Liturghie arhierească și hirotonie întru diacon la Köln

Duminică, 19 iulie, Parohia Ortodoxă Română „Toți Sfinții” din Köln s-a aflat la ceas de sărbătoare, cu ocazia vizitei pastorale a Preasfințitului Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. În timpul Sfintei Liturghii, PS Sa a hirotonit întru diacon pe teologul Teodor Tăbuș, membru al parohiei de șapte ani și doctorand în teologie la Universitatea din Bonn.

 În duminica rânduită de Biserică pentru prăznuirea Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic (451), credincioșii români din Köln, alături de părintele slujitor Emanuel Mitu, au întâmpinat pe Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, care le-a transmis arhiereasca binecuvântare, îndemnându-i pe toți la o mai intensă rugăciune în timpul Dumnezeieștii Liturghii. Sfânta slujbă a fost precedată de hirotesia întru ipodiacon a teologului Teodor Tăbuș,  ceremonie rânduită, potrivit tradiției ortodoxe, spre a pregăti pe cel ales pentru hirotonie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de PS Sofian, alături de părintele Emanuel Mitu, slujitor al parohiei din Köln și de diaconii Alexandru Roșu din parohia Bonn și Ioan Popoiu de la Centrul Mitropolitan din Nürnberg. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de credincioși ai parohiei, conduși de dr. Claudiu Pătrașcu, psalt al Catedralei Mitropolitane, cărora li s-au alăturat teologi români din alte parohii și psalți de la parohia greacă din Bonn. De asemenea, la slujbă s-a aflat și un grup numeros de pelerini sosiți de la București, aflați în Köln pentru a cinsti moaștele Sfinților Magi din Răsărit, care sunt păstrate în celebrul dom din oraș.

După cântarea Axionului, la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Sofian a hirotonit întru diacon pe teologul Teodor Tăbuș, moment de mare bucurie pentru familia acestuia, precum și pentru comunitatea din Köln.

Preasfințitul Părinte Sofian a adresat numeroșilor credincioși prezenți la slujbă un cuvânt de învățătură, pornind de la poezia „Laudă” a lui Nichifor Crainic, în care omul este prezentat ca plămădit din pământ, dar totodată făptură tainică, pe care numai Dumnezeu o poate înțelege. De aici, referindu-se la starea slujitorilor în mijlocul comunității bisericești, Preasfinția Sa sa a explicat importanța familiei în educația și creșterea slujitorilor Bisericii, fiindcă la fel cât e de bună comunitatea creștină, tot la fel de bun și evlavios va fi preotul ei. Citând din Sfintele Evanghelii rânduite în această duminică, Preasfințitul Sofian s-a referit pronia divină, care se află peste toți oamenii. După predică, PC diacon Teodor Tăbuș a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Serafim și Preasfințitului Părinte Sofian pentru grija duhovnicească, părinților slujitori și credincioșilor din Köln pentru buna primire în mijlocul lor și familiei, pentru dragostea oferită în fiecare moment. În final, PC Pr. Emanuel Mitu a adresat un cuvânt de mulțumire pentru vizita pastorală. Sfânta slujbă s-a încheiat cu o agapă frățească, la care au participat credincioși ai parohiei, invitați ai părintelui nou hirotonit și pelerinii români din București.