Trei ierarhi au sfințit biserica românească din Mannheim

Sâmbătă 8 septembrie, de sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, românii ortodocşi din Mannheim împreună cu părintele paroh Ioan Popescu au avut bucuria de a-şi vedea un vis împlinit: sfinţirea de un sobor de trei ierarhi bisericii lor parohiale cu hramurile „Învierea Domnului”, „Sf. M. Mc. Gheorghe” şi „Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi”.

La Sărbătoarea parohiei, încă de dimineaţa au fost de față numeroși credincioși din Oraș și oaspeți din diferite parohii, care s-au bucurat să asiste la săvârşirea slujbei târnosirii (sfinţirii) altarului şi a întregii bisericii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim, împreună cu PS Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi PS Atanasie de Bogdania, Episcop-vicar al Episcopiei Italiei. Slujba de sfinţire a început cu înconjurarea bisericii, care a fost unsă cu Sf. Și Marele Mir în dreptul celor trei abside, iar apoi cei trei ierarhi au aşezat în piciorul Sfintei Mese, potrivit rânduielii, Sfinte Moaşte, un hrisov amintind de ziua sfinţirii şi participanţii la acest eveniment, iar apoi au pecetluit altarul, după ce au aşezat pe Sfânta Masă icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti. Slujba a a continuat cu ungerea cu Sfântul şi Marele Mir şi stropirea cu apă sfinţită a catapetesmei și a frescelor din biserică.

După încheierea acestei slujbe speciale, toţi cei de faţă au participat la Sfânta Liturghie oficiată de cei trei ierarhi, împreună cu părintele paroh Ioan Popescu, un sobor de părinţi de la Schitul Românesc „Sf. Ioan Botezătorul” (Prodromu) de la Sf. Munte Athos şi alţi preoţi şi diaconi de la parohiile româneşti din Germania. După citirea Sfintei Evanghelii, PS Părinte Sofian a ţinut un cuvânt de învăţătură despre momentul sărbătoresc al sfinţirii bisericii. PS Sa a subliniat faptul că o biserică este şi rămâne sfinţită atunci când e plină de credincioşi, fiindcă ei sunt Biserica cea vie, în care se lucrează mântuilrea.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Serafim a hirotonit întru diacon pe teologul Gheorghe Negrea, pe seama Parohiei din Mannheim.

După momentul împărtăşirii credincioşilor, în predica rostită, PS Atanasie de Bogdania a mulţumit pentru invitaţia de a sluji împreună la Mannheim şi a prezentat situaţia Diasporei româneşti din Episcopia ortodoxă română a Italiei, cu bucuriile şi provocările pastoraţiei în Europa Occidentală.

După încheierea slujbei ÎPS Părinte Mitropolit Serafim a hirotesit întru iconom stavrofor pe preotul paroh Ioan Popescu şi a lăudat hărnicia şi dăruirea jertfitoare a părintelui şi a credincioşilor români de la Mannheim şi din împrejurimi, care au susţinut cu dragoste construirea acestui lăcaş de rugăciune şi de întâlnire a românilor din vestul Germaniei, acesta fiind totodată o emblemă a comunităţii româneşti în regiunea Main-Neckar. IPS Sa a apreciat activitatea întregii familii a părintelui şi în special a doamnei preotese Maria Popescu, implicată atât în slujbele bisericeşti cât şi în numeroase activităţi sociale desfăşurate în parohie. Credincioşii care au sprijinit în mod deosebit construcţia, înzestrarea şi pictarea bisericii au fost onoraţi de Mitropolitul Serafim cu Gramata de binefăcător, care reprezintă una dintre distincţiile Arhiepiscopiei.

Piatra de temelie pentru biserica parohială din Mannheim a fost aşezată la 14 octombrie 2007, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Biserica a fost construită după planurile arhitecţilor Nicolae Buşilă din Timişoara şi Klaus Klimmer din Mannheim, de către inginerul constructor Nicolae Pană din Teiuş şi echipa sa din România, împreună cu ing. Vlad Stanomir din Mannheim. La lucrările de construcţie au participat în mod deosebit părintele paroh Ioan Popescu împreună cu domnii Walter Hohn, ing. Vasile Wehry şi Florin Radu Moldovan şi consiliul parohial, acestea fiind încheiate în anul 2014. Frescele au fost realizate între 2016-2018 de către o echipă de iconari din Grecia, iar icoanele de pe catapeteasmă au fost pictate de monahia Marina Muntean de la Centrul Eparhial din Nürnberg.

Foto: Rudy Lachnith Photography / Arhiva Mitropoliei