• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Preasfinţia Voastră, Preacucernici Părinţi, Stimate autorităţi, iubiţi credincioşi,

Hristos a înviat! Christus ist auferstanden!

Ne bucurăm că astăzi, în ziua Înălţării Domnului, după calendarul gregorian, suntem împreună la Traunreut, ierarhi, preoţi, autorităţi locale, credincioşi şi reprezentanţi ecumenici pentru a sfinţi această biserică, adevărată capodoperă artistică, pe care Părintele Constantin Bartoc cu ajutorul bunilor săi credincioşi şi cu sprijinul autorităţilor locale au înălţat-o spre slava Sfintei Treimi. Sfinţirea unei biserici este un eveniment deosebit pentru orice comunitate creştină. Actul consacrării bisericii din Traunreut pusă sub patronajul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, dar şi al unei Sfinte locale, Fericita Irmgard de Chiemsee, încununează eforturile făcute cu dragoste şi jertfă  pentru ca ea să fie construită după tradiţia veche a bisericilor de lemn din nordul României, dar şi după tradiţia veche specifică acestei zone muntoase din sudul Bavariei.

Articol pentru Revista Apostolia (mai 2018), cu ocazia împlinirii a zece ani de slujire chiriarhală a PS Siluan, Episcop ortodox român al Italiei şi a PS Timotei, Episcop ortodox român al Spaniei şi Portugaliei.

În luna mai 2018 se împlinesc 10 ani de când Preasfinţitul Siluan al Italiei şi Preasfinţitul Timotei al Spaniei şi Portugaliei au primit crucea păstoririi ca episcopi eparhioţi pentru aceste nou înfiinţate eparhii româneşti. Din 2007, odată cu investirea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Daniel, Biserica noastră a intrat într-un amplu proces de înnoire a structurilor ei, precum şi de dinamizare a vieţii bisericeşti, susţinută şi de mijloacele mass media, nou create în acest scop. Înfiinţarea de noi eparhii româneşti pentru Diaspora devenise o necesitate aşteptată de sutele de mii de români stabiliţi deja în aceste două ţări. Până atunci, toată Europa Occidentală şi Meridională era păstorită de Înaltpreasfinţitul Iosif. Deşi avea doar 32 de ani la hirotonia şi instalarea sa ca Arhiepiscop pentru Europa Occidentală, Înaltpreasfinţitul Iosif s-a dovedit dintru început a fi un ierarh deosebit de dinamic şi de misionar. Smerit şi simplu, fără pretenţii de nici un fel, Mitropolitul Iosif s-a făcut imediat iubit de toţi, în special de tineri, pentru care are o grijă aparte.

Cuvânt de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif la împlinirea a 20 de ani de la hirotonia întru arhiereu

Nu găsesc un cuvânt mai potrivit pentru a sintetiza personalitatea duhovnicească a   Înaltpreasfinţitului Iosif ca acela de Păstorul cel bun şi blând care pe urmele Păstorului cel mare nu domneşte peste turmă, ci se face una cu ea şi îşi pune sufletul pentru fiecare în parte. Mitropolitul Iosif este un ierarh atipic, în sensul că nu-i place să facă uz de prerogativele legate de demnitatea sa, pe care o înţelege exclusiv ca slujire. De aceea, se poartă în modul cel mai simplu, conduce maşina singur, slujeşte adeseori fără diacon, spovedeşte, cu timp şi fără timp, este mereu printre oameni, ascultându-i pe fiecare, dacă este nevoie, ore în şir. Cuvântul său blând merge la inimă. Cred că blândeţea este trăsătura fundamentală a personalităţii sale. Să fii mereu calm şi blând într-o lume atât de stresată şi de stresantă ca lumea noastră, este o adevărată minune. Cine nu doreşte să aibă alături de sine un om calm şi blând? Cred că aşa se explică „atracţia” pe care Mitropolitul Iosif o exercită asupra oamenilor, îndeosebi asupra tinerilor.

Cuvânt rostit cu ocazia slujbei de mulțumire la șantierul viitorului Așezământ Bisericesc Românesc din München-Aubing, 21 aprilie 2018

 Preasfinția Voastră, Preacucernici Părinți, Excelențele Voastre,

Iubiți credincioși,

Cei mai mulţi dintre noi am fost prezenţi, în duminica din 11 sept. 2011, la punerea pietrei de temelie de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru acest Aşezământ bisericesc. Deşi lucrările trebuiau să înceapă curând după aceea, totuşi datorită multor dificultăţi, ele au întârziat timp de 6 ani. În tot acest răstimp, Preasfinţitul Sofian s-a străduit să proiecteze cu cei mai buni arhitecţi din România un ansamblu bisericesc care să se înscrie armonios în peisajul locului, îmbinând tradiţia bisericilor vechi româneşti cu stilul modern.

- părintelui Ioan Dâmbu, la împlinirea a 30 de ani de slujire  ca protopop al Năsăudului -

Mă bucur ca la împlinirea a trei decenii de slujire ca protopop al Năsăudului să adresez Preacucernicului Părinte Ioan Dâmbu un cuvânt de cinstire şi de preţuire. O fac în calitate de fost coleg de teologie la Sibiu, dar şi de ierarh care ştie mai bine ca oricine cât de importantă este misiunea unui protopop. De Părintele Ioan Dâmbu m-am bucurat întotdeauna ca fiind un „preot cu har” şi un „protopop cu har”. Expresia „preot cu har” - care este în fond un pleonasm, pentru că orice preot are harul preoţiei - vine din graiul poporului care ştie să aprecieze pe preoţii care prin osteneala rugăciunii şi ascezei, dar mai ales prin smerenie şi iubire jertfelnică pentru enoriaşii săi pun în lucrare harul primit prin Taina hirotoniei. Tot harul primit de la Dumnezeu prin Sfintele Taine şi prin rugăciune: harul Botezului,  al Preoţiei, al Pocăinţei, al Cununiei, al sănătăţii, orice har de la Dumnezeu aşteptă împreuna lucrare a credinciosului cu el, prin rugăciune şi asceză pentru ca să producă roade. Altfel harul apare ca şi inexistent. Acesta este un adevăr universal pe care-l poate constata oricine. O vorbă populară spune simplu: „Dumnezeu te ajută, dar nu-ţi bagă în traistă”.

Caută în site

construimcatedrala.ro