23.03.2014 – Duminica Sfintei Cruci la Würzburg

În Duminica a treia a Postului Mare credincioșii Parohiei ”Sf. Ap. Andrei” din Würzburg au participat la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim.

Duminica a treia a Postului Mare, numită și Duminica Sfintei Cruci, marchează jumătatea celor 40 de zile ale Păresimilor, continuate cu Săptămâna Mare. Așa cum se explică în sinaxarul din Triod, această Duminică a fost închinată Sfintei Cruci de Biserica Veche, pentru a marca faptul că temelia vieții creștine este Crucea.

În predica duminicală, Înaltpreasfința Sa a tâlcuit textul Evangheliei duminicale (Marcu 8, 34-38), ale cărei cuvinte centrale sunt: ”Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”.  Crucea și Învierea se condiționează, se conțin reciproc, fiindcă în Cruce este deja Învierea. Să luăm Crucea zilnic înseamnă să ne lepădăm de noi înșine. Dacă lepădarea de avuții, de lucruri e mai ușoară, lepădarea de sine este mult mai grea.

Lepădarea înseamnă a nu mai fi pătimaș. Se știe că păcatul intervine acolo unde omul se atașează de ceva în mod exagerat. De aceea, a te lepăda înseamnă a recunoaște că toate din această lume sunt relative. Numai Dumnezeu este absolut, neavând început.

Lepădarea de noi înșine înseamnă și să acceptăm că și cele rele vin cu îngăduința lui Dumnezeu și sunt tot spre binele nostru. Dumnezeu nu dorește suferința oamenilor, dar o îngăduie din milă, ca suferind să ne întoarcem la El. Un creștin va spune mereu că suferința intervine pentru păcatele noastre și o acceptă fără a da vina pe cineva. Aceasta e Judecata Crucii, anume răstignirea minții, a logicii obișnuite.

La momentul potrivit, mulți credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine.