Recunoștință prin rugăciune pentru o aniversare binecuvântată

Încununarea festivităților și evenimentelor artistice, culturale și duhovnicești care au marcat împlinirea celor trei decenii de misiune a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord s-a petrecut sâmbătă, 1 iunie, la Biserica „Sfântul Silvestru” din München. În prezența clerului și a reprezentanților parohiilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, un sobor format din arhiereii celor două mitropolii ortodoxe române ale Europei, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, a săvârșit Sfânta Liturghie aniversară în lăcașul de rugăciune. 

Încă de la începuturile sale de acum 30 de ani, mitropolia a oferit comunităților românești stabilite în Europa Centrală și de Nord șansa de a-și păstra, prețui și promova atât identitatea națională, cât și credința ortodoxă strămoșească. Activitatea pastoral-misionară, catehetică și filantropică a acestei mitropolii a fost celebrată, la finalul lunii mai, printr-un amplu buchet de evenimente artistice, culturale și duhovnicești, care au avut rolul de a crea o atmosferă de bucurie și unitate la ceas aniversar pentru comunitățile românești din diasporă.

Manifestările au culminat în prima zi a lunii iunie cu săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești în Biserica „Sfântul Silvestru” din capitala Bavariei. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif s-au rugat: Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului; Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei; Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi.

După citirea pasajului evanghelic al zilei (Ioan 8, 31-42), Părintele Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat legătura între sărbătoarea mitropoliei și cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos în textul Evangheliei: „Este o mare bucurie pentru noi, episcopii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, să participăm la această sărbătoare a Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, când prăznuim, de fapt, roada cuvântului lui Dumnezeu în poporul român ortodox care a ales să locuiască în această parte a Europei. Departe de țară fiind, cuvântul lui Dumnezeu poartă roada sa în popor, precum odinioară a purtat roadă în poporul lui Israel. Cuvintele pe care Mântuitorul le spune, în Evanghelia de astăzi celor care Îl ascultau la Templu, sunt rostite într-un anume context, respectiv Sărbătoarea Corturilor. La această sărbătoare, poporul Israel dădea slavă lui Dumnezeu pentru faptul că, timp de 40 de ani, Dumnezeu i-a condus prin deșert, timp în care a fost pentru ei totul: a fost lumină, apă, mâncare, pavăză și apărare. De aceea, această sărbătoare era atât de cinstită și, prin ea, Dumnezeu Însuși era cinstit de popor”.

