„Pe valurile Dunării“ – despre navigația pe Dunăre, la Parohia Sf. Antonie din Viena

După-amiaza zilei de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost dedicată unei ultime întâlniri din cadrul Școlii parohiale de la Parohia „Sf. Antonie cel Mare‟ din Viena în acest an școlar.

Copiii participanți și-au exprimat bucuria începerii binemeritatei vacanțe, dar și-au manifestat interesul și pentru tema propusă pentru final de program la Școala parohială: navigația pe Dunăre. Conduși de domnul consilier Cristian Chiriță (timp de peste 20 de ani comandant de vas pe mări și oceane, în prezent senior expert la Via Donau) în fascinanta lume a transportului pe Dunăre, copiii au „navigat‟ printre noțiuni de geografie, date statistice (legate de lungimea fluviului, statele pe care le traversează, debitul său etc.), hidrologie și transport fluvial. Copiii au descoperit astfel cât de importantă este Dunărea în calitatea ei de rută de transport, care sunt modalitățile de transport pe acest fluviu, cât este de eficient, practic și nepoluant acest tip de transport comparativ cu cel rutier, aerian și feroviar. Copiilor le-au fost explicate și noțiuni tehnice de funționare a unei ecluze, a unei hidrocentrale, modul de navigare în amonte și în aval.

După-amiaza s-a încheiat cu o reuniune a copiilor participanți și o parte dintre colaboratorii care cu generozitate au dăruit din timpul și cunoștințele lor în efortul de organizare și desfășurare a activităților școlii parohiale din acest an.

Pr. Ioan Moga și prezbitera Patricia Moga (coordonatoarea Școlii Parohiale, care anul acest a împlinit 10 ani) au mulțumit doamnei Dana Orelețchi, (responsabilă pentru activitatea din anul școlar 2023-2024), pentru tot efortul depus. Toți pedagogii prezenți au primit un dar simbolic, în semn de recunoștință pentru strădania lor voluntară. – Școala Parohială Sf. Antonie se susține în mod exclusiv din fonduri proprii, pe bază de voluntariat și cu sprijinul financiar al Parohiei.

Duminică, 30 iunie, după Sf. Liturghie, a fost săvârșită și slujba de mulțumire și de binecuvântare a elevilor la sfârșitul anului școlar.

Sursa: www.sfantonie.at