Skip to content

Sfinții Apusului

Dedicăm această secţiune a paginii noastre de internet sfinţilor care au trăit în apusul Europei în primul mileniu creştin, în vremea când Apusul şi Răsăritul erau unite într-o singură mărturisire de credinţă drept-slăvitoare.

Deşi aproape în întregime necunoscuţi astăzi, aceşti sfinţi ai Apusului sunt cinstiţi în Biserica Ortodoxă, vieţile şi învăţăturile lor nefiind cu nimic mai prejos decât vieţile şi învăţăturile sfinţilor din Răsărit. Dimpotrivă, aceste vieţi sunt o mărturie de netăgăduit a unităţii de credinţă, de duh şi de trăire dintre răsăritul şi apusul primului mileniu creştin. Tocmai de aceea, considerăm că sfinţii Apusului sunt de o importanţă cu totul deosebită astăzi, mai ales pentru creştinii ortodocşi care trăiesc în Apus. Cunoscându-le viaţa şi învăţăturile, credincioşii ortodocşi pot să alerge la aceşti sfinţi ca la nişte plăcuţi ai lui Dumnezeu şi să le ceară cu deplină nădejde ajutorul, încredinţaţi fiind că ei sunt vii în cer şi că mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru toţi cei ce li se roagă cu credinţă. Şi deşi sfinţii Apusului se roagă pentru întreaga lume, ei mijlocesc mai ales pentru cei ce trăiesc în pământurile din Apus, ca unii care au trăit şi ei la rândul lor aici în Apus şi s-au nevoit o viaţă întreagă pentru a sfinţi aceste pământuri, ajungând astfel ocrotitori cereşti ai lor.

Pentru a adeveri aceasta, dăm în continuare hotărârile Sinodului din anul 1952 al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara graniţelor, sinod prezidat de Sfântul Ioan Maximovici, un mare făcător de minuni şi apostol contemporan al Apusului. Acest Sinod a hotărât că sfinţii Apusului pot şi trebuie să fie cinstiţi de credincioşii ortodocşi din întreaga lume:

Trăind [noi] împrăştiaţi în ţări [din apusul Europei] unde în vechime s-au ostenit şi s-au proslăvit, prin suferinţele lor sau prin alte nevoinţe, sfinţi bineplăcuţi lui Dumnezeu, cinstiţi din vechime de Biserica Ortodoxă a lui Hristos, se cade ca şi noi să-i cinstim cum se cuvine şi să alergăm la ajutorul lor, fără a ne răci, în acelaşi timp, nici faţă de sfinţii cuvioşi ai lui Dumnezeu la care alergam şi înainte în rugăciune. În diferite locuri ale vechii Galii – Franţa de astăzi – şi în alte ţări ale Europei Occidentale (Germania, Austria etc.) s-au păstrat până astăzi sfintele oseminte ale mucenicilor primelor veacuri şi ale următoarelor, care au fost mărturisitori ai credinţei ortodoxe. Îi chemăm pe părinţii slujitori ai Bisericii să-i pomenească la dumnezeieştile slujbe – la litie şi la alte rugăciuni – pe cuvioşii lui Dumnezeu, care sunt ocrotitorii locului sau ai ţării unde se desfăşoară slujba […]. Şi chemaţi turma de credincioşi să-i cinstească pe aceşti bineplăcuţi ai lui Dumnezeu.”

Tot la acelaşi Sinod, Sf. Ioan Maximovici spunea: „Găsind în diaspora noastră propovăduitori şi asceţi din vechime, ale căror nume nu ne erau cunoscute, Îl proslăvim pe Domnul, minunat întru sfinţii Lui, şi îi cinstim pe cei ce au bineplăcut Lui, lăudând suferinţele şi nevoinţele lor ascetice şi rugându-i să ne fie mijlocitori pe lângă Dumnezeu… A trebuit să le atragem atenţia locuitorilor de azi ai meleagurilor pe care aceştia s-au nevoit şi unde odihnesc rămăşiţele sfintelor lor moaşte – să le atragem atenţia asupra nepreţuitelor comori duhovniceşti pe care le au şi să chemăm turma dreptcredincioasă să-i cinstească. Apusul e plin de astfel de sfinţi.”

*****************************************

Calendar al Sfinţilor Ortodocşi care au strălucit în pământurile germane şi în Peninsula Scandinavă

Pe lângă sfinții din „pământurile germane” (termen care se referă la ţările tradiţional vorbitoare de limba germană: Germania, Austria, mare parte din Elveţia şi provincia Alsacia din Franţa de azi), au mai fost adaugați şi sfinții cinstiți în regiunile în care se vorbeşte limba olandeză (Olanda şi mare parte din Belgia de azi). De asemenea, au mai  fost adaugaţi şi sfinţii din Scandinavia, ca făcând parte din cadrul Mitropoliei noastre.

*****************************************

Sfinți cu moaște în Germania

Acatistul Sfinților Apusului