Skip to content

Istoricul catedralei și imagini

Pictura-catedrala-Mitropoliei-Germaniei67

Complexul mitropolitan din Fürtherstr 166-168, Nürnberg, se compune din Catedrala Mitropolitană, dedicată Sf. Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir, Mănăstirea Sf. Martiri Brâncoveni, Şcoala de pictură Sf. Evanghelist Luca şi Administraţia Arhiepiscopiei Germaniei şi Europei Centrale.

Pe lângă clădirea bisericii se mai află aici alte două mari clădiri, monumente istorice, o sală nouă de reuniuni (cu aproximativ 200 de locuri) şi o curte interioară. Proprietatea aparţine Mitropoliei de la 1 august 1999 când a fost cumpărată de la Parohia evanghelică „Epifaniaskirche”.

La vremea aceea, biserica era practic o capelă în care vechii proprietari nu mai slujeau de aproape treizeci de ani, iar clădirile se aflau într-o stare avansată de degradare. După cumpărare, biserica a fost complet transformată şi mărită, adăugându-i-se o cupolă, altarul şi cafasul după stilul bisericilor ortodoxe, iar clădirile au fost restaurate şi adaptate interior noilor cerinţe, aşa încât ele, deşi sunt vechi de peste 150 de ani, asigură o funcţionalitate modernă. Cel care a realizat gratuit şi cu multă pasiune planurile de reconstrucţie şi renovare şi a urmărit constant realizarea lor a fost D-l Arhitect Ion Ionescu, credincios fervent al Parohiei din Nürnberg. De asemenea, firmele Domnilor Mihai Teutschlender şi Valentin Vălcăuan ne-au fost de un mare sprijin. Autorii întregului ansamblu pictural sunt Maestrul Grigorie Popescu-Muscel, membru al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, în prezent cel mai mare pictor de biserici din România şi Maria Popescu-Dragomir, coautor. Pictura lui Grigorie Popescu este vie, expresivă şi dinamică.

Catedrala mitropolitană a fost sfinţită în ziua de 14 mai 2006 de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist (t 2007) într-un sobor mare de arhierei: mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi români şi din alte Biserici ortodoxe, preoţi şi diaconi, cu participarea a peste o mie de credincioşi, între care şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Surori din Germania, ai Bisericilor tradiţionale din Germania, autorităţi locale şi din ţară. ecumenici şi ai autorităţilor din Ţară şi din Germania.

 

Prezentarea bisericii mitropolitane


Biserica mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” se află în curtea interioară a sediului mitropolitan. O pregustare a frumuseţii ei interioare ne-o oferă cele trei mari fresce exterioare: Mântuitorul Iisus Hristos cu Sf. Evanghelie, în dreptul altarului, respectiv scena Botezului Domnului (întru amintirea primului hram) şi Sf. Martiri Brâncoveni, ocrotitorii Mitropoliei, în dreptul naosului.

 Iconostasul monumental prezintă registrele tradiţionale, icoana Mântuitorului, a Maicii Domnului, a sfinţilor protectori, precum şi icoanele praznicale

 

Fresca Maici Domnului Platytera, cu braţele deschise, mai cuprinzătoare decât cerurile, domină fundalul Sf. Altar

Turla mare a bisericii este împodobită tradiţional cu icoana Mântuitorului Iisus Hristos cel Atotţiitorul (Pantokratorul) şi cu Liturghia cerească

Programul iconografic al bisericii mitropolitane este cel tradiţional, cu câteva particularităţi legate de locul în care trăim. Menţionăm aici doar frescele din cele două nişe ale naosului: Acoperământul Maicii Domnului, o temă mai puţin prezentă în pictura bizantină dar foarte răspândită în pictura occidentală şi Arborele vieţii cu sfinţi din Răsărit şi Apus, începând cu cei ce au încreştinat diferite popoare.

Pe peretele din vest, la intrarea în biserică, se găsesc două fresce-tablou cu mărturisitori ai lui Hristos din timpul dictaturilor fascistă şi comunistă, precum şi cu mari duhovnici din România secolului XX.

Autorii întregului ansamblu pictural sunt Maestrul Grigorie Popescu-Muscel, membru al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, în prezent cel mai mare pictor de biserici din România şi Maria Popescu-Dragomir, coautor. Aşa precum remarcă credincioşii şi vizitatorii noştri, pictura lui Grigorie Popescu este vie, expresivă şi dinamică. Totul sugerează mişcarea, participarea la misterul mântuirii.