„Biserica Mărturisitoare” – conferinţe în Bavaria, dedicate apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

  În cadrul manifestărilor dedicate Anului 2017 – an comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul Comunismului, în mai multe parohii din Bavaria a fost organizată între 25-28 mai o serie de conferinţe intitulată „Biserica Mărturisitoare”, dedicată vieţii Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă. Pentru această serie de prelegeri a fost invitat istoricul gălăţean prof. dr. George Enache, specialist în istoria bisericească recentă, autor de volume şi studii dedicată acestei perioade dificile pentru Biserica Românească.

 Conferinţele au avut loc în preajma Sărbătorii Înălţării Domnului, care este şi Ziua comemorării eroilor neamului.  Subiectul principal al celor patru prezentrări a fost expunerea situaţiei dificile a Bisericii în timpul regimului comunist, istoricul prezentând detaliat şi portrete ale unor mari personalităţi care au luptat pentru apărarea Ortodoxiei, precum Patriarhul Justinian, episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, părinţii Arsenie Boca, Daniil Sandu Tudor, Ioan Iovan, numeroşi episcopi, călugări, maici, preoţi şi mireni.

Joi, 25 mai, după Sfânta Liturghie de Praznicul Înălţării Domnului, la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Bamberg, domnul profesor George Enache a vorbit auditoriului despre personalitatea Patriarhului Justinian şi rolul său în rezistenţa Bisericii Ortodoxe Române în timpul comunismului. Profesorul a făcut menţiuni şi despre părintele Arsenie Boca şi viaţa sa în timpul domiciliului în Bucureşti, despre părintele Ioan Iovan şi rezistenţa sa în timpul anchetelor Securităţii. Cei de faţă au adresat întrebări cu privire la modul în care perioada comunistă este azi receptată în societate, dar şi în manualele şcolare şi cu privire la rolul părinţilor duhovniceşti amintiţi în viaţa de azi a Bisericii.

În seara de vineri, 26 mai, la conferinţa desfăşurată în sala Centrului Mitropolitan din Nürnberg, prof. Enache a insistat asupra activităţii mişcării „Rugul Aprins” şi a urmărilor ei, făcând referire la suferinţele grele ale mărturisitorilor din închisori, iar în final a răspuns la întrebări legate de receptarea biografiilor unora dintre apărătorii Ortodoxiei astăzi. Ciclul de conferinţe a continuat sâmbătă, 27 mai la Centrul Bisericesc Românesc din München, unde a fost prezentată viaţa bisericească în timpul Patriarhului Justinian şi rolul marelui ierarh în întărirea comunităţilor ortodoxe în cea mai grea perioadă a istoriei recente. Întrebările publicului au vizat lămuriri cu privire la personalităţi bisericeşti, precum episcopul Nicolae Popovici şi părintele Arsenie Boca.

Ultima dintre conferinţe a avut loc duminică, 28 mai, după Sfânta Liturghie, la Parohia „Sf. Apostoli” din Ulm. Aici conferenţiarul a insistat asupra importanţei cunoaşterii biografiilor creştinilor mărturisitori şi s-a referit la faptul că sunt mulţi alţi luptători pentru credinţă care încă rămân necunoscuţi publicului larg. În încheiere, prezentând momente din întâlnirile recente cu mari părinţi mărturisitori (precum arhim. Ioan Iovan), invitatul a dat de înţeles celor prezenţi că, alături de cunoaşterea unor biografii deosebite, este deosebit de important să urmăm credinţa şi deschiderea mărturisitorilor către dialog, către întâlnirea cu aproapele şi bucuria trăirii întru Hristos în orice context.

Pr. Ioan Popoiu