• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Bucureşti, 20 septembrie 2005

1. Paştile în Biserica Ortodoxă

 Cu siguranţă, cunoaşteţi cu toţii solemnitatea şi bucuria cu care ortodocşii celebrează Învierea Domnului. Cărţile noastre liturgice preamăresc marea sărbătoare a Învieri lui Hristos numindu-o „aleasă şi sfântă zi, împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor”. Învierea este de asemenea „ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea”.

text alcătuit pentru cotidianul „Actualitatea românească”, ediţie specială cu ocazia Simpozionului românilor de pretutindeni de la Mangalia-2005

Între instituţiile fundamentale ale Diasporei române, Biserica ocupă locul primordial. Ca matrice spirituală a neamului şi matrice spirituală a fiecărei persoane, Biserica nu poate lipsi nici din viaţa publică nici din viaţa privată a oamenilor. Românul şi-a găsit întotdeauna în Biserica lui cel mai puternic sprijin, cea din urmă scăpare. A fi „Român în lume”, cum se intitulează o publicaţie românească din Spania, înseamnă a purta cu tine oriunde te afli toată zestrea de credinţă şi de tradiţii moştenite de la înaintaşi, toată formarea spirituală şi intelectuală la care au contribuit părinţii, Biserica şi Ţara, faţă de care trebuie să avem un adevărat cult. Desigur, viaţa este dificilă oriunde am trăi. Acasă, de unde am plecat pentru o vreme sau pentru totdeauna, fraţii noştri se confruntă mai ales cu sărăcia şi cu lipsurile de tot felul. Acolo unde trăim acum, dăm peste alte lipsuri şi necazuri de care nimeni nu este scutit. Dar dacă cei de acasă au la îndemână sprijinul moral al rudelor şi al semenilor, noi cei care trăim împrăştiaţi printre străini nu avem alt suport sufletesc decât Biserica.

Sunt încredinţat că trăsătura fundamentală a creştinului este bucuria, ca rod al lucrării Duhului Sfânt în viaţa lui. De aceea, nu-mi pot imagina sfinţi trişti sau care să nu inspire curajul şi dorinţa de viaţă, chiar dacă aceasta implică schimbarea, prin multe suferinţe, a felului de a trăi. Iar sfântul nu-i decât creştinul autentic. Nietzche avea dreptate, cerând creştinilor din vremea sa să fie mai bucuroşi pentru a (re)deveni el însuşi creştin.

 Prelegere susținută în cadrul conferințelor Asociaţiei „Pro Oriente”, intitulate ”Europa, vergiss deine Märtyrer nicht!", Viena, 21 octombrie 2004, apărută în Scrisoare duhovnicească, Anul VII, Nr. 11 (92) / nov. 2004 şi Nr. 12 (93) / dec. 2004.  

Mai întâi aş dori să mulţumesc organizatorilor acestui simpozion, personal D-lui Preşedinte Dr. Marte, pentru invitaţia de a participa la această întâlnire şi de a vorbi despre un subiect care îmi este foarte drag şi anume: Martirii Bisericii Ortodoxe Române. Exemplu de încurajare pentru mărturia noastră astăzi. Nădăjduiesc că şi acest simpozion organizat de Pro Oriente, dedicat martirilor Europei, va însemna un pas înainte pe calea apropierii dintre bisericile creştine şi a religiilor de pe acest continent, căci martirii depăşesc orice graniţă confesională. Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea vorbeşte de ecumenismul sfinţilor, al martirilor, ca fiind „cel mai convingător”. Acest ecumenism „vorbeşte cu o voce mai puternică decât creatorul dezbinărilor” (Tertio Millenio adveniente 3.7.).

Prefață la cartea Sf. Nicodim Aghioritul, Sf. Neofit Kavsokalivitul, Despre deasa împărtășire, Editura Stupul Ortodox, Tesalonic, 1995, retip. Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001

Sub acest titlu publicam în Telegraful Român de la Sibiu No 33-36/1991 un articol, care a avut ecouri pozitive atât la noi în ţară cât şi printre monahii români de la Schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos. Părinţii de la Prodromu mi-au cerut binecuvântarea de a insera acest articol în cartea „Despre deasa împărtăşire” a Sf. Nicodim Aghioritul, care se publică acum pentru prima dată în româneşte, prin generozitatea Editurii „Orthodoxos Kypseli” din Tesalonic. Reticenţa avută la început, datorită evlaviei deosebite faţă de acest mare sfânt, artizan al reînnoirii vieţii duhovniceşti şi liturgice de la sfârşitul veacului al XVIII-lea - despre care mi s-a dat să scriu (vezi „Le renouveau philocalique du XVIII-ème siècle et son influence sur la vie liturgique” în Liturgie, Conversion et vie monastique. Roma, 1989, p. 159-183) - mi-a fost spulberată de sentimentul comuniunii cu Sfântul Nicodim pe linia aceloraşi străduinţe de înrădăcinare a credincioşilor în viaţa liturgică a Bisericii, care este temelia şi sporirea vieţii creştine. Căci fără înţelegerea şi trăirea cu adevărat a Sf. Liturghii - care presupune împărtăşirea cu Sf. Taine, dar numai cu pregătirea necesară - viaţa creştină nu poate fi autentică şi nu poate spori. Un creştinism fără Euharistie se reduce la doctrină şi o Euharistie la care nimeni nu se împărtăşeşte, un non-sens. Astăzi tot mai mulţi sunt aceia care cred că pot fi credincioşi şi fără Biserică, deci fără Euharistie (căci Euharistia face Biserica), sau că pot participa la Liturghie (Euharistie) ca simpli spectatori, fără pregătirea necesară pentru a se apropia de Sf. Taine.

Caută în site

construimcatedrala.ro