• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

 Prelegere susținută la cea de-a 37-a Întâlnire Internațională a Episcopilor apropiați Mișcării Focolare  “Împreună mărturisim – împreună mergem înainte”, Katowice (Polonia), 14–18 noiembrie 2017

 Încă din anul 1994, când am venit în Germania ca Mitropolit al românilor ortodocşi din Europa Centrală şi de Nord, am remarcat că Maica Domnului este reprezentată adeseori în Bisericile Catolice nu numai prin statui sau basoreliefuri, ci şi prin icoane în care Fecioara Maria acoperă cu veşmântul ei, ca o maică iubitoare, mulţime de popor: clerici, capete încoronate, nobili şi credincioşi de rând, precum şi creaţia întreagă. Această reprezentare, numită în germană „Schutzmantel Mariä” sau „Schutzmantelmadonna”, este cunoscută şi în Biserica Ortodoxă.

Conferință susținută la Întâlnirea internațională „Căi ale păcii” organizată de Comunitatea „Sant' Egidio” la Münster, 10-12 Septembrie 2017

Olivier Clément (+2009), un mare gânditor şi teolog francez, spunea despre creştinism că nu este o religie în rând cu celelalte religii; el nu este nici măcar o religie - dacă înţelegem religia ca o sumă de precepte sau de reguli - ci, mai degrabă, criza tuturor religiilor. Creştinismul este viaţă, viaţa cea nouă în Iisus Hristos. Viaţa cea nouă descoperită lumii de Iisus Hristos depăşeşte orice regulă, orice constrângere pentru că este libertate în Duhul Sfânt. Totuşi la viaţa cea nouă, ca libertate în Duhul Sfânt nu putem ajunge decât dacă murim faţă de „omul cel vechi“ din noi.

„Adevărat vă spun vouă, că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur ; iar dacă va muri, aduce multă roadă“ (Ioan 12, 24). Prin botez, noi creştinii am murit şi am înviat cu Hristos, am îngropat pe omul cel vechi din noi şi ne-am îmbrăcat în omul cel nou făcut după chipul lui Hristos, am murit faţă de legea păcatului pentru ca să slujim legii lui Dumnezeu (cf. Romani 7, 25). Totuşi moartea şi învierea cu Hristos nu reprezintă doar un moment petrecut la botez, ci un proces care durează viaţa întreagă. Viaţa creştină este în fond actualizarea permanentă a botezului, adică a morţii şi învierii cu Hristos.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul congresului internațional „Komm, Heiliger Geist!” organizat de Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Fribourg, Elveția, 19 iunie 2017

Sfântul Serafim de Sarov (1759 – 1833) este unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Tradiţiei ascetice răsăritene. Părinţii acestei Tradiţii, de la care ne-au rămas renumitele „Apoftegme” şi o mulţime de alte scrieri, sunt unanimi în a afirma că pentru a pune în lucrare harul botezului care îl sfinţeşte pe credincios, acesta trebuie să se angajeze într-o luptă aprigă împotriva păcatului şi a patimilor care fac nelucrător harul şi-l degradează pe om până la moartea sufletească şi trupească. Mari cunoscători ai sufletului omenesc, Părinţii întemeiază asceza pe cuvintele biblice: „În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit până la sânge” (Evrei 12, 4). De aici, maxima ascetică: „Dă-ţi sângele pentru a primi harul”.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul congresului internațional „Komm, Heiliger Geist!” organizat de Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Fribourg, Elveția, 20 iunie 2017

Introducere

Mai întâi aş dori să mulţumesc organizatorilor acestei întâlniri internaţionale de la Universitatea din Fribourg pentru invitaţia de a participa cu o contribuţie ortodoxă privitoare la tema Conferinţei: „Vino Duhule Sfinte”. Deja prin rostirea acestor cuvinte în duh de rugăciune ne plasăm sub umbrirea Sfântului Duh. Totuşi, la începutul cuvântului, meu aş dori să invoc pe Sfântul Duh, şi prin cea mai populară rugăciune din Tradiţia ortodoxă adresată Lui: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre“.

Prelegere susținută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim în cadrul jubileului de 50 ani de la înfiinţarea Centrului de studii ecumenice de la Josefstal, Bavaria, 28 mai 2017

Mai întâi aş dori să mulţumesc Bisericii Evanghelice din Bavaria, cu deosebire, Părintelui OKR Michael Martin, care este împreună cu noi, pentru invitaţia de a împărtăşi bucuria aniversării a 50 de ani de la întemeierea Centrului de studii ecumenice din acest pitoresc loc din Josefstal. Jubileul de astăzi este în primul rând prilej de a aduce mulţumire bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat în sufletul sutelor de participanţi la cursurile de la Josefstal. Dumnezeu a lărgit inima fiecăruia (cf. II Corinteni 6, 13) ca să-i cuprindă pe ceilalţi semeni şi să se realizeze astfel comuniunea tuturor în Duhul Sfânt. Eu însumi am trăit aici, în mai multe rânduri, momente de înălţare duhovnicească şi am simţit că sunt una cu toţi cei prezenţi. Aceasta este minunea pe care Duhul Sfânt o realizează de fiecare dată când creştinii se întâlnesc fără prejudecăţi, cu respectul pe care-l datorează celuilalt şi cu dorinţa de a se îmbogăţi reciproc prin ceea ce fiecare are specific. „Iată acum ce este bine şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună”! (Psalm 132, 1). Sunt sigur că toţi cei ce au trecut pe la Josefstal au dus cu ei acasă, în familie şi în comunitatea de care aparţin, spiritul fraternităţii trăit aici, al entuziasmului în angajarea mai intensă în Biserica proprie, în dialogul ecumenic şi interreligios, ca şi în societate. Căci pretutindeni este nevoie de creştini angajaţi responsabil în Biserică, în politică şi în societate. Aceasta a fost şi este Charta acestui loc binecuvântat: să-i apropie pe oameni şi să-i motiveze pentru o angajare şi mai responsabilă în Biserică şi în societate! De aceea se cuvine să mulţumim Bisericii Evanghelice din Bavaria pentru iniţiativa întemeierii acestui Centru cu toate eforturile umane şi materiale pe care întreţinerea lui le presupune.

Caută în site

construimcatedrala.ro