Sf. Maslu şi Liturghie arhierească la Gießen

 În zilele de 1 şi 2 februarie Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim s-a aflat în mijlocul credincioşilor de la Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci“ din Gießen. Seara, în ajunul praznicului Întâmpinării Domnului, IPS Sa a săvârşit Taina Sfântului Maslu împreună cu PC Părinţi Dorin Petruşe (paroh), Mircea Tudorache şi Diac. Dumitru Dura cu participarea unui număr mare credincioşi. În continuare, a urmat cuvântul de învăţătură al Ierarhului despre necazurile vieţii pe care le biruim cu ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciunea Bisericii, ca cea a Sf. Maslu şi prin rugăciunea personală, de acasă şi din tot locul. Citând pe noul sfânt Porfirie: „să ne rugăm lui Dumnezeu nu ca să ne facem bine (sănătoşi), ci ca să ne facem buni”, Părintele Mitropolit a spus că de multe ori Dumnezeu nu ne împlineşte cererile, fie pentru că suntem nevrednici, fie pentru nu este încă timpul, fie pentru că nu ne sunt de folos pentru mântuire. Prin încercările şi necazurile care vin asupra noastră pentru păcatele noastre, Dumnezeu ne cheamă la pocăinţă şi smerenie. Cine se întoarce la Dumnezeu prin pocăinţă cu lacrimi şi spovedanie sinceră, acela se şi smereşte prin aceea că-şi recunoaşte neputinţa şi o pune înaintea lui Dumnezeu, aşteptând cu nădejde izbăvirea. În ispite şi încercări, omul se întoarce la Dumnezeu, se roagă mai mult, posteşte mai intens, îşi pune viaţa în rânduială şi astfel devine omul bun. Credincioşii prezenţi au adresat apoi numeroase întrebări la care ierarhul a răspuns.

Pe 2 februarie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte praznicul Întâmpinării Domnului. Din cuprinsul Evangheliei după Sf. Luca (2, 22-39) aflăm că la 40 de zile de la Naşterea Sa după trup, Pruncul Iisus a fost dus la templu de către Maica Domnului şi Dreptul Iosif, aducând darul rânduit de Lege. Ei au fost întâmpinaţi de Dreptul Simeon, care a recunoscut în Pruncul Iisus pe Mesia, Mântuitorul lumii. Deasemenea şi prorociţa Ana.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţia Sa, a tâlcuit mai întâi pericopa evanghelică a Duminicii a XVII – a după Rusalii despre vindecarea fiicei femeii cananeence, iar mai apoi a tâlcuit semnificaţia praznicului Întâmpinării Domnului. Aşa precum Maica Domnului şi dreptul Iosif, ca şi Mântuitorul Însuşi, au împlinit toate rânduielile Legii şi tradiţiile poporului lor, tot aşa şi noi suntem chemaţi să împlinim rânduielile Bisericii pentru că acestea ne sunt călăuze în viaţă şi ne ajută să trecem peste încercări şi să ne mântuim sufletele pentru veşnicie.

Parohia de la Gießen a fost înfiinţată în anul 1999 de către Părinte Dorin Petruşe cu sprijinul Părintelui Ştefan Anghel de la Parohia „Sf. Nicolae” din Offenbach am Main.

Gießen este un oraş universitar şi se află la 65 km nord de Frankfurt am Main. Este al şaptelea oraş ca mărime din Landul Hessen cu o populaţie de cca. 76.000 locuitori.