Rugăciune, cântare şi cuvântare în Parohia „Sf. Andrei” din Viena

Duminică, 28 noiembrie, în Parohia „Sf. Ap. Andrei” și „La Sfânta Înviere” din Viena a fost sărbătorită cu anticipație Ziua Națională a României, în prezența ES Dr. Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Viena. După Sf. Liturghie, a fost săvârșită slujba de mulţumire pentru libertatea şi unitatea neamului românesc, precum şi de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire naţională a românilor în anul 1918.

Grupul vocal al parohiei a dat răspunsurile armonioase la Sf. Liturghie, a cântat colinde de acasă,  precum şi imnul naţional: „Deşteaptă-te române“, iar în încheiere, PC Pr. Nicolae Dura, vicar pentru Austria, a săvârșit slujba de Te Deum cu ocazia Zilei Naționale. Cuvânt cald şi de o înaltă simţire românească şi culturală a rostit, din inimă spre inimi largi deschise, Excelenţa Sa Dl. Emil Hurezeanu, Ambasadorul României în Austria. Excelenţa Sa a evocat strădania poporului român pentru dobândirea idealului unităţii şi a subliniat aportul fiilor iluştrii ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai celei Greco-Catolice la pregătirea şi organizarea Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918.

 
D-na Ramona Miletic, viceprimar al sectorului 11 din Viena a rostit un cuvânt ocazional de apreciere a integrării românilor şi de trăire în bună-înţelegere şi armonie în societatea austriacă.
Cei prezenţi au înţeles cât de bine se poate păstra identitatea noastră ortodoxă şi românească, dar şi în acelaşi timp să fii integrat în binevoitoarea şi armonioasa societate vieneză.
Întreaga atmosferă a fost încărcată de emoţie sinceră şi de bucurie curată, trăind momente creştineşti şi româneşti autentice şi frumoase la Viena – în Biserica trăită departe – dar prin dumnezeiasca Liturghie şi prin acest eveniment, în comuniune şi comunicare cu fraţii români de acasă şi cu cei risipiţi între neamuri.
Părintele Nicolae Dura a mulţumit celor doi vorbitori şi a felicitat pe toţi cei prezenţi pentru rugăciune întru cuget şi simţire românească aici la Viena.