Skip to content

Organizarea Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG)

Preşedinte: Episcop-Vicar Dr. Sofian Braşoveanul

Vicepreşedinte (Germania): Diacon Teodor Tăbuș
Mobil: {+49} (0) 152 / 53 92 64 84
E-mail: diakonteodor.koeln@yahoo.de

Vicepreşedinte (Austria): Pr. Emanuel Nuțu
Mobil: {+43} (0) 676 / 423 24 26
E-mail: pr.nutu@rumkirche.at

Secretariat: Mihai Engel
Tel: {+49} (0)  177 23 85 156
E-mail: secretar@atorg.de

Asociaţia are următoarele scopuri:

  1. Crearea de legături între tinerii din Mitropolie şi întărirea comuniunii dintre ei;
  2. Implicarea tinerilor în viaţa parohiilor din care fac parte, sub îndrumarea preoţilor parohi şi angajarea lor în promovarea cântării bisericeşti;
  3. Cultivarea identităţii ortodoxe-române a tinerilor, cu deschidere faţă de cultura spaţiului în care trăim;
  4. Implicarea mai activă faţă de ortodocşii de origine germană care nu înţeleg limba în care se desfăşoară Sfânta Liturghie sau celelalte slujbe oficiate în parohiile ortodoxe;
  5. Progresul în viaţa spirituală prin organizarea de întâlniri, conferinţe şi colocvii, care să aibă ca bază dialogul deschis între tineri, pe de o parte şi duhovnici sau teologi, pe de alta;
  6. Promovarea unor materiale informative si formative practice pentru diferite contexte ale vieţii românilor ortodocşi din Germania în scopul sprijinului lor;
  7. Organizarea de expoziţii şi alte evenimente culturale cu caracter religios;
  8. Realizarea de pelerinaje în România şi în alte ţări ortodoxe, dar şi în Germania sau în alte locuri cu relevanţă duhovnicească;
  9. Ajutorarea elevilor şi studenţilor cu posibilităţi materiale reduse, sprijinirea orfanilor sau a familiilor sărace din Germania şi România;
  10.  Întâlnirea anuală tinerilor ortodocşi români din Germania, Austria și Luxemburg în fiecare an la Nürnberg sau într-un loc stabilit și anunțat în prealabil. Această întâlnire are loc de regulă la sfârşitul de săptămână de după sărbătoarea închinată Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi (14 octombrie);

Cont

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania își bazează activitatea exclusiv pe contribuții benevole, cu ajutorul cărora se pot organiza întâlnirile anuale și pot fi susținue cu burse persoane aflate în dificultate financiară. Cotizația anuală este benevolă. Sumele cotizațiilor, precum și donațiile pot fi virate în contul:

Rum. Orth. Metropolie-ATORG
Liga Bank Nürnberg
IBAN DE03750903000301167804
BIC GENODEF1M05

Rugăciune pentru unitatea comunităţii

Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatul lumii, Care prin înălţarea Ta pe culmea Golgotei ne-ai răscumpărat din blestemul Legii şi ai aşezat la loc pe omul cel căzut; Care pe Cruce Ţi-ai întins preacuratele Tale braţe pentru a strânge laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi pe toată faţa pământului, iar prin pogorârea Duhului Tău Celui Sfânt ai chemat pe toţi oamenii la unire; Tu, deci, Strălucire a slavei Tatălui, mai înainte de a merge la această mare şi sfântă lucrare pentru mântuirea lumii, Te-ai rugat Părintelui Tău ca toţi să fim una, precum şi Tu una eşti cu Tatăl şi cu Sfântul Duh; dă-ne nouă puterea de a iubi aşa cum Tu ne-ai poruncit atunci când ai zis ucenicilor Tăi: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi” şi ne dă harul şi înţelepciunea să putem împlini în fiecare zi porunca aceasta prin Sfântul Tău Duh.

Dă-ne nouă îndrăzneala de a ne smeri unii înaintea celorlalţi, înţelegând că cel ce iubeşte mult se şi smereşte mult. Deprinde-ne să ne rugăm unii pentru alţii şi să ne purtăm întru răbdare sarcinile unii altora. Iar prin legătura nestricăcioasei iubiri, uneşte-ne pe noi aidoma oilor celor ascultătoare ale unei singure turme în jurul Tău. Şi ne dă să vedem în fiecare dintre fraţii noştri şi în fiecare dintre surorile noastre chipul negrăitei Tale slave şi nicicând să nu uităm că fratele nostru este însăşi viaţa noastră.

Doamne, Tu eşti Cel Care întru bunăvoinţa Ta ne-ai adunat de la marginile pământului; fă să ajungem cu adevărat o singură familie, trăind cu o singură inimă, cu o singură voie, cu o singură iubire, ca un singur om, potrivit sfatului Tău cel mai înainte de veci pentru Adam cel întâi zidit. Pentru ca toţi să ne aflăm odihna întru Tine, Împăratul nostru blând şi smerit, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin.