A treia adunare ATORG (Falkenstein, 2010)

În zilele de 15-17 octombrie 2010 a avut loc în castelul de la Falkenstein (Bavaria) al treilea congres general al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Români din Germania (ATORG). Asociaţia, al cărei preşedinte este P.S. Sofian Braşoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, are ca scop promovarea valorilor ortodoxe în rândul comunităţilor româneşti din Europa Centrală şi în special în rândul tinerilor într-un număr mereu crescând, la care se adaugă cunoaşterea şi întrajutorarea reciprocă. Tocmai din acest motiv, sloganul asociaţiei este: “Mărturie prin prietenie”.

 Cu înalta binecuvântare a ÎPS Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Centrale şi de Nord, al treilea congres anual al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Români din Germania a fost organizat de filiala „Sf. Siluan Athonitul“ din München, adunând aproape 100 de participanţi. Subiectul principal de discuţie al acestei întâlniri a fost legat de credinţa ca virtute de căpătâi şi importanţa ei în viaţa tânărului creştin ortodox.

 Conferinţa de la castelul Falkenstein a avut ca invitat pe părintele Constantin Necula, profesor de omiletică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. În cuvântarea sa, părintele a definit credinţa drept o virtute dinamică a creştinului, implicându-l pe acesta cu toată fiinţa sa într-o relaţie de dragoste cu Dumnezeu şi cu aproapele său. Credinţa îl aduce pe creştin dincolo de statutul de participant formal la cultul Bisericii, făcând din credincios o flacără vie, care nu se poate ascunde sub obroc. Credinţa fiind asemenea dragostei întotdeauna mărturisitoare, depăşeşte caracterul de cunoaştere ştiinţifică şi este legată de “participarea şi consumarea” Tainelor Bisericii. “Credinţa nu e critică de text”, a mai spus părintele profesor, iar studiile teologice lipsite de o dimensiune practică în interiorul comunităţii ajută prea puţin pe un credincios în urcuşul său duhovnicesc, pentru că Dumnezeu nu poate fi descris, ci cunoscut printr-o relaţie vie cu El şi cu toţi oamenii, care sunt icoanele Sale.

Întâlnirea prezidată de P.S. Sofian Braşoveanul a mai avut în vedere întărirea contactelor cu cealaltă asociaţie a tinerilor români de peste hotare, anume asociaţia “Nepsis” a Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale, care a împlinit anul acesta deja 10 ani de existenţă, fiind reprezentată la conferinţă de mai mulţi tineri, între care şi preşedintele organizaţiei, Bogdan Grecu (Belfast). Colaborarea dintre cele două asociaţii se stabileşte în primul rând prin participarea reciprocă la activităţi, excursii şi pelerinaje, pentru ca roadele întâlnirilor dintre tinerii ortodocşi de peste hotare să se înmulţească de ambele părţi.

Seara înainte de vecernie a avut loc o rundă de dezbateri organizată sub forma a cinci grupe de discuţii, tinerii putând alege între subiectele: “Dinamica credinţei”, “Credinţa şi superstiţiile”, “Rugăciunea în tradiţia duhovnicească a Sfântului Siluan Athonitul”, “Despre credinţă şi necredinţă în lumea de azi” şi “Credinţa în mărturii biblice”. Concluziile generale au fost prezentate apoi în plen, pentru ca eventualele nelămuriri şi întrebări să fie clarificate prin intermediul sfaturilor duhovniceşti oferite de preoţii prezenţi la discuţii.

Slujba Vecerniei de sâmbătă seara şi Sfânta Liturghie săvârşită duminică dimineaţa la biserica românească de la Ostkirchliches Institut din Regensburg, alături de părintele paroh Alexandru Câmpeanu, au întregit liturgic programul adunării. La predică, P.S. Sofian a încurajat parohia din vechiul oraş de pe Dunăre, în vederea înmulţirii activităţilor cu tinerii, iar părintele Constantin Necula a explicat înţelesul duhovnicesc al textului evanghelic de la Duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda semănătorului).

Adunarea s-a încheiat cu o agapă frăţească oferită de parohia din Regensburg şi o vizită în centrul istoric al oraşului dunărean care datează din perioada romană. Subiectele şi locul următoarei întâlniri vor fi stabilite într-un viitor apropiat, fiind comunicate nu doar tinerilor membri ai ATORG, ci şi asociaţiei tinerilor din celelalte ţări din Europa Occidentală.