Părintele Profesor Dr. Mircea Păcurariu, savant iubitor de Biserică și de Neam

Ierarhii și preoții din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale precum și din Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, mulți dintre ei foști studenți ai Părintelui Profesor Mircea Păcurariu, transmit acest mesaj de condoleanțe familiei Părintelui și Consiliului Profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, unde Preacucernicia Sa a format zeci de generații de tineri în duhul dragostei față de istoria Bisericii și a Neamului românesc.

Cursurile de care ne-am bucurat noi, primele generații de studenți ai Precucerniciei Sale, au constituit în curând primul manual de Istoria Bisericii Ortodoxe Române. O sinteză magistrală a istoriei Bisericii scrisă cu acrivia istoricului și a cercetătorului științific, dar și cu iubirea și înțelegerea duhovnicească a slujitorului Sfântului Altar.

Simțul istoric al Părintelui Păcurariu l-a ajutat să umple „golurile” istoriei, datorate lipsei de date, mai cu seamă din primul mileniu, cu argumente logice și de bun simț, pentru a ne oferi o descriere cât mai completă a vieții creștine de pe pământul românesc. Dar, odată cu cunoștințele necesare formării lor intelectuale, Părintele Profesor Păcurariu a transmis studenților săi și dragostea față de Biserica poporului român, cu istoria ei bimilenară. Căci, Teologia, chiar și cea istorică, este o funcție a Bisericii, care servește la zidirea ei, când este făcută în duhul și adevărul lui Hristos.

Iubirea studenților Părintelui Mircea față de Biserica Neamului, deveniți preoți în Transilvania, s-a dovedit mai cu seamă după schimbările din 1989, când Biserica a fost amenințată cu dezbinarea ei. Toți aceștia, împreună cu parohiile lor, au rămas fideli Bisericii Ortodoxe, pe care Mihai Eminescu a numit-o „Maica Neamului Românesc”.

Părintele Păcurariu a zidit Biserica și Neamul nostru prin nenumăratele sale cărți, studii și articole, dovedindu-se a fi unul dintre cei mai prolifici istorici români. Alegerea sa ca membru al Academiei Române a însemnat recunoașterea supremă a meritelor sale științifice.

La catafalcul Părintelui Mircea ne plecăm toți cu evlavie, mulțumindu-i pentru formarea noastră intelectuală și duhovnicească, și-L rugăm pe bunul Dumnezeu să-i răsplătească truda de o viață pentru Biserica și Neamul său, odihnindu-l împreună cu aleșii Săi!

Veșnică să-i fie pomenirea!

† Serafim,

Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord

† Iosif,

Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale

† Siluan,

Episcopul Ortodox Român al Italiei

† Timotei,

Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei

† Macarie,

Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord

† Marc Nemțeanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Sofian Brașoveanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

† Atanasie de Bogdania,

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Teofil de Iberia,

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.