Ierarhul a explicat în continuare care este marele adevăr pe care Domnul l-a descoperit celor care Îl ascultă și felul în care acest adevăr este actualizat de slujitorii Sfintelor Altare: „Am putea spune că același lucru se întâmplă și cu poporul nostru, care este condus prin deșertul acestei lumi. Mântuitorul le spune în Evanghelie celor care Îl ascultau: «Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi». Am putea enumera aici toate adevărurile pe care Mântuitorul le-a spus poporului Său de-a lungul celor trei ani și jumătate pe care i-a petrecut învățând, dar m-aș opri la un singur adevăr: Hristos Însuși este Mântuitorul nostru. Fiind Mântuitorul nostru, ne mântuiește din păcat, adică ne iartă păcatul, și acest adevăr ne călăuzește, pentru că el își are rădăcina în iubirea Lui pentru noi. Adevărul cel mai mare pe care Hristos ni l-a dezvăluit este că Dumnezeu ne iubește mai presus de toate și că din și prin această iubire L-a trimis pe Fiul Său în lume să ne mântuiască, iar această mântuire se lucrează prin iertarea păcatelor noastre. Din robia păcatului doar El ne poate ridica, iar ea e dezlegată prin iertarea pe care El ne-a adus-o, din dragoste nemărginită pentru noi, prin care S-a răstignit pe Cruce. A luat păcatele noastre asupra Lui și ne-a făcut liberi. Nimeni și nimic din lumea aceasta nu ne poate face liberi decât Mântuitorul Hristos. Prin faptul că Mântuitorul spune poporului Său să aleagă ce libertate dorește, libertatea în Dumnezeu sau lipsa libertății păcatului, Domnul ne vorbește nouă și ne cere să alegem odată pentru totdeauna. Dar acest odată pentru totdeauna nu este atât de evident, pentru că zi de zi alegem să facem binele, dar facem răul, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cei mai mulți din cei care suntem aici suntem slujitori ai Sfântului Altar. Noi suntem chemați să aducem în poporul lui Dumnezeu acest semn al libertății, care este iertarea păcatelor, prin care noi înnoim poporul iar și iar, de 2000 de ani, de când Hristos le-a spus ucenicilor Săi: Ceea ce veți ierta, iertat va fi, și ceea ce veți ține, ținut va fi. De 2000 de ani înnoim, prin darul lui Hristos, poporul lui Dumnezeu, prin Taina Preoției. Ea lucrează și în poporul nostru și este ca un fel de Sărbătoare a Corturilor pentru această mitropolie binecuvântată de Dumnezeu, când cu toții dăm slavă pentru lucrarea Lui, an de an, de 30 de ani”.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim și-a exprimat recunoștința față de toți clericii mitropoliei care desfășoară cu multă dăruire lucrarea misionară și pastorală a Bisericii lui Hristos în comunitățile care le-au fost încredințate. Totodată, ierarhul le-a mulțumit tuturor slujitorilor și credincioșilor prezenți, care au făcut posibilă organizarea acestei sărbători aniversare în duh de comuniune și de bucurie, precum și autorităților române ai căror reprezentanți au fost de față pe tot parcursul festivităților, care au sprijinit necontenit Biserica Ortodoxă Română din afara granițelor țării și, prin ea, pe toți românii din diaspora: „Cei 30 de ani de când Dumnezeu ne-a adus aici, în Germania, și ne-a așezat Întâistătător al acestei mitropolii au fost ani binecuvântați. În această perioadă, am văzut pretutindeni cum Dumnezeu a făcut minuni. Minunile Sale se văd pentru cei ce au ochi duhovnicești. Pentru cei ce au prea puțină credință, Dumnezeu este absent din viața lor. Toți Părinții Bisericii spun că viața lumii și a fiecărui om sunt har, sunt darul lui Dumnezeu, fără voia Căruia nimic nu se întâmplă în lumea aceasta. Cele bune vin exclusiv de la Dumnezeu, iar cele rele se datorează păcatelor noastre, iar prin ele Dumnezeu vrea să ne înțelepțească, să ne întoarcă la pocăință și să ne binecuvinteze încă odată. (…) Am văzut în toți acești ani de slujire în acest loc mâna lui Dumnezeu asupra noastră. Ne-am străduit cu toții să facem cât am putut, omenește vorbind. Nu am făcut tot ce trebuia să facem și, de aceea, trebuie să cerem iertare lui Dumnezeu și pentru toate neîmplinirile noastre, dar Îi mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit și Îl rugăm să fie în continuare împreună cu noi. Sunt încredințat că Dumnezeu ne va ajuta să mergem mai departe și să consolidăm diaspora românească ortodoxă din această parte a Europei prin construirea sau procurarea de Biserici, o prioritate în viața noastră, și mai ales, cum am afirmat și ieri în Adunarea eparhială, prin grija față de copiii și tinerii noștri. Fără aceștia în Biserică, degeaba avem lăcașuri proprii. Fără ei nu avem niciun viitor, așa că trebuie să ne îngrijim de ei mult mai mult decât am făcut-o până acum. De aceea, prioritatea noastră absolută va fi catehizarea copiilor în fiecare parohie. Să ne ajute Dumnezeu pe noi, slujitorii Săi, să avem grijă de toți românii împrăștiați în această țară și în toată diaspora, pentru că toți purtăm în sufletul nostru dorul de țară și iubirea de neam și de părinți. Chiar dacă nu suntem conștienți, suferim pentru că am plecat din țară, dar suferința aceasta o alină și o mângâie numai Dumnezeu, prin credință și prin Biserică”.

Articol de Diac. Emilian Apostolescu, Ziarul Lumina