• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Prefață la volumul „Despătimire, asceză și metanoia în imnografia Păresimilor” a părintelui Mircea Oros, lector la Facultatea de teologie din Cluj-Napoca.

Mă bucur să scriu câteva cuvinte în fruntea acestei frumoase cărți a Părintelui Mircea Oros, lector la Facultatea de teologie din Cluj-Napoca: „Despătimire, asceză și metanoia în imnografia Păresimilor”. Titlul acesta exprimă deja esența Ortodoxiei care este o Biserică rugătoare și ascetică, având ca țintă despătimirea și sfințirea ca stare de înviere încă de aici de pe pământ. În acest sens, perioada Triodului despre care este vorba în cartea de față este pilduitoare. Din ea înțelegem că Ortodoxia este un permanent urcuș spre Înviere prin rugăciune și asceză. Totuși Învierea nu se află doar la capătul acestui urcuș, ci și pe tot parcursul efortului ascetic de despătimire și al purtării zilnice a crucii necazurilor, bolilor și ispitelor de tot felul. Olivier Clement vorbește de „morți parțiale” și „învieri parțiale”, până la moartea finală a trupului și Învierea care îi urmează. În rugăciunea cu suspine pentru păcatele noastre și postul sever pentru omorârea poftelor trupești facem constant experiența unor „morți parțiale”, dar și a unor „învieri parțiale”: simțim cum ni se împuținează puterile fizice sau că murim puțin, dar în același timp simțim și cum  crește în noi puterea Duhului care ne  înviorează și ne întărește sufletește. Pe măsură ce trupul moare treptat împreună cu patimile și cu poftele lui, crește în noi puterea Duhului!

Cuvânt de binecuvântare cu ocazia retipăririi volumului „Rugăciunea lui Iisus” a Mitropolitului Kallistos Ware (Editura Theosis, Oradea)

Mulțumesc editurii Theosis din Oradea pentru ințiativa de a retipării cartea Înaltpreasfințitului Mitropolit Kallistos Ware „Rugăciunea lui Iisus” apărută pentru prima oară în traducere românească în anul 1992 cu o prefață de Preasfințitul Teofan Sinaitul, acum mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din dorința de a cunoaște pe marii Părinți duhovnicești contemporani, bunul Dumnezeu m-a învrednicit să ajung cu mulți ani în urmă și la Oxford unde trăiește mitropolitul Kallistos. Am slujit cu dânsul în bisericuța ortodoxă din acest mare centru universitar și mi-am deschis sufletul înaintea lui în Taina Spovedaniei. De atunci, l-am mai întâlnit în diferite ocazii, fie în Franța, la Institutul Sfântul Serghie, fie în Italia, la mânăstirea de la Bose (Piemont) sau la Congresele Fraternității Ortodoxe din Europa Occidentală unde mitropolitul era invitat să vorbească.

Contribuție pentru volumul aniversat dedicat Preasfințitului Părinte Vasile Someșanul, la împlinirea a 70 de ani.

Mă bucur de inițiativa Înaltpreasfințitului Mitropolit Andrei de a edita acest volum omagial dedicat Preasfințitului Vasile Someșanul cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani și mulțumesc coordinatorilor lui pentru invitația de a participa cu un cuvânt de suflet.

Pe Preasfințitul Vasile îl cunosc de la începutul anilor 70 ai secolului trecut, fiind amândoi studenți la Teologia din Sibiu. Deși n-am fost în același an, totuși eram împreună la biserică, la cantină, precum și la diferite activități și festivități ale Institutului.

Cuvânt pentru volumul omagial dedicat Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, la împlinirea vârstei de 70 de ani

Râvna casei Tale m-a mistuit (Ps. 68,11)

Mă bucur să particip la acest volum omagial închinat Înaltpreasfinţitului Mitropolit Andrei cu un cuvânt de cinstire şi de apreciere. Nu este uşor să rezumi în câteva cuvinte personalitatea acestui mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române înzestrat de Dumnezeu cu o mulţime de daruri. Cred că cele mai evidente sunt acelea de liturghisitor, de misionar şi predicator şi de Părinte jertfelnic al păstoriţilor săi.

Cuvânt rostit la Conferința internațională „Teologia ortodoxă în context european. Contribuția Ortodoxiei românești la identitatea creștină a Europei” („Orthodoxe Theologie im europäischen Kontext. Der Beitrag der rumänischen Orthodoxie zur christlichen Identität Europas”), organizată de Departamentul de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ludwig-Maximilian” München. 

 Mai întâi aș dori să mulțumesc profesorilor și ostenitorilor Facultății de teologie ortodoxă din cadrul Universității Ludwig-Maximilian din München pentru organizarea acestei întâlniri dedicată Ortodoxiei românești, în anul  centenar al Marii Uniri (1918-2018). Existența unui Institut de Teologie Ortodoxă la Universitatea de stat din München, la care se poate realiza studiul complet al teologiei ortodoxe și care cultivă serios și științific dialogul cu celelalte tradiții teologice ale vestului, are o mare importanță pentru toate Bisericile ortodoxe din Germania. Existența acestui institut este de asemenea importantă pentru călăuzirea duhovnicească și integrarea credincioșilor ortodocși aflați în creștere continuă în ultimii ani în întreg spațiul germanofon. Bunul Dumnezeu să reverse harul să cel bogat asupra întemeietorilor, colaboratorilor și sprijinitorilor acestei instituții teologice aici in München.

Caută în site

construimcatedrala.ro