130 de ani de existență a Bisericii „Sf. Antonie” sărbătoriți la Viena

Duminică, 27 august 2023 s-au împlinit exact 130 de ani de la terminarea construcției „Bisericii Sf. Antonie” din Viena și de la inaugurarea așezământului caritabil cu același nume, aflat în grija Surorilor de caritate a Sf. Vincențiu de Paul și a preoților lazariști până în anul 1972.

Din anul 2014 Biserica a devenit, cu titlu de proprietate, biserică parohială a parohiei nou înființate „Sf. Antonie cel Mare” din Viena din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. De la înființare, parohia e păstorită de pr. prof. Ioan Moga.

Cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la terminarea construcției, parohia „Sf. Antonie” a organizat un moment aniversar, ca prinos de cinstire adus ctitorilor și binefăcătorilor Bisericii din toate generațiile de până acum. După Sf. Liturghie s-a săvârșit slujba de binecuvântare a unei plăci comemorative realizate la acest moment jubiliar și a unui parastas. Ca oaspeți au fost prezenți, printre alții, și maica Laetitia Hermann din Graz, ca reprezentantă a ordinului de caritate a Sf. Vincențiu de Paul și preotul romano-catolic Martin Rupprecht, prin strădania și susținerea căruia Biserica a intrat în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române.

Sora Laetitia a transmis calde salutări din partea maicii-superioare din Graz, a împărtășit amintiri legate de vechea mănăstire și a mulțumit parohiei ortodoxe române pentru grija, vivacitatea și dragostea cu care a redat viață acestei Biserici. Preotul Martin Rupprecht a reînnoit aprecierea pe care o are față de preotul Ioan, preoteasa Patricia și toți enoriașii, pentru tot efortul depus în ultimii 9 ani de la preluarea bisericii, pentru renovarea și transformarea ei conform tradiției bizantine (iconostasul și pictura murală) și pentru toate activitățile caritativ-educaționale desfășurate. El a transmis totodată un salut călduros din partea cardinalului Christoph Schönborn.

Pr. Ioan Moga a explicat că, în cursul pregătirii unei monografii istorice privind sfântul locaș, a reușit să primească din arhivele ordinului informații importante privind începuturile Bisericii.

După încheierea actului festiv, toți cei prezenți au participat la o frumoasă agapă în sala și în curtea parohială. Toți oaspeții au fost impresionați de ospitalitate și de tot ceea ce s-a realizat în acest răstimp de către parohia ortodoxă română „Sf. Antonie cel Mare”.

Biserica „Sf. Antonie” a fost construită alături de clădirea mare a „azilului Sf. Antonie“ (Pouthongasse 18) între anii 1887-1893, de către Asociația „Sf. Antonie”, cu scopul de a oferi adăpost și îngrijire femeilor ieșite din închisoare, femeilor sărace sau incapabile de muncă în urma unui accident, precum și copiilor nevoiași. Construcția Bisericii a costat la vremea respectivă 270.000 de coroane (echivalentul actual a 2.700.000 Euro!), donațiile fiind strânse de la oameni. A fost o inițiativă pornită de la firul ierbii. Lucrarea caritabilă era asigurată de surorile ordinului „Vincențiu de Paul“, venite de la Graz, care trăiau în regim mănăstiresc. Până în anul desființării (1972), așezământul  a fost condus de 10 starețe, iar în mănăstire au activat peste 120 de maici-surori de caritate. În anul 1933, ca exemplu, erau îngrijite în așezământ 125 de femei nevoiașe de către 27 de maici-surori de caritate, iar grădinița număra 75 de copii, toți veniți din medii defavorizate.

Sursa: www.sfantonie.at