Adunare a Oastei Domnului la Viena

Duminică 14 mai s-a desfăşurat ȋn sala parohială a Bisericii „La Sfânta Înviere” din Viena adunarea Oastei Domnului. Pe lângă membri ai Bisericii din Viena au participat şi câţiva fraţi veniţi de la Suceava. Părintele paroh Nicolae Dura a făcut o prezentare a acestei mişcări, cu imagini şi cuvinte de folos duhovnicesc rostite de Părintele Iosif Trifa sau scrise de poetul Traian Dorz.

Oastea Domnului este o mişcare ce a a apărut, ȋn urmă cu aproape o sută de ani, la Sibiu şi îşi desfăşoară activitatea ȋn ȋntreaga Biserică Ortodoxă Română de acasă şi din Diaspora. Învăţătura Oastei Domnului este învăţătura Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos, a Sfinţilor Apostoli, a Sfinţilor Părinţi, şi a înaintaşilor Oastei.
Ţelul Oastei Domnului este: „mântuirea, prin Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, a întregului nostru popor, şi renaşterea evanghelică a Bisericii noastre şi a multor altora prin aceasta” (Traian Dorz – Testament)

Iată unul dintre imnele cântate cu ȋnsufleţire, duioşie şi bucurie:

Iisuse,-al meu Mântuitor
Din zorii tinereţii,
Cu Tine eu călătoresc
Pân’ la sfârşitul vieţii.

În zori de zi când mă trezesc,
Smerit m-aplec sub cruce,
Că-n toată lumea nu găsesc
Un scut mai bun şi dulce.

Când pe un drum îndepărtat,
Iisuse, eşti cu mine,
Să fie drumul cât de greu,
E-aşa uşor cu Tine.

Când am de suferit un chin,
Tu, Doamne,-mi dai putere,
Să fie-amarul cât de greu,
Îmi eşti Tu mângâiere.

Şi nu mă tem că voi pieri
În marea de păcate,
Căci Tu, preabunul meu Iisus,
Le-ai biruit pe toate.

Tu eşti comoară care-ai fost
De mine căutată,
Şi astăzi nu Te-aş mai lăsa
Nici pentru lumea toată!

Căci Tu mi-eşti că un frate bun,
Şi-n cânt, şi în suspine,
Iisuse,-al meu prieten drag,
Ce bine-i lângă Tine!