Apariția unui nou manual de religie pentru elevii ortodocși din școlile austriece

În al doilea semestru al acestui an școlar s-a lansat un nou manual de religie pentru elevii ortodocși din Austria. Manualul a fost elaborat de prof. Athanasios Stogianidis și de arhim. Ilias Papadopoulos sub îndrumarea unei comisii de specialiști din domeniul pedagogico-teologic din Viena, Atena și Tesalonic. Printre aceștia se numără și pr. prof. dr. Ioan Moga de la Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Viena.

Acest manual cu titlul „Meine Glaubensreise” (Călătoria mea de credință) reprezintă rodul unei activități de doi ani și face parte dintr-o serie de trei ediții destinate învățământului religios confesional ortodox. Următoarea ediție este așteptată să fie scoasă la tipar în octombrie 2022.

Manualul menționat apare după o perioadă de îndelungi așteptări. În trecut, materialele folosite în predarea religiei se procurau de fiecare profesor în parte cu greutate, uneori în mod improvizat, având ca orientare programa stabilită de Inspectoratul Ortodox din Austria și aprobată de Ministerul Educației și Cercetării cu mulți ani în urmă. Singurele lucrări ajutătoare în limba germană fiind până în momentul de față: ”Die Bibel in kurzen Erzählungen“(2009) (Mica Biblie), ”Die orthodoxe Schulbibel”(2015) (Biblia ortodoxă școlară), ”Die Bibel für junge orthodoxe Christen(2019)( Biblia pentru tinerii ortodocși)“ și „Orthodox leben” (2020) (A trăi ortodox).

Structură

Această primă ediție cu denumirea ”Wer ist Gott?” (Cine este Dumnezeu) conține teme veterotestamentare împărțite în nouă lecții. Informațiile teoretice sunt redate sintetic și sistematic. Accentul este pus cu precădere pe latura practică, elevii fiind îndemnați prin intermediul exercițiilor atașate fiecărei lecții, să înțeleagă informațiile predate, să le integreze într-un plan mai larg de cunoștințe religioase și apoi să le aplice în viața cotidiană.

În completarea acestui manual se află în stadiul de pregătire și un caiet de sarcini (îndrumar de predare) pentru pedagogi cu recomandări și modalități de planificare al celor 30 de lecții componente precum și al cerințelor față de elevi (de exemplu realizarea unui jurnal de către fiecare elev în parte în care să fie consemnate atât citate preferate din Biblie, cât și părerea personală referitoare la acestea, dar și alte impresii cu privire la viața duhovnicească).

Evaluare

Manualul reprezintă un instrument util de lucru, însă nu poate compensa pregătirea și înclinația pedagogică de care fiecare cadru didactic în parte are nevoie. Din punct de vedere estetic, formatul este destul de atractiv, deși calitatea ilustrațiilor ar mai putea fi îmbunătățită. Predarea după acest manual trebuie să fie adaptată nivelului diferit de cunoștințe al elevilor, precum și ținând cont de abilitățile și înclinațiile fiecăruia. În acest sens, explicarea termenilor de la finalul cărții este potrivită, deși lista expresiilor mai greu de înțeles ar mai putea fi extinsă.

Situația de pe teren arată că grupele din școli sunt compuse din elevi de diferite vârste, iar poziția orei de religie nu este întotdeauna privilegiată în intervalul orar. Acest fapt conduce la scăderea atenției elevilor atunci când ea este plasată după finalul celorlalte ore, uneori chiar foarte târziu după-amiaza. Ținând cont de acești factori și de densitatea informațiilor și a cerințelor cuprinse în acest manual, fiecare lecție ar trebui să fie personalizată în funcție de context și atent dozată.

Manualul va ajunge în curând la toți elevii și profesorii din clasele 5-6 și a obținut deja aprecieri din partea cadrelor didactice, elevilor și părinților.

În contextul creșterii numărului elevilor ortodocși din școlile austriece (anul trecut au fost înscriși în Austria peste 15000 de elevi la orele de religie la confesiunea ortodoxă), această inițiativă este binevenită, ușurând foarte mult activitatea dascălilor de religie.

Mai mult, această lucrare contribuie și la sporirea interesului elevilor pentru disciplina de religie ortodoxă și îmbunătățește imaginea învățământului confesional ortodox pe plan didactic interconfesional și interreligios.

Pr. Cătălin Florin Soare, St. Pölten – Austria