A cincea adunare ATORG (Berlin, 2012)

Prezenţa tinerilor în viaţa bisericească a românilor din Europa Centrală s-a definit în ultimii ani prin înfiinţarea unei asociaţii ortodoxe asemănătoare celor din ţară, atât în ceea ce priveşte organizarea, membrii, cât şi scopurile centrale. „Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Români din Germania” (ATORG), prezidată de Prea Sfinţitul Episcop Vicar Sofian, are în vedere tineretul din parohii ale ţărilor din centrul Europei, aparţinând Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.

Deşi tânără, fiind înfiinţată acum câțiva ani, asociaţia are un statut propriu şi se poate vorbi deja despre o tradiţie a întâlnirilor membrilor. O întâlnirea anuală are loc mereu în primul sfârşit de săptămână de după sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, la începutul semestrului de iarnă.

Iniţial organizată în incinta sediului mitropolitan de la Nürnberg, întâlnirea anuală are acum drept ţintă diferite oraşe din Germania, oferind în acest fel diferitelor parohii posibilitatea de a fi gazde, iar tinerilor, posibilitatea de a cunoaşte realităţile particulare ale altor comunităţi. Activitatea asociaţiei e lărgită şi la întâlniri regionale, care privesc reunirea unor grupuri mai mici de tineri.

Asociaţia are drept motto expresia „Mărturie prin prietenie”, care trimite la ideea că mărturisirea credinţei se face prin comuniunea cu ceilalţi şi nu prin izolare. Tocmai de aceea, la invitaţia parohiei româneşti din Berlin au răspuns în toamna anului 2012 mai bine de 120 de tineri români din Germania, Austria, dar chiar şi din Franţa, care au participat la cea mai recentă adunare generală (a cincea), în zilele de 12-14 octombrie, care a avut loc în parcul de vacanţă Feriendorf Dorado, situat în regiunea bogată în păduri şi lacuri din nordul Berlinului. Tinerii români au fost întâmpinaţi de ÎPS Mitropolit Serafim şi de către PS Sofian, Episcop vicar şi preşedinte al Asociaţiei.

„Sănătate, boală, vindecare şi mântuire prin Iisus Hristos”.

Invitata întâlnirii a fost Maica Siluana Vlad, cunoscută în lumea tinerilor prin activitatea sa duhovnicească, filantropică şi de consiliere şi care conduce azi obştea de maici „Sfântul Siluan Athonitul”, de pe lângă Centrul de formare şi consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Iaşi. Maica Siluana a conferenţiat pe tema „Sănătate, boală, vindecare şi mântuire prin Iisus Hristos”. Apelând atât la teologia biblică şi a Sfinţilor Părinţi, cât şi la informaţii din domeniul biologiei, medicinei şi al altor ştiinţe, maica arăta în cuvântul de sâmbătă faptul că sănătatea sufletească şi cea trupească sunt interdependente, fiindcă omul constituie o singură realitate şi se poate mântui doar ca un întreg.

Cuvântul maicii a pornit de la tema păcatului din rai – de unde a început drama umanităţii – arătând că „haina de piele” dată de Dumnezeu omului constă în tot ceea ce avem astăzi pentru a putea supravieţui şi a căuta mântuirea. Dacă înainte omul vedea cu duhul, acum memoria, gândurile, experienţa îl ajută să înainteze către Dumnezeu. Această „memorie” mai poate fi dublată uneori de moştenirea unor carenţe trupeşti, dar şi duhovniceşti. Experimentată în cercetarea problemelor cu care se confruntă tinerii, maica Siluana identifică rădăcinile acestora în bolile ascunse ale părinţilor. Însă identificarea problemelor şi tratarea lor nu este mereu uşoară. Scopul nostru nu este numai acela de a „supravieţui” o vreme, ci unul mult mai înalt. În realitate, trebuie să ieşim din această stare provizorie, de „supravieţuire” şi să ne întoarcem la viaţa cea adevărată, cea oferită de Dumnezeu întâilor oameni, dar şi nouă, în Hristos. Această ieşire începe prin pocăinţă: ne recunoaştem greşeala, mergem la duhovnic şi ne spovedim. Pocăinţa are în rândul tinerilor un risc des întâlnit, anume căderea în pesimismul nevredniciei şi al neputinţei ridicării. Aceasta este însă o cale falsă, care ne poate depărta de Hristos şi care este evitată atunci când căutăm la Dumnezeu cu nădejdea că El ne va ajuta. Harul divin nu va întârzia să vină în întâmpinarea celui care se pocăieşte. Aşa cum Hristos a mers la iad, ca să ia asupra Sa şi durerile celor aflaţi acolo, tot aşa harul este dat ca să coboare în adâncurile fiecăruia dintre noi şi să pornească de acolo, cu vindecarea bolilor vechi, uneori nebănuite.

