• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul congresului internațional „Komm, Heiliger Geist!” organizat de Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Fribourg, Elveția, 19 iunie 2017

Sfântul Serafim de Sarov (1759 – 1833) este unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Tradiţiei ascetice răsăritene. Părinţii acestei Tradiţii, de la care ne-au rămas renumitele „Apoftegme” şi o mulţime de alte scrieri, sunt unanimi în a afirma că pentru a pune în lucrare harul botezului care îl sfinţeşte pe credincios, acesta trebuie să se angajeze într-o luptă aprigă împotriva păcatului şi a patimilor care fac nelucrător harul şi-l degradează pe om până la moartea sufletească şi trupească. Mari cunoscători ai sufletului omenesc, Părinţii întemeiază asceza pe cuvintele biblice: „În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit până la sânge” (Evrei 12, 4). De aici, maxima ascetică: „Dă-ţi sângele pentru a primi harul”.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul jubileului de 50 ani de la înfiinţarea Centrului de studii ecumenice de la Josefstal, Bavaria, 28 mai 2017

Mai întâi aş dori să mulţumesc Bisericii Evanghelice din Bavaria, cu deosebire, Părintelui OKR Michael Martin, care este împreună cu noi, pentru invitaţia de a împărtăşi bucuria aniversării a 50 de ani de la întemeierea Centrului de studii ecumenice din acest pitoresc loc din Josefstal. Jubileul de astăzi este în primul rând prilej de a aduce mulţumire bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat în sufletul sutelor de participanţi la cursurile de la Josefstal. Dumnezeu a lărgit inima fiecăruia (cf. II Corinteni 6, 13) ca să-i cuprindă pe ceilalţi semeni şi să se realizeze astfel comuniunea tuturor în Duhul Sfânt. Eu însumi am trăit aici, în mai multe rânduri, momente de înălţare duhovnicească şi am simţit că sunt una cu toţi cei prezenţi. Aceasta este minunea pe care Duhul Sfânt o realizează de fiecare dată când creştinii se întâlnesc fără prejudecăţi, cu respectul pe care-l datorează celuilalt şi cu dorinţa de a se îmbogăţi reciproc prin ceea ce fiecare are specific. „Iată acum ce este bine şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună”! (Psalm 132, 1). Sunt sigur că toţi cei ce au trecut pe la Josefstal au dus cu ei acasă, în familie şi în comunitatea de care aparţin, spiritul fraternităţii trăit aici, al entuziasmului în angajarea mai intensă în Biserica proprie, în dialogul ecumenic şi interreligios, ca şi în societate. Căci pretutindeni este nevoie de creştini angajaţi responsabil în Biserică, în politică şi în societate. Aceasta a fost şi este Charta acestui loc binecuvântat: să-i apropie pe oameni şi să-i motiveze pentru o angajare şi mai responsabilă în Biserică şi în societate! De aceea se cuvine să mulţumim Bisericii Evanghelice din Bavaria pentru iniţiativa întemeierii acestui Centru cu toate eforturile umane şi materiale pe care întreţinerea lui le presupune.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul celei de-a 14-a întruniri a Dialogului teologic bilateral dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD) și Biserica Ortodoxă Română, având tema: „Înnoirea ca sarcină spirituală şi misionară a Bisericilor noastre” (Stein/Nürnberg, 23 - 27 mai 2016)

Mulţumim bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne întâlnim la o nouă rundă de dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, la Stein, lângă Nürnberg, unde se află sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Credincioşii ortodocşi se află încă în perioada pascală, de aceea mă bucur să vă salut cu cel mai frumos salut creştin: Hristos a înviat! Dialogul nostru are deja o istorie de 37 de ani şi a contribuit esenţial la elucidarea multor aspecte ale credinţei mărturisită de Bisericile noastre. Părintele Cleopa de la mănăstirea Sihăstria (+1998), un părinte duhovnicesc cu mare autoritate în România, spunea într-un dialog cu părintele Ioanichie Bălan că „întâlnirile între Biserici sunt foarte bune, căci astfel creştinii se cunosc mai bine unii pe alţii” (Convorbiri Duhovniceşti, vol. I, p. 162). Ne bucurăm că la fiecare întâlnire ne descoperim tot mai apropiaţi şi mai uniţi în Hristos, cu toate diferenţele care continuă să existe între Bisericile noastre. Sunt convins că şi de data aceasta vom găsi multe puncte comune în ce priveşte tema întâlnirii:  „Înnoirea ca datorie duhovnicească şi misionară a Bisericii“. Tema noastră se înscrie în contextul general al pregătirii comemorării a 500 de ani de la începutul Reformei lui Martin Luther. După cum ştim, intenţia lui Luther n-a fost nicidecum de a dezbina Biserica, ci de a corecta abuzurile Bisericii Romane din vremea sa. Neînţeles de autoritatea bisericească, Reforma a condus la o ruptură gravă care n-a încetat să se adâncească în decursul secolelor. Ne putem imagina că dacă Luther ar fi cunoscut teologia şi tradiţia Bisericii Ortodoxe, Reforma n-ar fi fost atât de radicală.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul conferinței „Die Orthodoxie nach der Panorthodoxen Synode: Resonanz, Rezeption, Spannungen”, organizată de Departamentul de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ludwig-Maximilian” din München (24 noiembrie).

1. Introducere. Mai întâi aş dori să mulţumesc D-lui Prof. Dr. Athanasios Vletsis pentru invitaţia la acest Simpozion pe care am primit-o cu foarte mare bucurie. De la întemeierea secţiei de învăţământ ortodox în cadrul Universităţii din München urmăresc cu admiraţie activitatea profesorilor şi studenţilor care dau mărturia unei Ortodoxiei irenice, lipsită de orice triumfalism, a unei Ortodoxii care nu se defineşte pe sine prin opoziţie cu celelalte Tradiţii creştine, ci prin mărturia propriei Tradiţii bazată pe Sfânta Scriptură şi pe scrierile Sfinţilor Părinţi, cei mai mulţi comuni Orientului şi Occidentului creştin.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul unei expoziții de icoane bizantine, organizată de Fundațiile „Pro Oriente” și „Quo Vadis”, Viena, 27.01.2016

Viața creştinului ortodox se desfăşoară in  atmosfera specifică creată de spiritualitatea ortodoxa, o spiritualitate adânc înrădăcinată în tradiția creată de generații de asceți, gânditori și trăitori ai credinţei. Din această atmosferă specifică nu poate lipsi icoana, „prezenţă a harului”, „fereastra către cer” a credinciosului și „Biblia în imagini” a omului simplu, precum nu poate lipsi viața liturgică alături de comunitate, în Biserică, rugăciunea de zi cu zi, postul și angajarea în societate.

În cele ce urmează voi aduce în atenția Dumneavoastra viziunea ortodoxă despre icoană, care este plasticizare a frumuseții divine manifestată în lume. În cea de-a doua parte voi adânci înțelesul icoanei, trecând de la obiectul liturgic la creștinul propriu-zis, al cărui scop existențial este acela de a deveni el însuși „icoană” („eikon”), adică de a actualiza în sine chipul lui Dumnezeu. Drumul către această realizare înseamnă unirea treptată a omului cu Creatorul său, prin rugăciune, asceză și asumarea umanității întregi, dar mai ales prin împărtășirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Caută în site

construimcatedrala.ro