• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Onorată asistență, dragi frați și surori întru Domnul,

Mă bucur să particip astăzi la instalarea noului episcop al eparhiei armene din Germania, Preasfințitul Servope Isakhanyan. Mă bucur, de asemenea, să adresez un cuvânt de felicitare și de încurajare Preasfinției Sale în noua sa misiune. Ca urmaș al Apostolilor, episcopul poartă pe umerii săi cea mai mare cruce : «grija de toate Bisericile» (II Corinteni 11, 28). El dă seamă în fața lui Dumnezeu de toate sufletele încredințate lui spre păstorire, ale preoților și ale credincioșilor pe care nu-i poate câștiga decât prin nesfârșită dragoste și iertare, făcându-se tuturor toate.

Scrisoare a ÎPS Serafim către ÎPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, la trecerea la cele veșnice a doamnei Viorica Streza

Înaltpreasfinția Voastră,

Hristos a înviat!

Am aflat cu durere de trecerea din lumea aceasta a sorei Viorica, îngerul păzitor al Înaltpreasfinției Voastre și al familiei, dar și al Catedralei din Sibiu sub streașina căreia a vegheat zeci de ani. Rare sunt mamele, văduve din tinerețea lor, care și-au dus crucea în curăție, crescându-și copiii în frica lui Dumnezeu, cum a fost sora Viorica. Am privit-o mereu ca pe o icoană din care izvorăște mirul înțelepciunii, am ascultat-o cu mult drag vorbind de Părintele Arsenie care i-a marcat pentru totdeauna viața și i-am cerut mereu rugăciunea. I-o voi cere și de acum înainte, cu încredințarea că rugăciunea ei va fi și mai puternică, acolo în Cer, alături de Părintele Arsenie și de toți cei din neam care i-au plăcut Domnului.

Prefață la volumul „Despătimire, asceză și metanoia în imnografia Păresimilor” a părintelui Mircea Oros, lector la Facultatea de teologie din Cluj-Napoca.

Mă bucur să scriu câteva cuvinte în fruntea acestei frumoase cărți a Părintelui Mircea Oros, lector la Facultatea de teologie din Cluj-Napoca: „Despătimire, asceză și metanoia în imnografia Păresimilor”. Titlul acesta exprimă deja esența Ortodoxiei care este o Biserică rugătoare și ascetică, având ca țintă despătimirea și sfințirea ca stare de înviere încă de aici de pe pământ. În acest sens, perioada Triodului despre care este vorba în cartea de față este pilduitoare. Din ea înțelegem că Ortodoxia este un permanent urcuș spre Înviere prin rugăciune și asceză. Totuși Învierea nu se află doar la capătul acestui urcuș, ci și pe tot parcursul efortului ascetic de despătimire și al purtării zilnice a crucii necazurilor, bolilor și ispitelor de tot felul. Olivier Clement vorbește de „morți parțiale” și „învieri parțiale”, până la moartea finală a trupului și Învierea care îi urmează. În rugăciunea cu suspine pentru păcatele noastre și postul sever pentru omorârea poftelor trupești facem constant experiența unor „morți parțiale”, dar și a unor „învieri parțiale”: simțim cum ni se împuținează puterile fizice sau că murim puțin, dar în același timp simțim și cum  crește în noi puterea Duhului care ne  înviorează și ne întărește sufletește. Pe măsură ce trupul moare treptat împreună cu patimile și cu poftele lui, crește în noi puterea Duhului!

În înțelepciunea lor de la Duhul Sfânt, Părinții Bisericii au rânduit ca anul bisericesc să fie împărțit, din punctul de vedere al conținutului slujbelor celor șapte Laude (Vecernia, Pavecernița, Miezonoptica, Utrenia cu Ceasul I, Ceasul III, Ceasul VI și Ceasul IX), în trei Perioade : a Octoihului, de la Duminica tuturor Sfinților până la Duminica Vameșului și a Fariseului (35 de săptămâni), a Triodului, de la această Duminică până la Duminica Învierii (10 săptămâni) și a Penticostarului, de la Duminica Învierii până la Duminica Tuturor Sfinților (7 săptămâni). Cum vedem, aceste Perioade sunt determinate de cele două mari Sărbători, Învierea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh care le imprimă un caracter specific : față de perioada Octoihului, perioada Triodului are un duh de adâncă pocăință și nevoință, iar perioada Penticostarului unul de bucurie.

Cuvânt de binecuvântare cu ocazia retipăririi volumului „Rugăciunea lui Iisus” a Mitropolitului Kallistos Ware (Editura Theosis, Oradea)

Mulțumesc editurii Theosis din Oradea pentru ințiativa de a retipării cartea Înaltpreasfințitului Mitropolit Kallistos Ware „Rugăciunea lui Iisus” apărută pentru prima oară în traducere românească în anul 1992 cu o prefață de Preasfințitul Teofan Sinaitul, acum mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din dorința de a cunoaște pe marii Părinți duhovnicești contemporani, bunul Dumnezeu m-a învrednicit să ajung cu mulți ani în urmă și la Oxford unde trăiește mitropolitul Kallistos. Am slujit cu dânsul în bisericuța ortodoxă din acest mare centru universitar și mi-am deschis sufletul înaintea lui în Taina Spovedaniei. De atunci, l-am mai întâlnit în diferite ocazii, fie în Franța, la Institutul Sfântul Serghie, fie în Italia, la mânăstirea de la Bose (Piemont) sau la Congresele Fraternității Ortodoxe din Europa Occidentală unde mitropolitul era invitat să vorbească.

Caută în site

construimcatedrala.ro