Cea de-a 45-a sărbătoare a hramului Parohiei din Offenbach

Sărbătoarea hramului bisericii și comunității parohiale din Offenbach, în acest an, s-a desfăşurat sub semnul aniversării a 45 de ani de la ctitorirea Parohiei „Sf. Nicolae”, integrându-se în şirul de evenimente ale Anului Omagial al Diasporei, având ca oaspete pe ÎPS Părinte Mitropolit Serafim

Sâmbătă seara, 4 Decembrie 2021 s-a săvârşit Vecernia de către ÎPS Dr. Serafim Joantă înconjurat de Prot. Ștefan Anghel – paroh, Pr. Ioan Sandu Cristea, Pr. Gavriil Gemănaru, Pr.Victor Pârloagă (Friedberg), Pr. Dorin Petrușe (Giessen).

Vecernia a fost urmată de o seară de cânt, poezie si colind românesc. În prima parte ipod. Radu Murariu a  invocat în vers, cântare vocală și la chitară piese din poezia românească, închinate limbii române. În partea a doua a programului au fost interpretate cântari din repertoriul lui Tudor Gheorghe, din trăirile sfinţitoare de neam, ale martirilor din închisorile comuniste. În partea a treia , grupul vocal al preoților din Protopopiatul din Centrul și Vestul Germaniei, cu sediul la Offenbach, a prezentat un buchet de colinde, sub bagheta dirijorului ipod. Radu Murariu. Seara culturală s-a desfăşurat, în prezenţa unui auditoriu numeros, în sala nou amenajată a Parohiei.

În cuvântul de apreciere rostit atât la vecernie, cât şi în cadrul manifestării cultural-bisericeşti, Înaltpreasfinţitul Serafim a făcut o prezentare desfăşurată a istoriei parohiei, subliniind importanţa lucrării pentru păstrarea moştenirii de credinţă prin cultivarea statornică a  limbii și culturii româneşti în biserică,  mai ales în condițiile vieţuirii în diaspora, îndemnând “să-i învăţăm pe copiii  noştri să vorbească frumos și corect româneşte“.

 

Duminică 5 Decembrie, după primirea ierarhului, în sunet duios de clopot, s-a săvârşit Sfânta Liturghie cu arhiereu. În cuvântul de învăţătură, rostit de ÎPS Mitropolit Serafim, s-au evocat momentele de început, de mai târziu şi actuale ale Parohiei din Offenbach, intensificarea și organizarea activităţii pastoral-misionare, efortul de a avea propriul lăcaş de rugăciune și mai  apoi lărgirea spaţiilor pentru a putea răspunde cerinţei  credincioşilor, numeric în creştere continuă. Înfiinţarea,  în urmă cu 45 de ani a Parohiei din Offenbach, în condiţii austere, a deschis mai târziu calea înfiinţării celorlalte parohii, de ex. din Giessen, Darmstadt, Frankfurt.  IPS Sa a apreciat slujirea frumoasă, cântarea liturgică, pictura expresivă, toate la un loc formând mediul potrivit pentru reculegere în rugăciune.  A fost apreciată contribuţia importantă a enoriaşilor, sub păstorirea preotului paroh și a preoților împreună slujitori, hirotoniţi în ultimii doi ani pe seama Parohiei Offenbach, a cântăreţilor de la strană și celor ce susţin grupurile  de activitate:  „Uniți pentru Biserică-organizare și acțiune”;  „Sf. Nicolae ajută”; „Transmisii și înregistrări video”; „Altar – grup de comunicare cu tinerii care ajută la slujire”; „Şcoala Românească”; „Aşezământul de recreere prin muncă şi rugăciune al Parohiei”, în Mudau, Odenwald; ATORG (Asociația tinerilor ortodocși din Germania).

În încheiere, Înaltul ierarh a făcut o asemănare a situației sociale de azi cu cea din vremea patriarhului Moise, care a preferat opulenţei egiptene, în care a crescut, sărăcia şi suferinţa alături de poporul său. Prin aceasta IPS Sa a îndemnat pe credincioşi să reflecteze asupra  întoarcerii în ţară, preferând să trăim mai modest, dar împreună cu cei rămaşi acolo.

Parohia din Offenbach este una dintre cele mai vechi şi mai active din Germania unde, de la cele 9 parohii existente la formarea Mitropoliei în 1994, la ora actuală sunt peste 150 de comunități ortodoxe românești. Parohia a fost ctitorită în 1975/76 din grija pastorală a Pr. Alexandru Tudor, aflat la studii în Germania, la Heidelberg, urmat de Pr. Corneliu-Dorin Jacota, iar din 1995 de Pr. Ștefan Anghel. 

În Anul Omagial al Diasporei, în parohie au avut loc numeroase activități, atât administrativ-gospodărești, cât și culturale: recondiţionarea  și binecuvântarea iconostasului dăruit în urmă cu 45 de ani de către Patriarhia Română, procurarea şi sfinţirea clopotniței, seri de istorie şi cultură închinate martirilor din închisorile comuniste, comemorarea poetului Mihai Eminescu, publicarea unor materiale video informative pe platforma de internet, reeditarea, în serie nouă a Foii parohiale.

Pr. Prot. Ștefan Anghel