Comemorare la Berlin sub teii eminescieni

Crina Vasiliu-Kienle, Berlin

Șirul celebrărilor a 126 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Mihai Eminescu a continuat pe 28 iunie la Berlin, orașul în care Luceafărul culturii române a trăit între anii 1872-1874 ca bursier al societății Junimea. După o slujbă de pomenire ținută in memoria poetului și a părinților săi, a debutat un moment de lirică, care a fost introdus de domnul profesor doctor Iulian Costache, atașatul cultural al Ambasadei Române la Berlin.

În prezentarea sa, dânsul s-a referit la puterea cuvântului ca formă de manifestare a ființei, a culturii si a identității naționale și ulterior la simbolistica morții si la tema creștinismului, așa cum se regăsesc in opera literară si filozofică eminesciană.   

Un grup de credincioși au prezentat un colaj de poezii si cântece, din care nu au lipsit fragmente din „Luceafărul”, „Odă in metru antic”, „Doina”, „Rugăciune” și „Înviere”, și care s-a încheiat cu versurile lui Marin Sorescu „Trebuiau să poarte un nume” și ale lui Grigore Vieru „Eminescu”. Bucuria regăsirii graiului eminescian, ale versurilor și cântecelor care pentru mulți sunt o legătură vie cu anii de școală si de studenție  a fost împărtășită de toți cei prezenți si accentuată de parfumul teilor din curtea bisericii.