Corul Catedralei din Nürnberg a susținut un concert de colinde în Chemnitz

În perioada aceasta, cete și grupuri de oameni cântă colinde despre Nașterea Domnului. Ei se aseamănă păstorilor și cetelor de îngeri care cântau și slăveau nașterea lui Iisus în peșteră. Tocmai de aceea poate, colindătorii sunt atât de iubiți de sufletul românesc, căci ei sunt ca îngerii care vestesc vestea minunată a Nașterii lui Iisus.

 

Astfel de colindători, vestitori ai aproprierii Nașteri a Domnului și aducători de tradiții românești a fost și Corul „Sfinții Martiri Brâncoveni” al catedralei mitropolitane din Nürnberg, dirijat de Dr. Claudiu Pătrașcu, care s-a aflat în seara de 13 decembrie în mijlocul comunității din Chemnitz. Acești oaspeți aleși au cântat peste 30 de colinde în fața unui public numeros, alcătuit din credincioși ai parohiei, cât și membri ai comunității evanghelice locale.

După delectarea spirituală a urmat obișnuita agapă creștină.

Ieromonah. Atanasie Ulea, Chemnitz