Corul „Armonia“ a concertat la Ulm și München

Sâmbătă, 19 decembrie 2015, corul „Armonia” al parohiei Nașterea Domnului din München a susținut pentru membrii parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel“ din Ulm, un concert de colinde în biserica „Sf. Nicolae” din Ulm-Wiblingen.

Întâmpinați cu un cuvânt de salut și cu multă căldură sufletească din partea pr. paroh Sebastian Suciu, membrii corului au adus bucuria în sufletele credincioșilor din Ulm, vestindu-le „singurul lucru nou sub soare”, întruparea Fiului lui Dumnezeu. La sfârșitul concertului pr. prot. Alexandru Nan a adresat celor prezenți un scurt cuvânt de învățătură, vorbind despre importanța colindelor, aceste creații izvorâte din Sf. Scriptură, considerate pe bună dreptate niște „prelungiri” ale imnelor liturgice.

Pr. Alexandru Nan a subliniat și dorința de a întări conlucrarea celor două parohii, spre binele Ortodoxiei românești din Protopopiatul Ortodox Român al Bavariei.

Duminică, 20 decembrie, corul „Armonia“ a dat, ca în fiecare duminică a anului litugic, răspunsurile la Sf. Liturghie, după care a susținut un concert de colinde intitulat: “O, ce veste minunată!” în biserica vechilor-catolici din München, închinată Sf. Willibrord. Sufletele credincioșilor au fost încălzite de frumoasele colinde prezentate, reprezentând toate provinciile României. Pornind de la Evanghelia zilei, părintele paroh Alexandru Nan a scos în evidență importanța întrupării Mântuitorului Iisus Hristos în iconomia mântuirii neamului omenesc.

La sfârșitul concertului, fostul și actualul paroh, pr. prof. dr. Mircea Basarab și pr. prot. Alexandru Nan i-au felicitat pe acești „misionari”, pentru frumusețea cu care-L vestesc în lume pe Pruncul Mântuitor, dând dovadă de multă jertfă și aducând multă bucurie în sufletele ascultătorilor. Atmosfera de bucurie a continuat și la o masă de prânz, oferită tuturor membrilor corului, din partea Parohiei.

Corul „Armonia“ al parohiei ortodoxe române „Nașterea Domnului” din München a fost înființat în anul 2004 la inițiativa și cu participarea unui grup de credincioși ai parohiei, sub directa îndrumare a fostului paroh, pr. prof. dr Mircea Basarab. De la începuturile sale și până astăzi, corul este condus de către domnul Ciprian Munteanu, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Român de la Mănăstirea Neamț și al Facultății de Teologie Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității Iași. În ultimii doi ani corul a fost „întărit” cu câțiva tineri foarte talentați, absolvenți de Teologie sau de Conservator.

Pe lângă înfrumusețarea duminicală a slujbelor, corul pregătește în fiecare an un concert de colinde de Crăciun și participă la numeroase slujbe și evenimente interortodoxe și ecumenice, reprezentând astfel nu numai parohia, ci și Ortodoxia românească în Germania.

A consemnat Pr. prot. Alexandru Nan