Slujba Parastasului de obşte la Catedrala Mitropolitană

Slujba Parastasului aduce ușurare atât rudeniilor noastre (părinți, frați, surori, nași, ș.a.) adormite în Domnul, cât și nouă, celor care facem pomenirea lor.

 Mulți dintre cei plecați dintre noi nu au avut un „sfârșit creștinesc”, au murit de moarte năprasnică (accidente, război, ș.a.), alții au adormit neîmpăcați și neiertați cu noi, ba unii chiar ne-au blestemat sau au fost blestemați. Toate aceste păcate se dezleagă prin Jertfa Sfintei Liturghii şi rugăciunile de dezlegare rostite de preot la slujba Parastasului. În acestea, preotul roagă pe Dumnezeu să dezlege sufletele celor răposați, de orice blestem sau afurisanie şi de tot păcatul sufletesc și trupesc.

  Este foarte folositor să știm că odată ce morţii noştri primesc  dezlegare și ușurare, primim și noi iertare şi dezlegare de păcatele și blestemele – care se transmit din neam în neam.

  Ce sunt Sărindarele?

  Sărindarele înseamnă pomenirea unui pomelnic cu viii și adormiții noștri la 40 de Sfinte Liturghii, urmate de parastas pentru cei adormiți. Acestea se fac imediat după moartea unui membru al familiei. Dar este lucru de suflet folositor, atât pentru cei adormiți, cât și pentru noi cei vii, să dăm în fiecare an măcar un Sărindar de 40 de Sfintel Liturghii sau un pomelnic anual, după credinţa și posibilitatea fiecăruia.

 Aceste slujbe se dau să fie săvârșite în mănăstirile și bisericile unde se săvârșește zilnic Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului.

  Pomenile sau milostenia pentru cei vii şi pentru cei morţi

 Pentru iertarea păcatelor noastre şi a celor adormiți, rugăciunea Bisericii trebuie însoţită de milostenie făcută celor cu adevărat săraci. Pomenile sau praznicele morților sunt mesele, hainele, banii sau diferite alte lucruri care se dau celor săraci.

 Mai cu seamă când avem conştiinţa încărcată de păcate mari cum sunt avorturile, desfrâul sau certurile grave în familie, când simţim că moştenim păcate (blesteme, jurăminte, legături…) de la părinţii şi înaintaşii noştri este necesară multă rugăciune şi multă milostenie.

 Începând cu 1 febr, a.c. în Catedrala noastră mitropolitană din Nürnberg facem zilnic slujba Parastasului pentru morţii noştri. Banii care se dau (se trimit) pentru pomenirea lor (5 Euro pentru fiecare Parastas) se pun în contul copiilor săraci din Moldova.