• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

prefață de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim pentru ***(Pr. Dorin Opriș, Monica Opriș, ed.), Cuviosul Gherontie cel Nebun pentru Hristos, 2 vol., Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2019, 234+252 p.)

Un regret profund mă cuprinde când mă gândesc la Cuviosul Gherontie pentru că l-am ignorat cât a trăit printre noi, în sensul că nu l-am căutat şi nu i-am cerut mai mult sfatul şi rugăciunea. L-am întâlnit de câteva ori, la catedrala din Alba Iulia, la mânăstirea Căşiel şi la mânăstirea Râmeţ, dar de fiecare dată în treacăt, fără să mă opresc mai mult şi să-l întreb de viaţa sa ascunsă sau să-i cer sfatul pentru ca să mă folosesc de el. Cu siguranţă că mi l-ar fi dat pentru că avea un mare respect faţă de slujitorii Bisericii.

Contribuție a ÎPS Serafim la un volum colectiv, dedicat împlinirii a 10 ani de arhierie a PS Visarion la Tulcea.

Ca unul care îl cunosc îndeaproape pe Preasfințitul Visarion al Tulcii încă de la începutul anilor ’90 ai secolului trecut când am slujit împreună timp de patru ani la Arhiepiscopia Sibiului, mă bucur să-i adresez, prin intermediul acestui Volum omagial, un cuvânt de cinstire și de apreciere cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani. Ceea ce am apreciat întotdeauna la Preasfinția Sa a fost râvna și dragostea pentru rugăciune și slujirea liturgică, ca și mila față de cei săraci. Mi-amintesc că fiind adeseori împreună în vizite pastorale, Părintele Visarion, pe atunci doar diacon, rostea în mașină Paraclisul Maicii Domnului pe de rost; de asemenea nenumărați Psalmi, dovadă că era atât de obișnuit cu rugăciunea încât i se imprimase în inimă și în minte și se realiza ca de la sine.

Contribuție prevăzută pentru publicarea versiunii ortodoxe a Bibliei pentru tineri în limba germană (Orthodoxe Jugendbibel, Editura Ruoki, Viena, 2019, ed. ***Pr. Dr. Nicolae N. Dura și colab.)

 Dragă tinere,

 Ai în mâini cea mai răspândită și citită carte din lume, Biblia sau Sfânta Scriptură care cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor prin aleșii Săi, inspirați de Sfântul Duh. În ea găsești răspuns la întrebările fundamentale pe care fiecare om, mai devreme sau mai târziu și le pune: cine este, de unde vine, încotro se îndreaptă și care este  sensul vieții sale. Dar nu numai la aceste întrebări fundamentale găsești răspuns în Sfânta Scriptură, ci și la întrebările pe care ți le pune realitatea vieții de zi cu zi. De multe ori nu știi cum să procedezi într-o situație sau alta, ești nemulțumit și dezamăgit de tine însuți și de ceea ce se petrece în jurul tău sau te smintești de absurditatea unor evenimente și realități, ca cea a răului, care strecoară în sufletul tău îndoiala în credință. Nu te tulbura, ci mai degrabă alergă la această Carte a Cărților și caută aici răspuns nu de la om, ci de la Dumnezeu. Citind câteva versete, mai cu seamă din Sfintele Evanghelii, vei simți deodată o liniște lăuntrică și o iluminare care te pot îndrepta spre răspunsul căutat.

Prelegere susținută în cadrul celei de-a 15-a întruniri de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Caraiman, 29 iulie – 1 august 2019 având tema „Provocările misionare ale Bisericilor noastre în societatea secularizată”.

În anul 1999, am fost invitat la o Conferință organizată de Consiliul mondial al Bisericilor, la Amersdorf – Olanda, pentru ca să vorbesc despre o temă asemănătoare cu tema noastră, și anume despre „Felul în care înțelegem misiunea creștină în Europa de astăzi”. Conferința se adresa unui public larg și nu unor „specialiști” cum suntem noi, aici. Vorbeam atunci despre centralitatea lui Iisus Hristos în misiune și despre personalitatea misionarului ca mijloc de transmitere a adevărului mântuitor, dar și despre contextul european al misiunii.

prelegere susținută la Conferinţa privind relaţiile între stat şi denominaţiunile religioase, Palatul Patriarhiei, București, 7 iunie 2019

 1.      Ortodocșii în Germania

Ca și în celelalte state din Vestul Europei, prezența Ortodoxiei în Germania aparține istoriei recente marcată de legăturile economice și culturale din ultimele două secole cu țări de tradiție ortodoxă. Un rol important pentru începuturile unei Ortodoxii locale l-a avut de asemenea exilul politic. Atât legăturile economice și culturale cât și exilul politic au luat o mare amploare în a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. Stabilindu-se în Germania, ortodocșii de diferite etnii au întâlnit aici Tradiția vie a creștinismului occidental care a dat numeroși sfinți, încă din primele secole creștine. Martiri precum Afra din Augsburg, Maurițiu, Cassius, Florențius sau Gereon, membri ai Legiunii tebane, care au pătimit în primele secole creștine pe valea Rinului, sunt cinstiți în întreaga Biserică. La aceștia se adaugă misionarii care au încreștinat, în jurul anului 700, popoarele germanice, printre care enumerăm pe Sfinții: Bonifațiu de Fulda, Ansgar de Hamburg, Kilian de Würzburg, Corbinian de Freising, Emmeram de Regensburg, Willibald de Eichstätt și mulți alții, ale căror biografii încep să devină cunoscute și credincioșilor ortodocși în urma publicării unor studii despre viața și activitatea lor.

Caută în site

construimcatedrala.ro