Sărbătoare mănăstirească de Buna Vestire la Centrul Mitropolitan

Catedrala Mitropolitană din Nürnberg a îmbrăcat haine de sărbătoare luni, 25 martie, de Praznicul Bunei Vestiri.  Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a săvârșit Sfânta Liturghie unită cu Vecernia, după rânduiala Triodului, împreună cu soborul de preoți și diaconi, alcătuit din slujitorii catedralei și oaspeți, în prezența a numeroși credincioși.

Înainte de împărtășirea credincioșilor, ierarhul a ținut un cuvânt de învățătură pornind de la gândurile Sfântului Grigorie Teologul: „ce-ți folosește ție să vorbești despre Sfânta Treime, sau despre sfinții lui Dumnezeu dacă nu ai smerenie și o viață bineplăcută lui Dumnezeu și sfinților?” și a continuat, apreciind că e foarte greu a vorbi despre Maica Domnului celui care nu are smerenia, ascultarea și curăția acesteia. Explicând importanța evenimentului unic al Bunei Vestiri, Înaltpreasfinția Sa a amintit că lumea a așteptat mii de ani momentul când arhanghelul Gavriil a venit și a salutat-o pe Fecioara Maria cu o salutare nemaiauzită până atunci: „Bucură-te ceea ce ești plină de har!…” (Luca 1,28), iar Maica Domnului acceptând vestea Arhanghelului și voința lui Dumnezeu de a Se întrupa, a primit în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu.

Mitropolitul Serafim a explicat cum anume ascultarea Maicii Domnului poate fi un exemplu în viața fiecărui creștin: „Răspunsul „Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1,38) este extrem de important pentru noi toți, fiindcă Dumnezeu nu lucrează nimic în viața noastră dacă nu are și acordul nostru, dacă nu acceptăm lucrarea Lui în viața noastră. Pentru aceasta trebuie să fim, ca și Maica Domnului, în tot momentul pregătiți să zicem: „fie Doamne voia Ta în viața mea”! Dacă am zice aceste cuvinte în fiecare zi, cum rostim de fapt și în rugăciunea Tatăl nostru: „facă-se voia ta precum în cer și pe pământ…”, ne-am încredința deci cu totul voii lui Dumnezeu, și Dumnezeu va lucra numai minuni în viața noastră”.

Ierarhul a continuat, apreciind că nu e ușor nimănui să se lase cu totul în voia lui Dumnezeu, acceptând pe cele bune ca binecuvântarea Lui, iar pe cele rele, din îngăduința lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. „Dacă am accepta întru totul voia lui Dumnezeu, nu ne-am mai teme de nimic. Însă adesea noi uităm de El, gândindu-ne la cele lumea aceasta”, care adesea sunt importante, dar nu se înfăptuiesc bine decât în conlucrare cu voia divină.

În ceea ce privește tăcerea Maicii Domnului, Înaltpreasfinția Sa a apreciat că „și înainte de a primi pe Domnul, cât și după aceea, Maica Domnului a meditat la taina lui Dumnezeu, toată viața. Tocmai de aceea nu a simțit nevoia să vorbească, să se exteriorizeze. Oamenii care vorbesc mult dovedesc că sunt goi în sufletul lor (…) Acolo unde este Dumnezeu, omul vorbește numai când este necesar pentru zidirea celorlalți”.

Concluzionând, Mitropolitul Germaniei a adăugat: „Ce putem să învățăm de la Maica Domnului sunt tocmai acestea: ascultarea, smerenia, supunerea față de voia lui Dumnezeu. Dacă vom încerca și vom reuși, cu voia lui Dumnezeu să facem aceasta, vom vedea cum lucrează Dumnezeu în inima noastră. Este de accentuat însă că smerenia și ascultarea sunt daruri ale lui Dumnezeu, pe care le primim prin rugăciune”.

Ierarhul a îndemnat la rostirea frecventă, de-a lungul fiecărei zile, a unor rugăciuni scurte, pentru a împlini îndemnul: „rugați-vă neîncetat!” (1 Tes. 5, 17), iar în încheiere a îndemnat: „Să cerem lui Dumnezeu toate câte avem nevoie, atât cele materiale dar mai ales cele duhovnicești. Toate trec ca visul și nu ducem nimic cu noi, decât faptele noastre, după cum citim în cartea Apocalipsei (14,13):Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei”. Rugăciunea ne duce până la porțile raiului, dar porțile sunt deschise de milostenie, de faptele noastre cele bune”.

Sfânta Liturghie a fost continuată cu un eveniment sărbătoresc pentru obștea monahală de la Centrul Eparhial din Nürnberg. Mitropolitul Serafim a rememorat cei aproape 25 de ani de slujire în ascultare a Monahiei Marina Muntean care, pe lângă îndatoririle zilnice ale unei călugărițe, a excelat în arta iconografică dar și în coordonarea așezământului mănăstiresc de la Mitropolie. Pentru aceasta, Înaltpreasfinția Sa săvârșit slujba hirotesiei Maicii Marina întru stavroforă și a instalat-o în funcția de egumenă a obștii ocrotite de Sfinții Martiri Brâncoveni.

***************

Stavrofora Marina Muntean s-a născut în 1965 la Ohaba (jud. Alba) din părinții Mihai și Eva, primind la Botez numele Cornelia. După absolvirea liceului în Alba Iulia, cu binecuvântarea duhovnicului Romul Joantă (viitorul Mitropolit Serafim), a intrat în obștea Mănăstirii vâlcene „Dintr-un lemn” (1981), ca ucenică a monahiei Teodosia Ancuța. În 2000 a răspuns unei noi misiuni, urmând Mitropolitului Serafim la Nürnberg unde îndeplinește funcția de egumenă a micii obști mănăstirești „Sfinții Martiri Brâncoveni” de la Centrul eparhial. A participat, cu lucrări, la numeroase expoziții de iconografie în România și Germania. A pictat icoanele catapetesmei bisericii românești din Stuttgart și a contribuit la pictura iconostaselor altor biserici. Organizează periodic, la atelierul „Sf. Evanghelist Luca” din incinta Centrului Mitropolitan, cursuri de iconografie cu copii și adulți.