Skip to content

VI. Înființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

I. Din istoria Bisericii Ortodoxe Române

II. Diaspora română

III. Noua emigraţie după cel de al doilea război mondial

IV. Biserica în exil în timpul dictaturii comuniste

V. Organizarea de noi parohii

După înlăturarea dictaturii comuniste din România (Decembrie 1989) şi retragerea Î.P.S. Arhiepiscop Adrian la 30 aprilie 1992, Patriarhia Română a dorit să lase reorganizarea diasporei române pe seama parohiilor din străinătate. Acuzată mereu că-şi impune punctul de vedere, şi prin acesta al statului comunist în diasporă, după schimbarea din decembrie 1989, Patriarhia este hotărâtă să lase reorganizarea Arhiepiscopiei şi alegerea unui nou conducător spiritual al ei pe seama diasporei. În aceste împrejurări şi la cererea unui grup de 6 preoţi din Germania împreună cu parohiile lor: Simion Felecan-München, Alexandru Pop – Aachen, Lazăr Mitu – Köln, Alexandru Câmpeanu – Regensburg, Liviu Dărăban – Siegen şi Lucian Pârjol – Berlin (în prezent caterisit), Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 22-23 ianuarie 1993, acordă „binecuvântarea de organizare a unei eparhii” cu titulatura de „Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa Centrală”, comunicată cu adresa Patriarhiei nr. 436 din 11 februarie 1993. În acelaşi timp, adresa amintită menţiona că Arhiepiscopia Ortodoxă Romană pentru Europa Centrală şi Occidentală „îşi va continua activitatea, urmând ca la iniţiativa preoţilor şi credincioşilor ei să se reorganizeze…”. Organizarea Mitropoliei continuă în tot cursul anului 1993 prin alegerea unui Consiliu eparhial, prin anunţarea Mitropoliei la autorităţile de stat germane şi prin alegerea mitropolitului (Aachen, 16 octombrie 1993). În şedinţa Sf. Sinod din 12 ianuarie 1994 este recunoscută alegerea Episcopului-vicar de la Sibiu, Dr. Serafim Joantă, ca Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, fapt ce este comunicat apoi preoţilor din străinătate. Câteva luni mai târziu, în şedinta sa din 22-23 martie 1994, Sf. Sinod defineşte graniţele Mitropoliei sub jurisdicţia căreia vor intra parohiile ortodoxe române din Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia şi Danemarca.

Restul parohiilor din Italia, Franţa, Elveţia, Spania, Anglia, Belgia şi Olanda au rămas pe mai departe în Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală, ridicată din 2001 la rangul de Mitropolie. Prin hotărârea Adunării eparhiale din 2003, Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania și Europa Centrală îşi schimbă titulatura devenind: Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord.

După instalarea sa la 5 iunie 1994 ca Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, în prezenta reprezentanţilor autorităţilor de stat şi bisericeşti din Germania, Î.P.S. Serafim îşi începe activitatea în foarte modeste condiţii materiale. Pe lângă ajutorul primit din partea parohiilor, activitatea Î.P.S. Sale este susţinută de Biserica Romano-Catolică, care-i oferă în cadrul Institutului pentru Bisericile Orientale din Regensburg câteva camere, precum şi de Biserica Evanghelică printr-un ajutor financiar anual.

Din anul 2001 sediul Mitropoliei s-a transferat de la Regensburg la Nürnberg prin cumpărarea bisericii „Epifaniaskirche” (evanghelică), împreună cu două clădiri, monumente istorice, care au fost amenajate pentru a servi drept Centru Eparhial şi adăpost al Mânăstirii Sf. Martiri Brâncoveni şi a şcolii de pictură Sf. Luca ( înfiinţate în 2001). Biserica a fost mărită prin prelungirea altarului şi a pronaosului şi ridicare unei cupole. Ea a fost pictată în tehnica fresco de pictorul Grigore Popescu (Bucureşti). În curtea bisericii a fost ridicată o sală de întruniri de 200 locuri. Cheltuielile de cumpărare şi restaurare s-au ridicat la peste 1 milion EUR; sumă adunată în proporţie de peste 75% de la credincioşii mitropoliei, dar şi cu sprijin din partea Patriarhiei Române şi a Bisericilor Evanghelică şi Catolică.

Biserica mitropolitană serveşte drept locaş de închinare atât pentru parohia ortodoxă română Sf. Dimitrie din Nürnberg, cât şi pentru membrii Mânăstirii Sf. Martiri Brâncoveni. Aici se ţin slujbe zilnice după rânduiala tradiţională a mânăstirilor. În fiecare vineri (orele 16.30) se face Taina Sf. Maslu pentru cei bolnavi.

Mitropolia este membră în „Comunitatea de lucru a Bisericilor creştine” din Germania (AcK) iar pe plan regional, ea este activă în toate „Comunităţile de lucru ale Bisericilor creştine” din fiecare Land şi ia parte la Dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică din Germania şi Biserica Ortodoxă Română. Î.P.S. Mitropolit Serafim este conducătorul delegaţiei române în Dialogul cu Biserica Evanghelică din Germania, iar Pr.Dr. Mircea Basarab este membru în Delegaţie. Prin activitatea ecumenică a Mitropoliei suntem convinşi că aducem o contribuţie la o mai bună înţelegere între Bisericile noastre şi între creştinii din lumea întreagă.

Mitropolia este recunoscută ca şi „Körperschaft des öffentlichen Rechtes” în: Bavaria, Baden Würtemberg, Hessen şi Saarland.

Mitropolia editează două publicaţii. „Deisis” este o revistă de spiritualitate şi cultură, ce contine articole în limbile română şi germană. Informaţiile spirituale şi ştirile din Mitropolie sunt publicate lunar în „Scrisoare duhovnicească”. Multe din parohiile Mitropoliei editează buletine parohiale şi broşuri referitoare la diferite teme teologice şi de cultură românească.

Bibliografie:

Jean-Paul Besse, „L’Eglise orthodoxe roumaine de Paris”, Paris 1994.

Mircea Păcurariu, „Geschichte der Rumänsch-Orthodoxen Kirche”, Oikonomia 33, Erlangen 1994, p. 587-590.