Câștigarea adevăratei libertăți (Nürnberg, 20.03.2014)

 răspunsuri ale ÎPS Mitropolit Serafim la întrebări legate de Postul Mare. Scurt interviu cu Hanna Jochum, de la Evangelischer Presseverband für Bayern e. V., pentru „Infodienst Weltreligionen”

Care este sensul Postului Mare?

Postul Mare este o invitație la a conștientiza și a ne însuși personal mântuirea realizată de Iisus Hristos prin moartea și învierea Sa. Este un exercițiu prin care participăm mai intens la Patima și Învierea Domnului, prezente în viața noastră de la botez. Viața creștină este moarte și înviere cu Hristos.

Crucea și invierea sunt realități zilnice în viaţa credinciosului. Murim zilnic cu Hristos prin toate încercările vieții: păcate, boli, suferințe, nereușite, neînțelegeri, în care facem experiența unei «morți partiale», pentru că simțim că elanul vieții se diminueaza în noi, dar și înviem zilnic cu Hristos în toate aceste încercări, dacă ne unim cu El prin credință și rugăciune. Acestea sunt morți și învieri parțiale, până la moartea finală și învierea definitivă! Important este să credem nestrămutat ca în cruce, oricât de grea ar fi, este prezentă deja învierea şi că nu moartea, ci învierea biruiește întotdeauna. Cu Hristos nu putem fi decât biruitori !

Ce datorii au credinioşii în acest Post?

–         Să țină post alimentar, adică să nu mănânce produse animaliere: carne, lactate, ouă, ci  doar vegetale.

–         Să respecte înfrânarea conjugală, dupa recomandarea Sf. Apostol Pavel (I Cor 7, 14).

–         Să se roage mai mult și să citească Cuvântul Domnului.

–         Să practice faptele milosteniei sufleteşti şi trupeşti, adică să-i ajute pe cei în suferinţă.

–         Să se spovedească şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului.

Postul alimentar este un exerciţiu de înfrânare, care ne ajută să ne biruim patimile şi să câştigăm adevărata libertate. El ne înlesnește interiorizarea minţii, mai cu seamă atunci când ne rugăm .

Ce slujbe speciale sunt în Postul Mare?

Miercurea şi vinerea se săvârşeşte „Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite“, seara. În aceste zile se ajunează până seara.

 La ce renunţaţi Dumneavoastră în mod special în timpul Postului Mare?

Încerc să respect toate aceste prescripţii din perioada Postului.