Anunț: Concurs pentru ocuparea unui post de preot paroh la München

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A GERMANIEI, AUSTRIEI ŞI LUXEMBURGULUI

scoate la concurs postul de:

Preot Paroh
 Parohia Ortodoxă Română „Buna Vestire” München, Protopopiatul Bavaria, Germania
d
ata limită pentru depunerea dosarului: 30 septembrie 2018 –

Se pot înscrie la concurs:

 • Preoții cu o vechime de minim 10 ani de preoție și care au cel puțin 5 ani de pastorație într-o parohie de la ultimul transfer sau numire;
 • Concursul se adresează preoților din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Candidaţii interesaţi vor depune actele necesare până la data de 30 septembrie 2018, la Cancelaria Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Fürther Str. 166, 90429 Nürnberg sau prin e-mail, la adresa: mitropolia@mitropolia-ro.de

Condiții obligatorii pentru înscrierea la concurs:

 • Licență în teologie ortodoxă pastorală;
 • Media la licență minim 8,50;
 • Cunoştinţe temeinice de limbă germană: vorbire curentă / scris / citit

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde:

 • Cererea adresată Chiriarhului;
 • CV + fotografie;
 • Memoriu de activitate asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti, desfășurate în ultimii cinci ani;
 • Adeverință cursuri și/sau studii post-universitare;
 • Copie după actele de studii (foaie matricolă, diplomă de licență, diplomă de doctorat);
 • Copie după certificatul de căsătorie / copie după actele de identitate;
 • Adeverințe sau alte acte care să dovedească activități parohiale relevante pentru dosar.

 Concursul constă din:

 • a) analizarea Dosarului;
 • b) Dacă în urma analizării Dosarului va fi necesară o departajare a candidaților, va avea loc o probă scrisă, cu un subiect stabilit de Comisie din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi al Îndrumărilor misionare, precum și o probă practică (slujirea Sfintei Liturghii și o predică, precum şi o conversaţie în limba germană).

Mitropolitul Serafim