Lucrarea harului în noi are loc în chip tainic, numai de Dumnezeu ştiut. Dar ea are loc în cel mai văzut chip cu putinţă prin dezlegarea primită de la duhovnic şi mai ales prin împărtăşirea la Sfânta Liturghie cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Aşa ne unim cu Dumnezeu şi pornim pe drumul către desăvârşire, către viaţa cea adevărată, niciodată singuri, ci mereu însoţiţi de Cel Care S-a jertfit pentru noi.

Cuvântul de învăţătură a continuat cu răspunsuri la diferite întrebări care preocupă pe tineri.

Discuţii organizatorice şi pe grupuri

Seara, P.S. Sofian a prezidat adunarea în care tineri din diferite parohii au evaluat activitatea propriilor comunităţi, exemplificând concret cum anume se desfăşoară viaţa tânărului român ortodox aflat peste hotare. Discutiile au continuat apoi cu alegerea unui nou comitet director, format din PS Sofian (preşedinte), Simona Nica (vicepreşedinte şi reprezentant al tinerilor din Austria), Anca Berariu (secretar), Ana Maria Sechel (casier) şi Ierom. Calinic Vintilă (responsabil cu organizarea conferinţelor).

Organizatorii au iniţiat împreună cu tinerii la discuţii pe grupe, având teme legate de provocările aduse credinţei ortodoxe de către realităţile de astăzi (evoluţia tehnicii, medicinii, bolile familiei moderne, etc.).

Sărbătoarea parohiei româneşti din Berlin

Duminică, grupul de tineri a mers la Berlin, unde ÎPS Serafim şi PS Sofian au sfinţit paraclisul cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la demisolul noii biserici care va purta hramul Sfinţilor Arhangheli, începută prin osteneala martirică a părintelui Constantin Mihoc şi a parohienilor din capitala Germaniei şi care continuă astăzi prin purtarea de grijă a părintelui Clement Lodroman. Lăcaşul s-a arătat neîncăpător la acest moment de mare bucurie, când a avut loc si hirotonia întru preot a diaconului Vlad Manolache pentru parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din Hamburg.

La invitaţia ÎPS Serafim, maica Siluana a predicat pe marginea pildei semănătorului, îndemnând pe părinţi să semene în copiii lor seminţele credinţei şi exemplul cucerniciei prin participarea la sfintele slujbe, urmarea rânduielilor bisericeşti şi fapte bune. În continuare, ÎPS Serafim a mulţumit tuturor celor care s-au ostenit cu organizarea slujbei de sfinţire şi a adunării tinerilor, îndemnând familiile ortodoxe să rămână unite în jurul Bisericii, participând la taina Sfintei Euharistii şi urmând faptele cele bune. Biserica este o poartă spre cer, iar prin ea ne apropiem de Dumnezeu. De aceea, construcţia unei noi biserici se împlineşte prin osteneală şi jertfe, uneori duse până la capăt, aşa cum a fost aceea a părintelui Constantin Mihoc, acum doi ani. Un proiect similar celui de la Berlin este cel iniţiat de PS Sofian la München. Aici se are în vedere construcţia unei biserici şi a unui centru ortodox românesc, cuprinzând o mănăstire şi o reşedinţă episcopală.

Sfânta slujbă s-a încheiat cu invitaţia la o agapă frăţească a tuturor celor prezenţi, după care tinerii au vizitat capitala germană, bucurându-se de o zi minunată de toamnă şi luându-şi rămas bun unii de la alţii, până anul viitor.