Doamna prof. Agnesia Ivan, dirijoarea corului parohiei din Viena, la 90 de ani

Viaţa şi vârsta omului sunt daruri speciale date nouă de către Dumnezeu. Bătrâneţea fericită şi cu sănătate este o binecuvântare cu totul deosebită dăruită de Dumnezeu nouă oamenilor. Cântarea veche românească spune „ȋmbătrânesc şi-mi pare rău”, sensul şi rostirea creştină şi ȋnţeleptă a acestei realităţi ar fi „ȋmbătrânesc şi-mi pare bine”. Există o bucurie şi o mulţumire creştinească mare când omul ajunge să ȋmbătrânească, căci nu toţi oamenii au şansa aceasta.

Doamna Prof. Ivan a primit această şansă specială ca la vârsta sa respectabilă să mai reuşească să pregătească corul bisericii noastre, numit de către Ȋnaltpreasfinţitul Părinte Serafim „cel mai frumos cor bisericesc din Mitropolia noastră”. Ȋnaltpreasfinţia Sa a felicitat pe Doamna Prof. Agnesia Ivan şi a transmis un „Cuvânt de laudă” spunând: „Dumnezeu v-a ȋnzestrat cu mult har şi talent artistic, pe care l-aţi ȋnmulţit, adăugându-i o aleasă cultură şi un ȋnalt profesionalism… Dumnezeu să vă răsplătească osteneala pentru Biserica Sa cu sănătate şi cu cât mai multe bucurii!”

Cu acest prilej Părintele paroh Nicolae Dura a rostit o rugăciune de mulţumire şi a citit mesajul trimis de către Ȋnaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim. Corul nostru dirijat de către Dl. Georgel Popa a pregătit şi a organizat un buchet de cântări corale şi solo, poezii şi imne ȋnchinate mamei, scrise de către marii noştri poeţi.
Cei prezenţi au mulţumit şi au felicitat-o pe D-na profesoară Ivan şi i-au dorit sănătate multă, pace şi bucurii sfinte ȋntru mulţi, buni şi fericiţi ani.

A consemnat Pr. Prof. Nicolae Dura