Slujbă panortodoxă și sfințire de catapeteasmă la biserica „Învierea Domnului” din Mannheim

Credincioșii români din Mannheim, alături de creștini ortodocși de alte naționalități din același oraș și din împrejurimi s-au rugat împreună, în prima zi a lunii noiembrie, în noua biserică românească din oraș, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim și de preoții comunităților ortodoxe din  metropola de la confluența Rinului cu Neckarul.

Potrivit unei tradiții locale, preoții și comunitățile ortodoxe din Mannheim se întâlnesc prin rotație într-una din bisericile din oraș, pentru a spori comuniunea interortodoxă și cunoașterea reciprocă. La 1 noiembrie anul acesta, care coincide în spațiul apusean cu ziua anuală a pomenirii celor adormiți, parohia românească a fost gazda întâlnirii panortodoxe. Spațioasa biserică cu hramul ”Învierea Domnului” din Alter Postweg 12-14, ridicată prin strădania părintelui paroh drd. Ioan Popescu și a românilor din Mannheim, aflată în haine de sărbătoare, s-a dovedit neîncăpătoare în această sâmbătă, în care creștinii ortodocși i-au sărbătorit pe Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian, totodată fiind programată și „sfințirea mică”, adică aceea a icoanelor catapetesmei.

Din păcate, de la dubla bucurie a găzduirii unei slujbe panortodoxe și a sfințirii bisericii de către Chiriarhul locului, a lipsit părintele paroh Ioan, fiu al unei familii străvechi de preoți români (aflat la a șasea generație de slujitori ai altarului), care în aceeași zi și-a petrecut tatăl, pr. Alexandru Popescu la locul de odihnă veșnică, în România.

La sfânta slujbă din prima sâmbătă a lunii noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a fost întâmpinat de PC Pr. Ionel Nemeș de la parohia românească din Konstanz, alături de preoții comunităților greacă, antiohiană (arabă) și rusă din Mannheim. După rugăciunea de sfințire a icoanelor catapetesmei, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat începerea Sfintei Liturghii în sobor, răspunsurile la strană fiind date alternativ în patru limbi (română, germană, greacă și slavonă) de către corurile comunităților română, greacă și rusă din oraș. Înainte de momentul împărtășirii cu Sfintele Taine, Ierarhul a hirotonit întru diacon pe teologul Mircea Ioan Oniga, pe seama parohiei românești din Konstanz, pentru care cei prezenți au cântat „Vrednic este!”

Mulți credincioși s-au împărtășit de Trupul și Sângele lui Hristos și au ascultat cuvântul de învățătură al Ierarhului, care a explicat importanța multiplei sărbători, pornind de la versetul psalmistului: „Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună!” (Ps. 132,1). Mulțumind preoților și credincioșilor ortodocși ai celorlalte comunități, Înaltpreasfinția Sa a dat cuvântul slujitorilor oaspeți, care au lăudat strădania credincioșilor români și a vrednicului lor preot, pentru construcția frumoasei biserici, reprezentativă pentru arhitectura ortodoxă și românească.

Sfânta slujbă a continuat la sala mare de la subsolul bisericii, cu un parastas întru pomenirea răposatului preot Alexandru Popescu și a tuturor celor trecuți la Domnul din familiile celor prezenți. Agapa frățească a încheiat sărbătoarea parohiei românești din Mannheim.