Skip to content

Sfânta Scriptură

  I.        VECHIUL TESTAMENT

Facerea (Geneza) 
Ieșirea 
(Exodul) 
Leviticul 
Numerii 
Deuteronomul 
Iosua 
Judecători 
Rut 
I Regi 
II Regi 
III Regi 
IV Regi 
I Cronici
 (I Paralipomena) 
II Cronici 
(II Paralipomena) 
I Ezdra 
II Ezdra (Neemia) 
Estera 
Iov 
Psalmii 
Pildele lui Solomon 
Ecclesiastul 
Cântarea Cântărilor 

Isaia 
Ieremia 
Plângerile lui Ieremia 
Iezechiel 
Daniel 
Osea 
Amos 
Miheia 
Ioil 
Avdie 
Iona 
Naum 
Avacum 
Sofonie 
Agheu 
Zaharia 
Maleahi 
Tobit 
Iudita 
Baruh 
Epistola lui Ieremia
Cântărea celor trei tineri 
III Ezdra 
Înțelepciunea lui Solomon 
Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 
Istoria Susanei 
Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel 
Cartea întâi a Macabeilor 
Cartea a doua a Macabeilor 
Cartea a treia a Macabeilor 

Rugăciunea RegeluiManase

    II.        NOUL TESTAMENT

Sfânta Evanghelie după Matei 
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Sfânta Evanghelie după Luca 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Faptele Sfinţilor Apostoli 
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola a două către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 

Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel 

Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov 

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 

A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 

A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 

A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul