9.03.2014 – Bucuria Ortodoxiei la Viena

 În Duminica Ortodoxiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord a săvârşit Sf. Liturghie, în prezenţa a numeroşi credincioşi, la Biserica Sf. Antonie din Viena. Din sobor au făcut parte pr. dr. Nicolae Dura, pr. dr. Răzvan Ionescu (Paris), pr. dr. Ioan Moga și diac. Dumitru Dura (Nürnberg). În cadrul Sf. Liturghii, a fost hirotonit întru preot diaconul Răzvan-Florin Gâscă, pictor iconar, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi deţinător al unei diplome de master în teologia icoanei la Institutul St. Serge din Paris. Noul preot se va ocupă de pastoratia comunităţii aflate sub ocrotirea Sf. Cuv. Parachiva din Wiener Neustadt  şi a filiei St. Pölten.

 Momentul sărbătoresc a fost dublat de unul istoric: după Sf. Liturghie, în prezenţa Înaltpreasfinției Sale, a fost ţinută Adunarea Parohială a Parohiei Ortodoxe Române din Viena, convocată pentru a decide proiectul de cumpărare a Bisericii Sf. Antonie (biserica romano-catolică în stil neoromanic datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea) de la Arhidieceză romano-catolică vieneză. În această biserică se săvârşesc deja din luna decembrie slujbe ortodoxe pentru credincioşii români. După prezentarea punctelor centrale din viitorul contract de către pr. paroh Nicolae Dura, numeroşii membri prezenţi au votat în unanimitate pentru cumpărarea bisericii, ştiind că efortul pentru a strânge suma necesară va fi răsplătit cu un dar pentru generaţiile viitoare. Părintele Mitropolit Serafim a mulţumit preotului catolic Martin Rupprecht pentru toată strădania depusă în a facilita acest act, oferindu-i în dar, din partea credincioşilor români care frecventează slujbele ortodoxe la Biserica Sf. Antonie şi a preotului slujitor aici, Ioan Moga, o icoană bizantină cu Sf. Antonie cel Mare. La rândul sau, pr. Rupprecht a transmis salutări din partea cardinalului Christoph Schönborn şi şi-a manifestat bucuria pentru acest moment cu mare încărcătură simbolică şi ecumenică. Totodată IPS Serafim a anunţat că biserica Sf. Antonie se va afla, ca al doilea hram,  sub ocrotirea Sf. Andrei Şaguna, cel care a avut, prin strădania sa pastorală şi  cărturărească, un rol decisiv pentru ca ortodoxia românească să fie cunoscută şi apreciată încă de acum 150 de ani de către Curtea Imperială din Viena.  Astfel, această Biserică devine al treilea loc sfânt de închinare pentru românii ortodocşi din Viena, alături de Capela  istorică din Löwelstrasse 8 şi Biserica Sf. Apostol Andrei din Simmeringer Hauptstrasse 161.

În după-amiaza zilei de duminică, Ierarhul s-a aflat mai întâi în mijlocul credincioşilor ortodocşi români din filia  Oberpullendorf, care se află la 100 de Km. de Viena, unde a săvârşit slujba Vecerniei  şi i-a încurajat pe cei prezenţi să ţină cu sfinţenie credinţa ortodoxă, ce trebuie trăită şi transmisă  copiilor, iar apoi a săvârşit Taina Sf. Maslu în comunitatea din Wiener Neustadt, în prezenţa a peste 100 de credincioşi. Aici a ţinut cuvânt de învăţătură şi apoi l-a instalat ca preot al acestei comunităţi pe Pr. Răzvan-Florin Gâscă. Seară duhovnicească s-a încheiat cu o agapă la care au participat toţi cei prezenţi.

Pentru românii ortodocşi din Viena şi ziua de luni a fost o zi a bucuiei duhovniceşti,  pentru că la Biserica Sf. Ap. Andrei a fost săvârşită Taina Sf. Maslu de către Părintele Mitropolit Serafim. La sfârşit, cei peste 300 de credincioşi prezenţi au primit cuvânt de învăţătură, în cadrul căruia, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a vorbit despre importanţaTainei Spovedaniei şi Împărtăşaniei. La final, cei prezenţi au avut posibilitatea de a pune şi întrebări referitoate la această temă şi de a dialoga cu Părintele Mitropolit.

În ziua de marţi, 11 martie 2014, Înaltpreasfinția Sa Mitropolitul Serafim a participat la şedinţa bianuală a Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din Austria, unde s-au luat în discuţie multiple chestiuni privind colaborarea interortodoxa, precum: dezvoltarea învăţământului religios în şcoli (în prezent în Austria predau în jur 90 de profesori religia ortodoxă în şcoli, de la clasa zero până la bacalaureat), coordonarea pastoratiei în închisori şi spitale, aprobarea programei pentru viitorul program de master pentru pedagogie religioasă ortodoxă de la Universitatea Viena, precum şi organizarea celei de-a treia Întâlniri Panortodoxe a Tinerilor din Austria.

a consemnat Pr. Emanuel Nuţu, slujitor la Biserica Ortodoxă din Viena.