A șasea adunare ATORG (Graz, 2013)

În zilele de 12/14 octombrie 2013 a avut loc cea de-a șasea adunare anuală a  Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Români din Germania (ATORG), organizaţie a tineretului românesc din spaţiul european de limbă germană aflată sub patronajul Sfântului Siluan Atonitul. După cum spune şi moto-ul asociaţiei, „mărturie prin prietenie”, tinerii din ATORG îşi propun să promoveze valorile ortodoxe în viaţa de zi cu zi, în primul rând prin prietenia faţă de aproapele.

Cu binecuvântarea ÎPS Serafim, Mitropolitul ortodocşilor români din Germania, Europa Centrală şi de Nord, cea de-a cincea adunare anuală ATORG sub preşedinţia PS Episcop Vicar Sofian Braşoveanul a avut loc în zilele de 11-13 octombrie în oraşul austriac Graz, o cetate universitară cu tradiţie, care găzduieşte un număr impresionant de tineri români, mulţi dintre ei studenţi sau cercetători. Potrivit statutului, întâlnirea plenară are loc în fiecare an în preajma praznicului Sfintei Cuvioase Paraschiva şi a începutului noului an universitar, iar în acest an atmosfera de sărbătoare a fost amplificată atât de locul unde s-a organizat întâlnirea, castelul St. Martin din apropierea oraşului, de numărul mare al participanţilor (140) cât şi de conferenţiarul invitat, domnul Virgiliu Gheorghe Vlăescu, teolog şi bio-fizician recunoscut pentru aplecarea sa către răspunsurile practice în ceea ce priveşte provocările modernităţii şi ale tehnologiilor din ce în ce mai avansate la adresa vieţii spirituale a creştinului ortodox.

Tema conferinţei de sâmbătă (12 octombrie) a fost „Locul şi importanţa familiei ca ecclesia domestica în viaţa omului contemporan”.Cultura familiei este pusă în pericol în lumea modernă, atrăgea atenţia domnul Virgiliu Gheorghe, iar lupta împotriva vieţii conformtradiţiei a început prin relativizarea adevărului şi a reperelor în viaţă.

Înregistrările conferinței, aici: 1; 2; 3

Fiinţa umană, definită de datul său de origine dumnezeiască şi de caracterul personal, este zdruncinată de inversarea valorilor impuse cu agresivitate de mass-media. Sistemul dependenţelor induse porneşte de la promovarea unei vieţi uşoare, a erotismului excesiv şi a fugii de responsabilitate. Cu un atare comportament, omul modern este vulnerabil în faţa greutăţilor şi devine mult mai dependent de nevoi altădată necunoscute. Domnul Virgiliu Gheorghe a concluzionat că doar printr-o relaţie interpersonală, directă între creştini, în sânul Bisericii ca familie mai mare, omul trăieşte o viaţă adevărată. A trăi în familie este o artă care trebuie învăţată, însă acest lucru e posibil numai prin „metanoia”, schimbarea minţii, însoţită de un act de adâncă smerenie în recunoaşterea importanţei nevoilor celuilalt şi răbdare faţă de neajunsurile aproapelui. Recâştigarea dimensiunii de soţ, soţie, părinte, copil au loc în sânul Bisericii-mame, prin spovedanie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine.

După-amiaza au avut loc discuţii organizatorice şi s-a făcut un bilanţ al plusurilor şi minusurilor acestei adunări, la cinci ani de la înfiinţarea sa. Principala problemă rămâne aceea a distanţelor care, în ciuda tehnologiilor, cauzează o comunicare încă precară între tineri. Din acest motiv, printre propuneri s-au numărat organizarea pe internet a unui forum de discuţie ATORG, a unor întâlniri regionale sau inter-parohiale mai dese, a unui pelerinaj în ţară, precum şi implicarea materială în acordarea unor burse de ajutorare a membrilor cu situaţii materiale precare.

Ca în fiecare an, tematica propusă la conferinţă a fost aprofundată pe mai multe grupe de discuţii, acestea fiind: „raportul dintre homo technologicus şi homo familis/societatis”, „ereditatea ca dar şi ca dat”, „educaţia copiilor în familiile mixte” (etnic sau confesional), „influenţa directă a mass-media asupra educaţiei copiilor”, precum şi „teologii din ecclesia domestica”. Fiecare participant a putut alege o singură temă de discuţii, iar după vecernie, grupele au prezentat ideile dezbătute şi concluziile în plen, astfel încât tematicile să devină cât mai familiare pentru toţi. A urmat apoi o nouă sesiune de întrebări şi răspunsuri pe tema provocărilor moderne aduse familiei, discuţiile încheindu-se târziu în noapte.

Duminică dimineaţa, tinerii au participat alături de credincioşii români din parohia „Sf. Nicolae” Graz la Sfânta Liturghie duminicală, condusă de PS Sofian Braşoveanul, alături de părintele paroh Nicolae Vâlcea şi de alţi părinţi din Germania şi Austria. Preasfinţia Sa a mulţumit oaspeţilor pentru efortul de a veni de la mari distanţe la sărbătoarea tinerilor, precum şi gazdelor şi organizatorilor pentru buna primire şi desfăşurare a evenimentelor şi a concluzionat, în predica la Duminica Semănătorului, că fiecare dintre noi suntem totodată semănători ai cuvântului lui Dumnezeu, dar şi pământul bun în care sămânţa trebuie să rodească prin lucrarea faptelor bune.

Sărbătoarea a continuat cu o agapă organizată de parohia din Graz, fiind încheiată cu piesa de teatru creştin „Nicanor şi Secunda” (despre viaţa sfinţilor Timotei şi Mavra), pusă în scenă cu măiestrie şi credinţă de domnul profesor Ilie Manta cu ajutorul unui grup de elevi ai Colegiului Naţional „Al. Papiu Ilarian” din Târgu Mureş.

La propunerea părintelui protosinghel Calinic Vintilă, parohul comunităţii româneşti din Hamburg, adunarea din anul următor va fi organizată de parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din oraşul hanseatic.