Comunicat referitor la incinerare

În ţările central- şi nord-europene în care Mitropolia noastră îşi desfăşoară activitatea, cazurile de incinerare a trupurilor celor răposaţi se înmulţesc.

Incinerarea la care se recurge îndeosebi din raţiuni practice nu este o practică creştină şi nu trebuie încurajată. Dumnezeu, adresându-se omului devenit muritor în urma păcatului neascultării, a rânduit ca trupul acestuia după moarte să se întoarcă în pământ: „În sudoarea feței tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce” (Fac. 3,19). Biserica respinge incinerarea trupurilor celor răposaţi ca fiind contrară învăţăturii Bisericii Ortodoxe şi tradiţiei creştine, referitoare la moartea şi învierea trupurilor, precum şi cinstei cuvenite persoanei umane, deci şi trupului, care este, după cuvântul Sf. Apostol Pavel, templu al Duhului Sfânt (I Cor. 6,19).

Știința modernă arată că oasele omului păstrează, după moarte, memoria faptelor sale din cursul vieții. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt, Care dă viață omului, nu-și retrage lucrarea nici din osemintele omului, după moartea sa. Dovada cea mai mare o avem în Moaștele Sfinților prin care Dumnezeu face minuni pentru cei care le cinstesc cu credință. Incinerarea este un semn de necredință și de disprețuire a trupului.

În cazul în care preoţii vor întâlni familii care insistă totuşi pentru incinerarea trupurilor celor răposaţi ai lor, slujba înmormântării se va face numai înainte de incinerare.

În cazul în care cineva, din neştiinţă sau din alte motive, îl va informa pe preot despre decesul unei persoane abia după ce trupul celui răposat a fost incinerat, nu se va mai săvârşi Slujba Înmormântării, ci doar aceea a Parastasului cu citirea Apostolului şi Evangheliei.

Preacucernicii Preoţi ca şi credincioşii angajaţi activ în Biserică sunt chemaţi să aducă la cunoştinţa tuturor semenilor această învăţătură sfântă a Bisericii.

Biroul de presă al Mitropoliei, septembrie 2005

 

Mai multe despre incinerare: http://www.crestinortodox.ro/religie/incinerarea-mortilor-teologia-ortodoxa-69379.html