Pomenirea eroilor români din cimitirul militar Neumarkt

   În anul Centenar al Marii Uniri sunt comemoraţi toţi cei care au contribuit la făurirea României Mari. Cu această ocazie, un grup de credincioşi din Parohia „Sf. Treime” din Amberg au participat împreună cu preotul paroh la parastasul în cinstea celor 18 soldaţi români îngropaţi în cimitirul militar din oraşul bavarez Neumarkt in der Oberpfalz, care şi-au dat viaţa în cele două războaie mondiale.

Pe lângă marile personalităţi – regi, miniştri, parlamentari, oameni politici, slujitori ai Bisericii – între făuritorii Unirii sunt deopotrivă socotiţi şi toţi cei care au luptat pe front, în scopul îndeplinirii acestui mare ideal: unitatea românilor. Miilor de soldaţi şi ofiţeri români care au căzut pe front li se adaugă, desigur, veteranii: cei care au avut bucuria să vadă cu ochii lor visul Unirii împlinit. Însă tot aici se numără şi cei căzuţi prizonieri, care au suferit în lagăre departe de ţară, mulţi dintre ei găsindu-şi sfârşitul în pământ străin.
Între aceşti ostaşi care şi-au dat viaţa departe de Ţară se numără şi cei optsprezece îngropaţi în cimitirul militar Föhrenweg din oraşul Neumarkt in der Oberpfalz. Cei mai mulţi soldaţi îngropaţi în acest cimitir sunt de origine rusă, iar alături de ei se află ostaşi din alte ţări ale Europei de Est. Cimitirul a fost organizat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, atunci fiind strămutaţi în acest loc de odihnă victime ale războaielor ce se aflau înhumate în diferite locuri de pe cuprinsul Bavariei. De-a lungul timpului informaţiile despre soldaţi au suferit în urma transcrierii, astfel încât unele nume sunt cu siguranţă incorecte, iar altele se referă la persoane care nu sunt de etnie română, însă provin de pe teritoriul actual al ţării noastre. Printre ostaşi se numără şi o persoană al cărei nume e necunoscut, care a decedat la scurt timp după capitularea Germaniei, în 1945. Nu se mai păstrează mormintele individuale, iar numele celor înmormântaţi sunt înscrise pe mai multe plăci de bronz. Numele celor mai mulţi dintre români se păstrează pe o placă comemorativă aflată în sectorul IV al cimitirului, unde a fost săvârşită slujba de pomenire.
Lista soldaţilor proveniţi din România a fost oferită de Asociaţia Germană a Îngrijirii Mormintelor de Război („Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V”), filiala Bavaria. Mai multe informaţii despre cimitirul militar din Neumarkt pot fi găsite aici.

 Pr. paroh Ioan Popoiu