Cuvânt de deschidere a Adunării Eparhiale aniversare (München, 31.05.2024)

Înaltpreasfinția Voastră, Preasfințiile Voastre, Preacucernici Părinți,

Excelența Voastră, Doamnă Ambasador al României în Germania,

Domnule Ministru Secretar de Stat al Secretariatului pentru Culte,

Domnule Ministru Secretar de Stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni,

Onorați membrii ai Adunării Eparhiale,

Hristos a înviat!

 Bine ați venit la lucrările Adunării eparhiale din acest an aniversar: 30 de ani de existență a Mitropoliei noastre. În anul 1993, un grup de preoți și credincioși din Germania în frunte cu PC Pr. Simion Felecan de la Parohia „Buna-Vestire” din München și cu vrednicul de pomenire Dr. Nicolae Stroescu-Stânișoară, directorul secției române a Radioului Europa Liberă a adresat o cerere Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru înființarea unei noi structuri bisericești, în această parte a Europei, cu titlul de „Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord”. Cererea a fost aprobată, iar în 5 iunie 1994 a fost instalat la München, primul ei întâistătător. La vremea aceea, trăiau în Germania aprox. 300.000 de români, în marea lor majoritate căsătoriți cu etnici germani din Transilvania și din Banat. Noua mitropolie avea în componența ei nouă parohii în Germania, două în Austria și trei în Suedia. În 2008, Sfântul Sinod a creat „Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord” cu sediul la Stockholm, ca sufragană a Mitropoliei. Astăzi, în Arhiepiscopia noastră, avem 200 de parohii pentru aprox. 1,5 milioane de români ortodoși în Germania, Austria și Luxemburg ceea ce înseamnă că fiecărei parohii aparțin în medie 7000 de credincioși.

Din lipsă de orice bază materială, Mitropolia și-a început existența în cadrul Institutului pentru Bisericile Orientale din Regensburg, prin generozitatea Părintelui Dr. Albert Rauch (+ 2015), directorul Institutului, un mare prieten al Bisericii Ortodoxe Române. După numai cinci ani, în 1999, Mitropolia a reușit să cumpere actualul centru din Nürnberg, în principal din donațiile credincioșilor, dar și cu ajutorul Bisericilor evanghelică și catolică din Germania, precum și al Patriarhiei Române. De-a lungul anilor, Mitropolia s-a dezvoltat prin înființarea de noi parohii și construirea sau cumpărarea mai multor biserici. Totuși majoritatea parohiilor își desfășoară lucrarea liturgică și pastorală în locașuri de cult închiriate de la Bisericile Catolică și Evanghelică. Am mulțumit cu orice prilej și mulțumim și acum în acest cadru festiv, celor două Biserici majoritare pentru dragostea cu care ne-au deschis brațele primind pe frații lor ortodocși. Mulțumim, de asemenea, statului bavarez care ne-a acordat în 2006, după lungi tratative, statutul de Corporație publică (KdöR), cea mai înaltă recunoaștere a unei instituții publice în Germania.

Trăind într-o societate multiconfesinală în care foarte mulți români ortodocși sunt căsătoriți cu etnici germani, am fost dintru început deschiși dialogului ecumenic, atât la nivel local cât și central. Deși societatea noastră este una secularizată, totuși cei mai mulți creștini sunt atașați de Biserica în care au primit botezul și de valorile ei duhovnicești. Credem că Dumnezeu ne-a împrăștiat pe noi ortodocșii în toată lumea cu scopul de a da mărturie despre Tradiția vie a Bisericii nedespărțite din primul mileniu, atât în ce privește puritatea credinței, cât și a vieții mistice, duhovnicești. Tradiția ne înrădăcinează în istorie, ne dă stabilitate și inspirație. Credința și preceptele morale evanghelice nu pot fi adaptate după duhul veacului, ci omul este chemat, în toată libertatea, să le respecte pentru ca să se împlinească pe sine și să nu decadă sub natura lui. Spiritualitatea ortodoxă, mistică și ascetică prin excelență, îl ajută pe credincios să-și păstreze sau să-și regăsească echilibrul puterilor sale fizice și psihice care se concentrează ca într-un focar în inima lui. Dar la această stare de libertate și pace lăuntrică, după care tinde tot omul prin însăși natura sa, se poate ajunge numai prin rugăciune și asceză. De aceea Biserica Ortodoxă este o Biserică a rugăciunii și a nevoinței ascetice. Prin rugăciune și asceză, adică prin post și înfrânare de la plăcerile vinovate ale vieții, harul creează treptat în om o inimă bună și compătimitoare care recapitulează în ea toată umanitatea și tot cosmosul. Suntem, deci, chemați să respectăm întru totul Tradiția vie a Bisericii exprimată în Tainele ei, în frunte cu Sfânta Liturghie, să respectăm canoanele și rânduielile bisericești care ne ajută să nu cădem în păcat și să nu ne confundăm cu duhul lumii. De aceea insistăm mereu pe slujirea cu evlavie și după toată rânduiala a Sfintei Liturghii și a celorlalte Sfinte Taine și Laude bisericești pentru că acestea îi atrag pe credincioși la rugăciune. Insistăm, de asemenea, pe catehizarea copiilor și a tinerilor, fără de care nu avem nici un viitor. Dar este necesar să-i catehizăm mai întâi pe părinți și pe nașii de botez și de cununie pentru ca la rândul lor să-i poată crește duhovnicește pe copii și pe tineri. Țelul nostru este acela ca să nu fie parohie fără școală de duminică sau ore de catehizație!

Parohiile noastre sunt adevărate ambasade duhovnicești și punți între neamuri. Noi nu trăim în ghetouri lingvistice sau religioase pentru că suntem deschiși spre toți semenii noștri. Ne integrăm în societățile în care trăim, fără să ne pierdem însă identitatea proprie, formată din limba, cultura și spiritualitatea neamului în care ne-am născut. O identitate sănătoasă este deschisă spre valorile celorlalți pentru că nimeni nu-și este suficient. Toți avem nevoie de toți! Și toți ne îmbogățim unii prin alții, fără să ne pierdem identitatea proprie.

În încheiere, aduc mulțumire preoților și diaconilor  Arhiepiscopiei noastre împreună cu familiile lor pentru angajarea în Biserică, adeseori cu mari sacrificii. Mulțumesc, de asemenea, credincioșilor noștri care se implică în viața parohiilor și ne ajută sub diferite forme. Mulțumesc Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru grija față de comunitățile românești din diaspora. Mulțumesc Statului român care ne ajută prin Departamentul pentru Români de Pretutindeni și Secretariatul de Stat pentru Culte în diferitele proiecte pe care le avem, îndeosebi pentru construirea sau procurarea de biserici proprii.

Aducem slavă și mulțumire Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții, pentru minunile pe care Le-a lucrat cu noi în cei 30 de ani de existență a Mitropoliei și-L rugăm să ne ierte pentru toate lipsurile și nedesăvârșirile noastre!

Hristos a înviat!

Mitropolitul Serafim

München, 31.05.2024