Atelier de zidire duhovnicească la Tübingen

Atelierul “Ai copil. Învață să fii părinte“ (II)

Brumărelul cu aurul ruginei lui ne‑a adus marea binecuvântare de a cunoaște un om frumos în Hristos: Maica Sofronia de la „Centrul de Formare și Consiliere Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Iași. Maica Sofronia a poposit în sânul comunității noastre în perioada 2-5 octombrie 2014, în contextul organizării unui atelier de lucru pentru părinți.

Ideea acestui demers a pornit din conștientizarea faptului că relațiile familiale și dinamica lor joacă un rol foarte important în formarea și cristalizarea personalității umane. Maica Sofronia, prin experinența sfinției Sale în acest domeniu, prin modul ei unic de a fi, prin concordanța faptelor și a cuvintelor ei, prin evidența dragostei și a dorului ei după Dumnezeu, ne-a ajutat să realizăm că toate faptele, cuvintele, gândurile, atitudinile și manifestările noastre, ale unora față de alții și faţă de noi înșine, sunt pași importanți ai devenirii noastre, ai devenirii copiilor noștri și ai devenirii celor din jurul nostru. Asumarea acestor realități în și cu Dumnezeu, înțelegerea modului în care simțim și ne manifestăm, ne ajută în strădania noastră ne a-L contura din ce în ce mai clar și mai concret pe ”Hristosul” din noi, concomitent cu recunoașterea ”Hristosului” în cel de lângă noi.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste zile și binecuvântate prilejuri de mântuire și Îl rugăm să reverse asupra Maicii Sofronia binecuvântarea Sa în lucrarea ei neobosită de transformare a semenilor, în aproapele ei, spre mântuirea tuturor.

a consemnat Pr. Dr. Nicolae Gilla

Mărturii ai câtorva dintre cei pe care Maica Sofronia, în urma acestui atelier, i-a dobândit ca aproape

”Acest seminar mi‑a descoperit părți necunoscute ale întregii mele personalități” (E. S.)

”Mulțumim lui Dumnezeu că am avut parte de o prezență deosebită în mijlocul nostru, în persoana Maicii Sofronia. Am început să ne cunoaștem pe noi înșine și să‑i cunoaștem pe cei de lângă noi dintr‑o cu totul altă perspectivă.” (T. S.)

”Am simțit binecuvântarea și dragostea lui Dumnezeu asupra noastră, a tuturor prin tot ceea ce am trăit în cadrul acestui atelier. Acum văd! Văd neputințele, greșelile mele și toate celelalte cu care îi sufocam pe cei din jurul meu. Sper ca prin acesta să pun cu adevărat început bun, spre binele și mântuirea mea, al soțului meu și a copiilor cu care Bunul Bumnezeu ne‑a binecuvântat.” (F. E.)

”Acest atelier pentru părinți m‑a ajutat să îmi văd neputința și slăbiciunile. Am venit cu multe întrebări și am dobândit mai multe instrumente cu ajutorul cărora să pot lucra la soluționarea acestora. Am înțeles că fără Dumnezeu nu putem realiza nimic. Suntem chemați ca toată nădejdea noastră să o punem în mâinile Lui.” (M. B.)

”Încep cu mulțumiri Lui Dumnezeu: ”Slavă Ție Doamne, slavă Ție!” Mă bucur că prin acest atelier mi‑am descoperit neliniștea sufletului meu, cu care mă luptam de mai bine de 25 de ani. Simt o ușurare, o descărcare și nu am cuvinte de mulțumire și laudă celor care au făcut posibil realizarea acestuia și în primul rând Maicii Sofronia pentru căldura și harul Sfinției Sale. Am mult de lucrat la mine. Pornesc la drum cu Dumnezeu. Doamne ajută!” (E. B.)

”Am învățat că numai cu ajutorul lui Dumnezeu putem să facem o schimbare, iar aceasta trebuie să începă cu mine. Am învățat că trecutul și în special copilăria influențează enorm pe viitorul adult, dar și copiii acestuia, atât timp cât nu a iertat deplin greșelile părinților. Că, după caz, trebuie să punem înaintea lui Dumnezeu neputința noastră de a ierta. Am venit cu ochii închiși, crezând că sunt împăcată sufletește și am plecat de aici văzând clar nevoia de schimbare în viața mea. M‑am ”hrănit” din smerenia celorlalți și în special a Maicii Sofronia, care mi‑a încălzit sufletul cu sincera căldură sufletească pe care o emană. Cred că nimic nu e întâmplător și dacă Bunul Dumnezeu a rânduit să fiu de față la acest atelier, înseamnă că trebuie să răspund acestei chemări de a pune început bun vieții mele.” (M. M.)

”Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că a făcut posibilă participarea mea la ”cel mai benefic și deosebit seminar” din viața mea, care cred că ne va aduce tuturor multă bucurie și lumină în suflet. Acum am aflat că problemele și suferințele nu pot fi uitate, ele trebuiesc asumate, dar cu Dumnezeu. Așadar cu Dumnezeu și prin mijlocirea slujitorilor Lui, sper să pun aceste lucruri în aplicare. Să fiu mai atentă, să lucrez mai mult la mine în relația cu ceilalți. Slavă Ție Doamne, slavă Ție!” (L. F.)

”…câteodată 3 zile par o veșnicie, câteodată doar o clipă…. de astă dată 3 zile au trecut fără să le simțim veșnicia. Călăuza ne‑a fost un om frumos trimis de Bunul Dumnezeu să ne arate cum să îl găsim pe Dumnezeu: descoperindu‑ne pe noi în fața Lui!… De multe ori mă gândeam cum aș reprezenta Smerenia… În aceste 3 zile am văzut-o stând de vorbă cu noi: are ochi de copil, zâmbet de mamă și vocea caldă a învățătoarei. Cred că în adâncul sufletului fiecare își știe problemele. Cel mai greu e să le recunoști și să le scoți din caseta în care le ții ascunse, de ochii lumii, de propria frică… Eu am învățat să conștientizez în aceste 3 zile, că tot ce ascundem în sertarul tainic al inimii se va răsfrânge asupra noastră, a copilului, a celor ce vin după noi. Vă mulțumesc pentru că sunteți !” (M. A. și C. P.)

”Atelierul ținut de maica Sofronia reprezintă o ședință de terapie psihanalitică susținută pe adevărata credință. În general dacă ai probleme, mergi ori la biserică, ori la psiholog, dar mai rar la ambele. Atelierul le îmbină în mod fericit, întru Hristos, adevăratul Doctor fără de arginți. De data aceasta tema a fost familia și copiii, însă m-aș bucura dacă ar urma și alte sesiuni, pe alte teme.” (Ș. A.)

”Trei zile impresionante și înălțătoare, cu informații și cunoștințe ce nu s‑au limitat doar la educația copiilor, ci sunt foarte utile în contextul vieții profesionale. Metodele și nivelul de formare a Maicii Sofronia sunt absolut la un nivel „state of the art”. Pe mine, născut și crescut în Germania (de Vest), consultant de management pe plan internațional, acest seminar m‑a suprins în modul cel mai pozitiv. Nu mă așteptam la un seminar atât de „modern”, profesional și convingător. M‑a atins îndeosebit conexiunea între analizele psiho‑sociale și spiritualitatea creștină – aspect determinant a cărui lipsă am simțit‑o în cazul unor seminarii cu aceeași tematică, aici în Occident!” (C.B.)