A trecut la Domnul Părintele Dr. Albert Rauch (1933-2015)

 

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord anunţă cu adâncă durere trecerea în veşnicie a Părintelui Dr. Albert Rauch (n.1933), întemeietorul şi conducătorul  „Institutului pentru Bisericile Orientale“ (1968-2013) din Regensburg. Părintele Albert a fost o personalitate excepţională, atât prin pregătirea lui teologică, cât şi prin viaţa sa personală, de mare modestie şi echilibru duhovnicesc.

 Din dragoste pentru Biserica Ortodoxă, cu binecuvântarea episcopului catolic de Regensburg, Dr. Rudolf Graber (+1992) şi a Patriarhului ecumenic Atenagora (+1972), Părintele Albert a întemeiat Institutul pentru Bisericile Orientale, pentru a oferi tinerilor din aceste Biserici o casă comună de rugăciune şi de studiu. Aşa au făcut la Regensburg o experienţă unică de împreună vieţuire şi de cunoaştere reciprocă sute de ortodocşi din toate Bisericile Ortodoxe locale (greacă, rusă, sârbă, română, bulgară, georgiană, cehă, siriană…), ca şi din Bisericile vechi Orientale (coptă, etiopiană, siriană, indiană, armeană): tineri studenţi, călugări şi călugăriţe, profesori de teologie şi chiar episcopi.

Părintele Albert a avut o dragoste aparte pentru România şi Biserica Ortodoxă Română. A făcut nenumărate vizite în România şi a avut contacte personale cu Patriarhii Justinian, Iustin, Teoctist şi cu actualul Patriarh Daniel (care, ca doctorand în Germania, a petrecut un timp şi la Regenburg), ca şi cu mulţi alţi ierarhi români, cu facultăţile de teologie, cu stareţi şi stareţe de mânăstiri. Pe lângă limba maternă, vorbea curent engleza, franceza, italiana, spaniola, rusa, greaca, româna şi sârba.

Părintele Rauch a fost alături cu tot sufletul de Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord încă de la înfiinţarea ei în 1993, găzduind la Regensburg în Institutul său, timp de 7 ani (1994-2001), pe Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim împreună cu doi slujitori. Un ajutor de nepreţuit în perioada de început şi cea mai grea a Mitropoliei care nu avea nici o bază materială.

Părintele a avut un suflet mare, respectuos faţă de identitatea fiecăruia şi înţelegător faţă neputinţa omenească a semenilor săi, mai cu seamă a celor din Institut, care veneau din lumi diferite, cu comportamente diferite. A trăit ca un ascet, simplu în îmbrăcăminte şi în hrana de toate zilele şi a fost foarte milostiv.

Slujba înmormântării va avea loc în Domul din Regensburg în  21 ianuarie, la orele 13:00. Ne rugăm bunului Dumnezeu să-l ierte de ceea ce a putut greşi ca un om şi să-l primească în Împărăţia Sa, pentru care s-a nevoit toată viaţa.