Binecuvântarea anului școlar, a elevilor și a cadrelor didactice la Salzburg

La începutul anului școlar în Salzburg, în majoritatea bisericilor și școlilor au fost oficiate slujbe de binecuvântare a elevilor, prezenți fiind părinții, profesorii și conducerea acestor instituții de învățământ.

În biserica românească din orașul lui Mozart, Duminică 10 septembrie, după oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, preotul Dumitru Viezuianu a rostit rugăciunea pentru noul an școlar, ca Dumnezeu „să trimită asupra elevilor duhul înțelepciunii și al înțelegerii și să le deschidă mintea și cugetul și să le lumineze spre primirea învățăturilor celor bune și folositoare„. A urat elevilor spor la învățătură, iar părinților și educatorilor putere de la Domnul în munca și osteneala lor plină de responsabilitate în formarea tinerei generații.

Având în vedere prezența etnică și religioasă diversă în școli au fost pregătite și rugăciuni interconfesionale. Un exemplu a fost și Liceul BG Zaunergasse. Peste 250 de elevi au participat miercuri 13. 09. 2023 la slujba interreligioasă „Schulanfangsgottesdienst”, în biserica „Sf. Maximilian” Maxglan, cuvântul de deschidere fiind rostit de directorul liceului Prof. Mag. Erich Schön. În pregătirea și ritualul slujbei s-au implicat mai mulți elevi și profesorii de religie: Ingrid Donner, Moser Notburga, Fussi Konrad, Keskic Anica, Alexandra Gassner și Pfr. Rudolf Baron. În calitate de cadru didactic al liceului pentru religia ortodoxă, preotul dr. Dumitru Viezuianu a rostit rugăciunea pentru noul an școlar, binecuvântarea liturgică trinitară paulină și a dăruit iconițe tuturor celor prezenți.