Die Agende des Metropolites

Agenda ÎPS Serafim – Noiembrie 2013

2 Sf. Liturghie la Victoria şi parastas pentru Sora Iuliana la 7 ani

3 Slujeşte Sfânta Liturghie la Sâmbăta

8 Slujeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Graz

9 Knittelfeld Slujeşte la sfinţirea picturii bisericii româneşti, alături de un sobor mare de preoţi, cor din Arad, 500 de oameni cu pr. Paroh Ioan Cristian Greucean – hiroteseşte întru citeţ şi ipodiacon pe Cornel

10 Slujeşte Sf. Liturghie la biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Salzburg, cu prilejul sărbătorii parohiei şi cu participarea unui număr impresionant de români – pr. Paroh Viezuianu. Oferă Ordinul Sf. Brâncoveni D-lui arhit. Eugen Dumitru

Duminică seara întâlnire cu toţi preoţii ortodocşi români din Viena, probleme privind misiunea, învăţământul religios ortodox în şcolile din Austria.

12 Susţine o conferinţă la Universitatea din Viena cu titlul „Das Jesusgebet – Herzstück der orthodoxen Spiritualität”.

17 Slujeşte Sf. Liturghie cu ÎPS Natanael la Mannheim

18 Conferenţiază, la invitaţia ASCOR, la Bucureşti

19 Conferenţiază la invitaţia ASCOR, la Ploieşti

20 Conferenţiază la invitaţia ASCOR, la Braşov

21 Slujeşte Sf. Liturghie de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului la catedrala din Timişoara; seara conferinţă

22 Conferenţiază la invitaţia ASCOR, la Arad

24 Slujeşte Sfânta Liturghie Duminicală la catedrala mitropolitană din Cluj. Duminică seara conferenţiază la invitaţia ASCOR în Cluj

26 Conferenţiază la invitaţia ASCOR, la Sibiu

28 Susţine o conferinţă la Zentrum Seniorenstudium din Hohenstaufenstr. 1, München, intitulată „Die Kraft des Herzengebets: Die Spiritualität der Orthodoxie“

30 Slujeşte Sfânta Liturghie la din Würzburg, la sărbătoarea parohiei româneşti din acest oraş