic (16 August)

Sf. Mucenici Donat diaconul,  Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust (21 August)

Sf. Mucenic Lup (23 August)

Sf. Ierarh Varlaam,  Mitropolitul Moldovei (30 August)

Sf. Cuvios Ioan  de la Râşca şi Secu (30 August)

Sf. Cuvios Dionisie Exiguul (1 Septembrie)

Sf. Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi  (7 Septembrie)

Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona (9 Septembrie)

Sf. Cuvios Chiriac de la Tazlău (9 Septembrie)

Cuviosul Ioan de la Prislop (13 Septembrie)

Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş (15 Septembrie)

Sf. Nichita Romanul (15 Septembrie)

Sf. Ierarh Mucenic Teodosie  de la Mănăstirea Brazi (22 Septembrie)

Sf. Voievod Neagoe Basarab (26 Septembrie)

Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul (27 Septembrie)

Sf. Cuvioşi Iosif şi Chiriac  de la Bisericani (1 Octombrie)

Sf. Cuvioasă Parascheva (14 Octombrie)

Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din  Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel (21 Octombrie)

Sf. Cuvioşi Mărturisitori Visarion,  Sofronie şi Sf. Mucenic Oprea (21 Octombrie)

Cuviosul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor,  (27 Octombrie)

Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti (28 Octombrie)

Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ (15 Noiembrie)

Sf. Grigorie Decapolitul (20 Noiembrie)

Sf. Mucenic Dasie  (20 Noiembrie)

Cuviosul Antonie  de la Iezerul-Vâlcea (23 Noiembrie)

Sf. Apostol Andrei cel Intâi chemat Ocrotitorul României (30 Noiembrie)

Sf. Ierarh Andrei Șaguna (30 Noiembrie)

Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica (3 Decembrie)

Sf. Muceniţă Filofteia  de la Curtea de Argeş(7 Decembrie)

Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei (13 Decembrie)

Cuviosul Daniil Sihastrul (18 Decembrie)

Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului (22 Decembrie)

Cuviosul Nicodim de la Tismana (26 Decembrie)

Sf. Mucenic Hermes (31 Decembrie)

  I.        VECHIUL TESTAMENT

Facerea (Geneza) 
Ieșirea 
(Exodul) 
Leviticul 
Numerii 
Deuteronomul 
Iosua 
Judecători 
Rut 
I Regi 
II Regi 
III Regi 
IV Regi 
I Cronici
 (I Paralipomena) 
II Cronici 
(II Paralipomena) 
I Ezdra 
II Ezdra (Neemia) 
Estera 
Iov 
Psalmii 
Pildele lui Solomon 
Ecclesiastul 
Cântarea Cântărilor 

Isaia 
Ieremia 
Plângerile lui Ieremia 
Iezechiel 
Daniel 
Osea 
Amos 
Miheia 
Ioil 
Avdie 
Iona 
Naum 
Avacum 
Sofonie 
Agheu 
Zaharia 
Maleahi 
Tobit 
Iudita 
Baruh 
Epistola lui Ieremia
Cântărea celor trei tineri 
III Ezdra 
Înțelepciunea lui Solomon 
Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 
Istoria Susanei 
Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel 
Cartea întâi a Macabeilor 
Cartea a doua a Macabeilor 
Cartea a treia a Macabeilor 

Rugăciunea RegeluiManase

    II.        NOUL TESTAMENT

Sfânta Evanghelie după Matei 
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Sfânta Evanghelie după Luca 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Faptele Sfinţilor Apostoli 
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola a două către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov 
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 
A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 
Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 
A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 
A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 
Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
 
 

 1. Cea dintâi datorie a credinciosului 

 2. Despre descoperirea dumnezeiască 

 3. Despre Sfânta Scriptură

 4. Despre Sfânta Tradiție

 5. Simbolul de credință (Crezul)

 6. Învățătura despre Dumnezeu

 7. Despre Sfânta Treime

 8. Despre Dumnezeu-Tatăl

 9. Despre Dumnezeu-Fiul

 10. Despre Dumnezeu-Duhul Sfânt

  Despre viața viitoare (de după moarte)

 11. Despre nădejdea creștină

 12. Despre rugăciune

 13. Rugăciunea Domnească ”Tatăl nostru”

 14. Despre Biserică și înțelesul ei. Despre Biserică, lăcaș de rugăciune publică (obștească) și  despre slujbele Bisericii

 15. Despre Sfânta Liturghie

 16. SFINTELE TAINE

  Botezul; învățături despre importanța Botezului și modul în care se pot pregăti părinții și nașii

 17. Ungerea cu Sfântul Mir

 18. Pocăința (Spovedania sau Mărturisirea păcatelor)

 19. Împărtășania (Sfânta Euharistie)

 20. Preoția (Hirotonia)

 21. Cununia (Nunta)

 22. Maslul

 23. Sfintele Ierurgii (alte slujbe de sfințire): rânduieli la nașterea unui pruncînmormântarea și parastasele

 24. Aghiasma (Sfințirea apei)

 25. Despre acatiste și paraclise

 26. Despre sărbători

 27. Despre posturi

 28. Despre dragostea creștină

 29. Legea morală

 30. Despre poruncile bisericești

 31. Despre conștiința morală

 32. Despre virtuți

 33. Despre păcat

 34. Cele zece porunci (Decalogul) 

 35.  Datoriile creștinului față de Dumnezeu, de sine însuși și de aproapele său

 36. Familia creștină

 37. Statul și datoriile creștinului față de stăpânirea laică

 38. Biserica și datoriile creștinului față de Biserică

 39. Lumea și datoriile creștinului față de lume

 40. Sfaturile evanghelice: sărăcia, fecioria și ascultarea

 41. Cele 9 Fericiri. Faptele milei trupești și faptele milei sufletești 

Caută în site

construimcatedrala.ro