Conferință dedicată atitudinii creștine față de moarte și muribunzi

La începutul Postului Nașterii Domnului, la Centrul Mitropolitan din Nürnberg (Fürther Str. 166-168, 90429 Nürnberg), joi 14 noiembrie a avut loc conferința Atitudinea creștină față de moarte, din perspectivă ortodoxă și evanghelică, organizată de Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului împreună cu Institutul german-român „Ex fide lux” pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog.

În 2018 Conferința Episcopilor Ortodocși din Germania (OBKD) și Biserica Evanghelică din Germania (EKD) au publicat documentul comun „…ca să nu vă întristați” – Atitudinea creștină față de moarte („…damit ihr nicht traurig seid” – Christlicher Umgang mit Sterben und Tod)., o aluzie la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde…” (1 Tesaloniceni 4,13).

Pe baza acestui document, în care se tematiza poziția ortodoxă, respectiv evanghelică, referitoare la asistența medicală, filantropică și duhovnicească pentru muribunzi, atitudinea Bisericii față de cei adormiți și de familiile acestora ș.a.,  la conferința din 14 noiembrie, deschisă de Dl.  Herrman Schoenauer, președintele Institutului „Ex fide lux” și părintele Jürgen Henkel, organizatorul întâlnirii, a luat cuvântul ÎPS Părinte Mitropolit Serafim, care a tematizat problema morții și vieții de după moarte din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, din perspectivă teologică, liturgică și practică. Ierarhul a criticat formularea greșită, des menționată în presă, că „D-l (D-na)… a trecut în nefiinţă, ceea ce denotă denotă lipsa de cultură religioasă, căci a ne declara credincioşi şi a spune că prin moarte trecem întru nefiinţă este o contradicţie în sine. Pentru cei credincioşi, indiferent de credinţa pe care o mărturisesc, moartea ca „stingere a vieţii“, ca „încetare a existenţei“ sau ca „trecere întru nefiinţă“, nu există. Căci prin despărţirea sufletului de trup, viaţa omului nu se stinge, existenţa lui nu încetează, ci continuă pe un alt plan care nu este supus experienţei noastre de fiinţe alcătuite din trup material şi suflet. Sfânta Scriptură ne spune că prin moarte, trupul se întoarce în pământul din care a fost alcătuit, iar sufletul se întoarce la Dumnezeu de la care provine”. În continuare, Mitropolitul a vorbit despre cauzele morții omului și schimbarea de paradigmă adusă de Mântuitorul Hristos:  „pentru cei credincioşi nu există moarte, ci „adormire întru Domnul”. Credinţa în Iisus Hristos nu desfiinţează totuşi moartea fizică, adică despărţirea sufletului de trup la sfârşitul vieţii pământeşti, ci o transformă în pasaj spre viaţa veşnică. (…) Dar chiar şi moartea fizică este temporară şi anume până la a doua venire a Domnului când trupul va învia şi se va reuni cu sufletul într-o formă de existenţă duhovnicească pe care aici pe pământ nu putem decât s-o întrevedem prin credinţă.”

Prelegerea Ierarhului a continuat cu explicarea rostului pomenirii morților și a învățăturii ortodoxe despre respectarea demnității celui adormit prin îngroparea trupurilor: „Biserica Ortodoxă preţuieşte tot atât de mult trupul omului ca şi sufletul său. „Oare nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care locuieşte în voi?” (I Corinteni 6, 19). De aceea trupurile celor adormiţi nu se ard, ci se pun în sicriu şi în mormânt cu faţa spre răsărit întru aşteptarea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Unele trupuri ale sfinţilor rămân nestricăcioase, căci Sfintele Moaşte sunt trupuri sau părţi ale unui trup în care continuă să fie prezent şi lucrător Duhul Sfânt. Ele sunt deci o dovadă incontestabilă a continuării vieţii după despărţirea sufletului de trup…

A doua prelegere a fost susținută de Prof. Dr. Klaus Raschzok, teolog evanghelic de la Școala Superioară Augustană din Neuendettelsau, care a tematizat atitudinea față de moarte și față de cei adormiți din perspectivă evanghelică și a explicat procesul prin care s-a ajuns la documentul comun intitulat „…ca să nu vă întristați...”, amintit mai sus. Sesiunea de comunicări a continuat cu o serie de întrebări ale publicului și răspunsuri ale celor doi conferențiari, moderată de părintele Henkel. Seara s-a încheiat cu o cină oferită de Parohia românească din Nürnberg.

În următoarele zile seria comunicărilor continuă cu Conferința Europeană de Medicină și Spiritualitate, organizată de Centrul Bisericesc Român din München, cu participarea părintelui Arhidiacon Sorin Mihalache, care va susține prelegerea principală, intitulată Plasticitatea Ființei.

Mai multe despre conferința de la München, aici și aici.